• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Dodano produkt do koszyka

Zarządzanie instytucjami publicznymi i prywatnymi w kontekście niepewności, zagrożeń, kryzysów i ryzyka

ebook

Format:

Zarządzanie instytucjami publicznymi i prywatnymi w kontekście niepewności, zagrożeń, kryzysów i ryzyka

Jarosław Prońko, Bernard Wiśniewski

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Cena: 20.00 brutto

Cena poprzednia: 27.32 zł

Koszty dostawy:
  • przesyłka email dla e-book 0.00 zł brutto
Opis produktu
Tytuł
Zarządzanie instytucjami publicznymi i prywatnymi w kontekście niepewności, zagrożeń, kryzysów i ryzyka
Autorzy
Jarosław Prońko, Bernard Wiśniewski
Język
polski
Wydawnictwo
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
ISBN
978-83-7462-579-1
Rok wydania
2017
Liczba stron
377
Format
pdf
Spis treści
Bernard Wiśniewski, Jarosław Prońko
Wstęp 7
Jerzy Kozioł
Kultura bezpieczeństwa 11
Monika Wojakowska
Wpływ kompetencji menedżerskich na jakość zarządzania bezpieczeństwem 31
Tadeusz Szmidtka
Podejmowanie decyzji w zarządzaniu kryzysowy 47
Dorota Słowik
Istota ryzyka i jego podstawowe metody pomiaru 57
Piotr Misztal
Wybrane aspekty zarządzania ryzykiem w sektorze publicznym 67
Małgorzata Garstka
Analiza ryzyka występującego w jednostkach samorządu terytorialnego 81
Urszula Świerczyńska-Kaczor
Zarządzanie ryzykiem w projektach filmowych finansowanych w formie crowdfundingu 95
Lidia Owczarek, Agata Gumieniak
Rola powiatu w obszarze zarządzania kryzysowego 109
Patryk Pokwicki
Policyjne pododdziały zwarte w zarządzaniu kryzysowym 121
Mariusz Nepelski, Dominik Hryszkiewicz
Zarządzanie kryzysowe w aglomeracjach — szczególne
ujęcie problemu 133
Monika Siwek
Poczucie bezpieczeństwa a zaufanie społeczne
do funkcjonariuszy publicznych 149
Izabela Wierzbicka
Wybrane problemy zarządzania kryzysowego w aspekcie
klęsk ekologicznych związanych z zanieczyszczeniem
powietrza w Polsce 161
Joanna Grzela
Współpraca krajów nordyckich w zakresie ochrony
ludności przed zagrożeniami niemilitarnymi 175
Tomasz Zwęgliński
Globalny wymiar koordynacji ochrony ludności
i pomocy humanitarnej 193
Wojciech Jobda
Współpraca cywilno-wojskowa w kształtowaniu
bezpieczeństwa państwa 223
Tomasz Smal, Anna Dorobisz
Prawne aspekty zarządzania współpracą transgraniczną
w ratownictwie medycznym 237
Jerzy Zamojski
Wsparcie normalizacyjne dla organizacji publicznych
i prywatnych z całego świata w świetle prac Komitetu
Technicznego ISO TC 292 „Security and resilience” 249
Barbara Zbroińska
Otoczenie instytucjonalne w funkcji zapewnienia
bezpieczeństwa finansowego państwa 267
Rafał Bielawski
Bezpieczeństwo finansowe gminy w perspektywie
metacybernetycznej koncepcji controllingu 283
Bernard Wiśniewski, Monika Szyłkowska
Stany nadzwyczajne i zarządzanie kryzysowe w cyberprzestrzeni 299
Marcin Walczak
Bezpieczeństwo elektronicznych transakcji płatniczych
z punktu widzenia jednostki 317
Artur Woźny
Miejsce inspektora służb BHP w systemie zarządzania kryzysowego 327
Rafał Kochańczyk
Zarządzanie kryzysowe wyzwaniem dla policyjnej logistyki 341
Robert Gwardyński, Barbara Kaczmarczyk
Badania zarządzania kryzysowego — stan obecny i perspektywy 357
Bernard Wiśniewski, Jarosław Prońko
Zakończenie 375
Krótkie streszczenie: Publikacja ta dotyka zasadniczych problemów związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych, kontekstów podejmowania decyzji w tych sytuacjach, ratownictwa i zabezpieczenia logistycznego, a także wielowymiarowej i interdyscyplinarnej współpracy
elementów systemu zarządzania kryzysowego. Problemy podejmowane przez autorów poszczególnych części pracy, dotyczą skali makro- i mikrozarządzania kryzysowego, co wydaje się równie wartościowe dla potencjalnego Czytelnika. Zasadniczym jednakże celem niniejszego opracowania jest wskazanie istoty, tak zarządzania kryzysowego, jak i kierunków jego ewolucji oraz doskonalenia, co w konsekwencji pozwoli Czytelnikom na wyrobienie sobie własnych poglądów na te problemy. Autorzy niniejszego opracowania mają również nadzieję, że lektura pozwoli osobom parającym się zawodowo zarządzaniem kryzysowym na opracowanie własnych, dostosowanych do możliwości i potrzeb receptur, doskonalenie już stosowanych czy też metod (a może wręcz procedur?) postępowania w razie wystąpienia takich sytuacji oraz przygotowania się na ich ewentualne wystąpienie. W kontekście powyższego jednocześnie należy pamiętać, że każda sytuacja kryzysowa jest inna. Lecz wszystkie jednak w pewnym stopniu charakteryzują następujące cechy: zaskoczenie, niewystarczająca ilość informacji, organizacja nie nadąża reagować na wydarzenia (prawdziwe lub odczuwalne),wydarzenia stają się coraz bardziej groźne, utrata kontroli (prawdziwa lub odczuwalna), zagrożenie istotnych interesów, skrupulatna kontrola z zewnątrz, wytwarzanie się mentalności „oblężonych”, panika, przerwanie normalnych procesów podejmowania decyzji, kierownicy w sytuacji kryzysowej koncentrują się na krótkoterminowym planowaniu/działaniu.
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt