• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Dodano produkt do koszyka

Współczesne zagrożenia terroryzmem

ebook

Format:

Współczesne zagrożenia terroryzmem

Kuba Jałoszyński

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Cena: 28.00 brutto

Cena poprzednia: 38.42 zł

Koszty dostawy:
  • przesyłka email dla e-book 0.00 zł brutto
Opis produktu
Tytuł
Współczesne zagrożenia terroryzmem
Autor
Kuba Jałoszyński
Język
polski
Wydawnictwo
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
ISBN
978-83-7462-380-3
Rok wydania
2013
Liczba stron
324
Format
pdf
Spis treści
Wprowadzeni e 7
1. Zjawisk o współczesnego terroryzmu 11
1.1. Charakter zagrożeń współczesnym terroryzmem 11
1.2. Definicja i charakterystyka zjawiska współczesnego terroryzmu 16
1.3. Geneza powstania i historia rozwoju terroryzmu 21
1.4. Typologia współczesnego terroryzmu 31
1.4.1. Kryteria klasyfikacji współczesnego terroryzmu 31
1.4.2. Istota i ogólna charakterystyka poszczególnych rodzajów współczesnego terroryzmu 32
1.4.3. Terroryzm genetyczny — zarys problemu 36
1.5. Sponsorowanie współczesnego terroryzmu 45
2. Finansowanie terroryzmu 59
2.1. Źródła finansowania terroryzmu 63
2.2. Legalne źródła finansowania terroryzmu 65
2.2.1. Wykorzystywanie organizacji charytatywnych
i zbiórek publicznych 65
2.2.2. Legalna działalność gospodarcza 71
2.3. Nielegalne źródła finansowania terroryzmu 73
2.3.1. Tradycyjna działalność przestępcza 73
2.3.2. Przestępczość ekonomiczna 78
2.4. Inne źródła finansowania terroryzmu 81
2.5. Samowystarczalność finansowa siatek terrorystycznych 83
2.6. Metody przekazywania pieniędzy 84
2.6.1. Legalne metody przekazu pieniędzy 86
2.6.2. Inne metody przekazywania pieniędzy 92
2.6.3. Niesformalizowane sposoby przekazywania
pieniędzy 93
2.7. Metody zwalczania i przeciwdziałania finansowaniu ugrupowań terrorystycznych 99
2.7.1. Wykrywanie procederu finansowania
terroryzmu 104
3. Działalność organizacji terrorystycznych 113
3.1. Motywy działania terrorystów 113
3.2. Obiekty atakowane przez terrorystów 117
3.3. Ogólne zasady funkcjonowania organizacji
terrorystycznej 123
3.4. Nowe formy działalności terrorystycznej 142
3.5. Ważniejsze ataki terrorystyczne pierwszej dekady „ery postnowoczesnej” 159
4. Przegląd najważniejszych organizacji
terrorystycznych 167
4.1. Listy organizacji terrorystycznych tworzone na potrzeby walki z terroryzmem167
4.2. Charakterystyka wybranych organizacji terrorystycznych 173
4.2.1. Organizacje terrorystyczne działające w Europie 173
4.2.2. Organizacje terrorystyczne działające na Bliskim Wschodzie 184
4.2.3. Organizacje terrorystyczne działające w pozostałej części Azji 218
4.2.4. Organizacje terrorystyczne działające w Ameryce Południowej 245
5. Świat i Polska wobec zagrożenia o charakterze terrorystycznym 253
5.1. Przeciwdziałanie terroryzmowi
i zwalczanie go w wymiarze międzynarodowym 253
5.2. Ogólnoświatowe instytucje międzynarodowe 254
5.2.1. Organizacja Narodów Zjednoczonych — ONZ 254
5.2.2. Międzynarodowa Organizacja Policji — Interpol 257
5.2.3. Rada Europy 258
5.2.4. Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego —
NATO 259
5.2.5. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy
w Europie — OBWE 260
5.2.6. Poziom europejski — Unia Europejska (UE) 261
5.3. Międzynarodowe programy i strategie w zakresie walki z terroryzmem 267
5.4. Walka z międzynarodowym terroryzmem a ochrona praw człowieka 276
5.5. Zagrożenie terrorystyczne w Unii Europejskiej 281
5.6. Zagrożenie terrorystyczne w Polsce 287
5.7. Kryzys terrorystyczny: zarządzanie przez media 313
Krótkie streszczenie: Zjawisko terroryzmu jest przedmiotem wielu prac naukowych, opracowań monograficznych, tematem konferencji. Tak duże zainteresowanie terroryzmem stanowi wynik gwałtownego, ponadnarodowego, charakteru tego zagrożenia współczesnego bezpieczeństwa.
Terroryzm rozumiany jako działalność osoby lub grupy osób zmierzająca do dezorganizacji życia społecznego i politycznego pojawił się w XIX w.
— stanowił produkt nowożytnego społeczeństwa masowego. Społeczeństwa, w którym media odgrywają pierwszoplanową rolę w kształtowaniu świadomości społecznej. W tym czasie zaczęto rozgraniczać pojęcia: „terror” i „terroryzm”. Przez ostatnie dwa stulecia (od końca XIX do początków XXI w.), okresu aktywnej obecności terroryzmu w życiu społeczno-politycznym człowieka (przede wszystkim na gruncie europejskim), zjawisko to przechodziło transformację celów i motywów działania. W opracowaniu odniesiono się do najistotniejszych, z punktu widzenia współczesnego zagrożenia terroryzmem, kwestii. Rozdział pierwszy poświęcony został istocie postrzegania obecnie tego najgroźniejszego zagrożenia współczesnego
świata. W rozdziale drugim omówiono finansowanie współczesnej działalności terrorystycznej. Jest to niezwykle istotna kwestia wobec faktu, że nie byłoby tak powszechnego i okrutnego w swej działalności terroryzmu, gdyby nie olbrzymie środki finansowe pozyskiwane przez organizacje terrorystyczne na swoją działalność. Kolejny, trzeci rozdział dotyczy strony organizacyjnej
aktywności terrorystycznej. Rozdział czwarty charakteryzuje współczesne organizacje terrorystyczne, a piąty wskazuje na generalne kierunki działań podejmowanych w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi.
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt