• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Dodano produkt do koszyka

Zarządzanie bezpieczeństwem imprez masowych i zgromadzeń publicznych. Wymiar administracyjno-prawny. Część II

ebook

Format:

Zarządzanie bezpieczeństwem imprez masowych i zgromadzeń publicznych. Wymiar administracyjno-prawny. Część II

Mariusz Nepelski, Jarosław Struniawski

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Cena: 16.00 brutto

Cena poprzednia: 22.20 zł

Koszty dostawy:
  • przesyłka email dla e-book 0.00 zł brutto
Opis produktu
Tytuł
Zarządzanie bezpieczeństwem imprez masowych i zgromadzeń publicznych. Wymiar administracyjno-prawny. Część II
Autorzy
Mariusz Nepelski, Jarosław Struniawski
Język
polski
Wydawnictwo
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
ISBN
978-83-7462-509-8
Rok wydania
2016
Liczba stron
254
Format
pdf
Spis treści
Wstęp 5
ROZDZIAŁ I 7
Zagrożenia bezpieczeństwa imprez masowych i zgromadzeń publicznych 7
(Mariusz Nepelski, Jarosław Struniawski) 7
ROZDZIAŁ II 19
Określanie zadań i kontrola ich wykonania 19
(Dominik Hryszkiewicz) 19
ROZDZIAŁ III 35
Ponoszenie odpowiedzialności za realizację zadań 35
(Dominik Hryszkiewicz) 35
ROZDZIAŁ IV 47
Psychologiczne mechanizmy warunkujące zachowania osób podczaszorganizowanych działań policji 47
(Anna Zubrzycka) 47
ROZDZIAŁ V 61
Udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym w trakcie imprez masowych i zgromadzeń publicznych 61
(Adam Płaczek) 61
ROZDZIAŁ VI 91
Ochrona osób i mienia — zabezpieczenie imprezy masowej 91
(Piotr Łuka) 91
ROZDZIAŁ VII 103
Środki przymusu bezpośredniego i broń palna 103
(Łukasz Gadomski) 103
ROZDZIAŁ VIII 119
Organizator imprezy masowej i zgromadzenia publicznego 119
(Mariusz Nepelski, Jarosław Struniawski) 119
ROZDZIAŁ IX 127
Uczestnicy imprez masowych 127
(Piotr Mikosza) 127
ROZDZIAŁ X 149
Planowanie zabezpieczenia imprez masowych
i zgromadzeń publicznych 149
(Anna Rolka) 149
ROZDZIAŁ XI 159
Przygotowanie funkcjonariusza Policji do dowodzenia 159
(Mariusz Nepelski, Jarosław Struniawski) 159
ROZDZIAŁ XII 169
Ćwiczenia w policji 169
(Jarosław Struniawski) 169
ROZDZIAŁ XIII 181
Postępowanie policji podczas zbiorowego zakłócenia bezpieczeństwa
i porządku publicznego 181
(Mariusz Nepelski) 181
ROZDZIAŁ XIV 191
Stadionowa mowa nienawiści — analiza porównawcza
wyników badań 191
(Justyna Jurczak) 191
ROZDZIAŁ XV 211
Spottersi w teorii i badaniach na podstawie doświadczeń zdobytych w czasie turnieju finałowego Euro 2012 w części polskiej 211
(Waldemar Jarczewski) 211
Literatura 299
Krótkie streszczenie: W procesie kształtowania bezpieczeństwa publicznego, wyrażonego szczególnie w bezpieczeństwie imprez masowych i zgromadzeń publicznych wolnych od zagrożeń, uwidacznia się nadrzędna rola administracji publicznej. Nie bez znaczenia dla rodzaju i skali zagrożeń są liczba uczestników imprez masowych i zgromadzeń publicznych, czas trwania, a także miejsce ich organizacji. Naczelna zasada stanowi, iż szczególny obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa ciąży na organizatorze, który owo bezpieczeństwo zobowiązany jest osiągnąć przez odpowiednią organizację zabezpieczenia, uwzględniając uwagi administracji publicznej. Inną zasadą jest właściwa organizacja działań samej administracji w wymiarze kontroli zabezpieczenia podejmowanego przez organizatora, a także zabezpieczenia podejmowanego przez nią samą. Szczególna kontrola bezpieczeństwa spoczywa na organie administracji samorządowej właściwym ze względu na miejsce organizacji imprezy masowej. Organ ten wydaje zgodę lub odmawia wydania zgody na przeprowadzenie imprezy masowej, mogąc wskazać podwyższone ryzyko i szereg obowiązków z tym związanych obligujących organizatora. W procesie kształtowania bezpieczeństwa imprez masowych i zgromadzeń publicznych występuje wielość obowiązków i uprawnień, które — jak wykazano — nie dotyczą tylko organizatora. Dane statystyczne wskazują na znaczną liczbę, bo aż ponad siedem tysięcy imprez masowych, do zabezpieczenia których zaangażowano w 2014 r. siły i środki policji. Z tej liczby około dwa i pół tysiąca to masowe imprezy sportowe. Koszty, jakie ponosi policja w związku ze swoim zaangażowaniem w zapewnienie bezpieczeństwa imprez masowych, wyrażone są w milionach złotych. Niestety, dane statystyczne wskazują na dużą liczbę przestępstw popełnianych w związku z przeprowadzonymi imprezami masowymi. W 2014 r. ujawniono ich 1080, z czego połowa związana była z meczami piłki nożnej. Skala popełnianych wykroczeń to ponad trzynaście tysięcy. Przedstawione dane pokazują, jak ważne są właściwa organizacja i zabezpieczenie ukierunkowane na maksymalną likwidację zagrożeń. Prawo stanowione nakłada na państwo polskie obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom, dlatego wiele podmiotów wyposażono w kompetencje zapisane w licznych aktach rangi ustawy. Zaznajomienie 6 Zarządzanie bezpieczeństwem imprez masowych i zgromadzeń publicznych z nimi, a także kształcenie umiejętności poruszania się w zawiłościach administracyjno-prawnych ukierunkowanych na właściwą organizację zabezpieczenia jest celem tego opracowania. Wielowymiarowość zagadnienia zmusza do przybliżenia Czytelnikowi wielu uzupełniających się obszarów, bez znajomości których zapewnienie bezpieczeństwa imprez masowych czy zgromadzeń publicznych jest niemożliwe. Publikacja Zarządzanie bezpieczeństwem imprez masowych i zgromadzeń publicznych ma dwie odsłony zamknięte w oddzielnych monografiach. Pierwszą stanowi wymiar administracyjno-prawny, drugą zaś — organizacyjno-praktyczny. Zebrane w nich doświadczenia autorów są kontynuacją ich pracy naukowej i publikacyjnej w obszarze zamkniętym w tytule opracowania, a także odpowiedzią na potrzeby studentów.
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt