• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Dodano produkt do koszyka

Zarządzanie bezpieczeństwem imprez masowych i zgromadzeń publicznych. Część I

ebook

Format:

Zarządzanie bezpieczeństwem imprez masowych i zgromadzeń publicznych. Część I

Mariusz Nepelski, Jarosław Struniawski

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Cena: 20.00 brutto

Cena poprzednia: 28.17 zł

Koszty dostawy:
  • przesyłka email dla e-book 0.00 zł brutto
Opis produktu
Tytuł
Zarządzanie bezpieczeństwem imprez masowych i zgromadzeń publicznych. Część I
Autorzy
Mariusz Nepelski, Jarosław Struniawski
Język
polski
Wydawnictwo
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
ISBN
978-83-7462-503-6
Rok wydania
2015
Liczba stron
302
Format
pdf
Spis treści
Wstęp 5
ROZDZIAŁ I 7
Bezpieczeństwo zgromadzeń publicznych na przykładzie wybranych państw 7
(Mariusz Nepelski, Jarosław Struniawski) 7
ROZDZIAŁ II 29
Stosunek cywilnoprawny 29
(Karolina Kula) 29
ROZDZIAŁ III 45
Ogólne zagadnienia dotyczące własności, posiadania i dzierżenia 45
(Karolina Kula)45
ROZDZIAŁ IV 61
Ogólne zasady dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej w prawie
cywilnym 61
(Karolina Kula) 61
ROZDZIAŁ V 95
Procedura karna — wybrane aspekty 95
(Monika Porwisz) 95
ROZDZIAŁ VI 115
Zatrzymanie osoby — aspekty prawne 115
(Agnieszka Choromańska) 115
ROZDZIAŁ VII 137
„Sądy 24-godzinne” — ujęcie normatywne 137
(Monika Porwisz, Agnieszka Choromańska) 137
ROZDZIAŁ VIII 149
Zagadnienia prawa wykroczeń 149
(Agnieszka Sadło-Nowak) 149
ROZDZIAŁ IX 171
Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu imprez masowych 171
(Agnieszka Sadło-Nowak) 171
ROZDZIAŁ X 185
Podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo imprez masowych i zgromadzeń publicznych 185
(Mariusz Nepelski, Jarosław Struniawski) 185
ROZDZIAŁ XI 203
Infrastruktura obiektu/terenu imprezy masowej 203
(Mariusz Nepelski, Jarosław Struniawski) 203
ROZDZIAŁ XII 223
Ochrona przeciwpożarowa imprez masowych 223
(Mariusz Nepelski, Jarosław Struniawski) 223
ROZDZIAŁ XIII 233
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 233
(Monika Dzimińska-Mosio) 233
ROZDZIAŁ XIV 267
Postępowanie administracyjne w sprawach imprez masowych 267
(Monika Dzimińska-Mosio) 267
ROZDZIAŁ XV 281
Postępowanie administracyjne w sprawach przerwania imprezy masowej i wydania zakazu jej przeprowadzenia 281
(Monika Dzimińska-Mosio) 281
Literatura 299
Krótkie streszczenie: W procesie kształtowania bezpieczeństwa publicznego uwidacznia się nadrzędna rola administracji publicznej. Nie bez znaczenia dla rodzaju i skali zagrożeń są liczba uczestników imprez masowych i zgromadzeń publicznych, czas trwania, a także miejsce ich organizacji. Naczelna zasada stanowi, iż szczególny obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa ciąży na organizatorze imprezy, który owo bezpieczeństwo zobowiązany jest osiągnąć przez odpowiednią organizację zabezpieczenia, uwzględniwszy uwagi administracji publicznej. Inną zasadą jest właściwa organizacja działań samej administracji w wymiarze kontroli zabezpieczenia podejmowanego przez organizatora, a także przez nią samą. Szczególny obowiązek kontroli bezpieczeństwa spoczywa na organie administracji samorządowej właściwym ze względu na miejsce organizacji imprezy masowej. Organ ten wydaje zgodę na przeprowadzenie imprezy masowej lub odmawia jej wydania, może wskazać podwyższone ryzyko i szereg obowiązków związanych z organizacją danej imprezy masowej obligujących organizatora. W procesie kształtowania bezpieczeństwa imprez masowych i zgromadzeń publicznych wiele jest obowiązków i uprawnień, które — jak wykazano — nie dotyczą tylko organizatora. Dane statystyczne wskazują na znaczną, wynoszącą aż ponad siedem tysięcy liczbę imprez masowych, do zabezpieczenia których zaangażowano w 2014 r. siły i środki policji. Z tej liczby ok. dwa i pół tysiąca to masowe imprezy sportowe. Koszty, jakie ponosi policja w związku ze swoim zaangażowaniem w zapewnienie bezpieczeństwa podczas imprez masowych wyrażone są w milionach złotych. Niestety, dane statystyczne wskazują na znaczną liczbę przestępstw popełnianych w związku z przeprowadzonymi imprezami masowymi. W 2014 r. ujawniono ich 1080, z czego połowa o były mecze piłki nożnej. Skala popełnianych wykroczeń to ponad trzynaście tysięcy. Przedstawione dane pokazują, jak ważne są właściwa organizacja i zabezpieczenie, ukierunkowane na likwidację zagrożeń. Prawo stanowione nakłada na państwo polskie obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom. Osiągnięcie tego celu jest możliwe dzięki wyposażeniu wielu podmiotów w kompetencje zapisane w aktach rangi ustawy. Zaznajomienie z nimi, a także podniesienie umiejętności poruszania 6 Zarządzanie bezpieczeństwem imprez masowych i zgromadzeń publicznych się w zawiłościach administracyjno-prawnych związanych z właściwą organizacją zabezpieczenia jest celem tego opracowania. Wielowymiarowość zagadnienia zmusza do przybliżenia licznych uzupełniających się obszarów, bez znajomości których zapewnienie bezpieczeństwa imprez masowych czy zgromadzeń publicznych jest niemożliwe. Publikacja Zarządzanie bezpieczeństwem imprez masowych i zgromadzeń publicznych ma dwie odsłony zamknięte w oddzielnych monografiach. Pierwsza dotyczy wymiaru administracyjno-prawnego, druga natomiast — organizacyjno-praktycznego. Zebrane w nich doświadczenia autorów są kontynuacją ich pracy naukowej i aktywności publikacyjnej w obszarze zamkniętym w tytule opracowania, a także odpowiedzią na potrzeby studentów.
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt