• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • Zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Wzorzec miejskiej przestrzeni publicznej w konfrontacji z podmiejską rzeczywistością Przykład podwarszawskich suburbiów

ebook

Wzorzec miejskiej przestrzeni publicznej w konfrontacji z podmiejską rzeczywistością Przykład podwarszawskich suburbiów

Dorota Mantey

Autorka konfrontuje podmiejskie przestrzenie rekreacyjne ze wzorcem miejskiej przestrzeni publicznej, opartym na trzech wartościach: różnorodności, dostępności dla wszystkich oraz publicznej kontroli. Podstawą konfrontacji są wyniki badań ankietowych, obserwacje zachowań użytkowników przestrzeni oraz analizy polityk przestrzennych wybranych gmin podwarszawskich. Wartość użytkowa przestrzeni rekreacyjnych oceniana jest przez pomiar ich prospołecznego charakteru. Badaniom towarzyszy refleksja nad społeczną koncepcją przestrzeni, współczesną teorią miejsca oraz przestrzeni publicznej.

Zdaniem Autorki tworzenie suburbialnych przestrzeni rekreacji odpowiadających ich miejskiemu wzorcowi jest utrudnione (o ile w ogóle możliwe) ze względu na typowe dla polskich suburbiów niesprzyjające uwarunkowania przestrzenne, prawno-planistyczne, ale przede wszystkim społeczne.

Publikacja jest adresowana zarówno do środowisk akademickich, głównie geografów społecznych, socjologów, specjalistów od planowania przestrzennego, architektów i urbanistów, jak i praktyków: samorządowców i urbanistów pracujących nad kształtowaniem przestrzeni publicznych, a także do przedstawicieli społeczności lokalnych.

Badania zaprezentowane w niniejszym opracowaniu są częścią grantu nr 2016/23/D/HS6/02949, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

The author confronts suburban recreational spaces with the model of urban public space, which is founded on three values: diversity, accessibility and public control. The basis for this confrontation is formed by the results of a survey study, observations of the behaviours of the users of the space and an analysis of spatial policies of selected suburban municipalities of Warsaw. The functional value of recreational spaces is assessed by measuring their prosocial character. The research is accompanied by a reflection on the social concept of space, the contemporary theory of place and public space.
Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 18.00  brutto

Dlaczego kupują u nas inni ? :
1.  Chroń drzewa! używane i elektroniczne książki są dobre
2.  Możliwość zamówienia emailem wieszcz.pl@wieszcz.pl
3.  Możliwość złożenia zamówienia SMSem 537-472-622
4.  Dobra opinia Google zobowiązuje 4.5/5 Sprawdź>>>
5.  Upominek gratis do każdego zamówienia fizycznego
6.  Możliwość zwrotu zamówienia fizycznego do 30 dni
7.  Ubezpieczenie każdego zakupu do 300zł
8.  Najtańsza wysyłka już od 1,99 zł !
9.  Dobrze zabezpieczona przesyłka
10.Masz zbędne książki? Sprawdź>>>
11. Kontakt 24h Sprawdź>>>

Sprawdź nasze opinie 4.5/5 Sprawdź>>>

Ilość:
Gwarantujemy szybkie i bezpieczne zakupy:

Formy płatności

Koszty dostawy:
  • Przesyłka email dla e-book 0.00 zł brutto
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Tytuł
Wzorzec miejskiej przestrzeni publicznej w konfrontacji z podmiejską rzeczywistością
Podtytuł
Przykład podwarszawskich suburbiów
Autor
Dorota Mantey
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
ISBN
978-83-235-3615-4
Rok wydania
2019 Warszawa
Wydanie
1
Liczba stron
252
Format
pdf
Spis treści
Wprowadzenie 7
Ucieczka „z miasta” czy „od miasta”? 7
Założenia, cele oraz hipotezy badawcze 11
Metody oraz zakres przestrzenny badań 15
1. Przestrzeń publiczna w ujęciu teoretycznym 21
1.1. Problemy definicyjne 21
1.1.1. Modele dostarczania przestrzeni publicznych 24
1.1.2. (Nie)ograniczona dostępność 26
1.1.3. Sprzyjanie interakcjom 28
1.1.4. Centrum – manifestacja miejskości 32
1.2. Od definicji do kategoryzacji 33
1.3. Determinizm contra społeczna koncepcja przestrzeni 37
1.4. Przestrzeń publiczna a miejsce 39
1.5. W poszukiwaniu wymiarów upublicznienia przestrzeni 46
2. Od wymiarów do pomiaru – modele pomiarowe
w badaniach przestrzeni publicznej 52
2.1. Przegląd modeli oceny stopnia upublicznienia przestrzeni 52
2.2. Matrycowy model oceny stopnia upublicznienia ogólnodostępnych przestrzeni o funkcjach rekreacyjnych 57
2.3. W stronę nowej typologii przestrzeni publicznych 65
2.4. Wartość użytkowa przestrzeni publicznej – definicja i próba oszacowania 76
3. Współczesne procesy kształtujące przestrzeń publiczną 85
3.1. Przestrzeń publiczna w socjalistycznej i postsocjalistycznej rzeczywistości 85
3.2. Suburbanizacja – od globalnych trendów do specyfiki polskiej 90
3.3. (Nie)istniejące przestrzenie publiczne oraz lokalne centra w polskich suburbiach 95
4. Czynniki warunkujące kształtowanie i korzystanie
z podmiejskich przestrzeni publicznych 98
4.1. Czynniki prawno-planistyczne 98
4.1.1. Regulacje prawne i ich konsekwencje 98
4.1.2. Przestrzenie publiczne w świetle polityki przestrzennej podwarszawskich gmin 102
4.2. Czynniki przestrzenne 111
4.2.1. Nowe podejście do kategoryzacji suburbiów 111
4.2.2. Typy suburbiów w kontekście warunków sprzyjających tworzeniu przestrzeni publicznych 118
4.3. Czynniki społeczne 130
4.3.1. Suburbia jako przestrzeń spędzania czasu wolnego 130
4.3.2. Otwartość na interakcje w podmiejskich przestrzeniach publicznych 139
4.3.3. Rola wyposażenia oraz programu funkcjonalnego miejsca 145
4.3.4. Znaczenie dostępności 147
4.3.5. Model zarządzania 151
4.3.6. Wymiary upublicznienia przestrzeni a ulubione miejsca spędzania czasu wolnego 156
4.3.7. (Nie)potrzebne centrum 159
4.3.8. Przestrzeń publiczna w kontekście lokalnego życia społecznego 161
4.3.9. Rodzaje przestrzeni publicznych preferowane w suburbiach 167
5. Użyteczność podmiejskich przestrzeni rekreacji 172
5.1. Charakterystyka badanych przestrzeni 172
5.2. Stopień upublicznienia przestrzeni rekreacji a ich wartość użytkowa 194
5.3. Najbardziej użyteczne podmiejskie przestrzenie rekreacyjne – studia przypadków 204
Podsumowanie 209
Literatura 218
Spis tabel 233
Spis rycin 235
Aneks 239
Indeks nazwisk 247
Prezentacja wideo produktu: Wzorzec miejskiej przestrzeni publicznej w konfrontacji z podmiejską rzeczywistością Przykład podwarszawskich suburbiów

Pobierz fragment