• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Dodano produkt do koszyka

Współczesne problemy prawa. Tom I

ebook

Format:

Współczesne problemy prawa. Tom I

Izabela Nowicka, Dorota Mocarska

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Cena: 25.00 brutto

Cena poprzednia: 34.15 zł

Koszty dostawy:
  • przesyłka email dla e-book 0.00 zł brutto
Opis produktu
Tytuł
Współczesne problemy prawa. Tom I
Autorzy
Izabela Nowicka, Dorota Mocarska
Język
polski
Wydawnictwo
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
ISBN
978-83-7462-471-8
Rok wydania
2015
Liczba stron
442
Format
pdf
Spis treści
Izabela Nowicka, Dorota Mocarska
Wstęp 7
Brunon Hołyst
Bezpieczeństwo obywatela i społeczeństwa
w świetle analizy nauk prawnych i kryminologii 9
Emil W. Pływaczewski
Funkcja restytucyjna (kompensacyjna) prawa karnego z perspektywy teorii i praktyki 21
Tomasz Aleksandrowicz
Zmiana środowiska bezpieczeństwa: wyzwania dla prawa międzynarodowego. Uwagi de lege lata i de lege ferenda 37
Ewa Katarzyna Czech
Konstytucyjność przepisów normujących odpowiedzialność Skarbu Państwa z tytułu szkód wyrządzonych przez gatunki chronione 59
Ewa M. Guzik-Makaruk
Handel ludźmi — studium przypadku 71
Mieczysław Goettel
Projektowane zmiany regulacji prawnych dotyczących
rzeczy znalezionych 97
Janusz Bryk
Problematyka kary w prawie karnym 119
Jarosław Dobkowski
O kształtowaniu się podejścia prawnoustrojowego w definiowaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego 141
Dorota Mocarska
Prawnokarna ochrona wybranych kategorii osób wykonujących czynności zawodowe 163
Aleksandra Nowak
Zadania administracji w zakresie reglamentacji
upraw maku i konopi 181
Monika Porwisz
Quis custodiet ipsos custodes? — sprzedajność funkcjonariusza Policji w świetle przeprowadzonych badań 213
Agnieszka Sadło-Nowak
Udział biegłego w czynnościach wyjaśniających
w sprawach o wykroczenia 231
Anna Świerczewska-Gąsiorowska
Ocena umiejscowienia art. 282 k.k. w rozdziale przestępstw przeciwko mieniu 249
Małgorzata Andrzejczak-Świątek
Zasada dobra dziecka w kontekście rodzinnego wymiaru praw dziecka 261
Agnieszka Choromańska
Sprawiedliwość naprawcza w świetle dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE 277
Monika Dzimińska-Mosio
Zasada szybkości i prostoty postępowania — nowy wymiar 289
Irena Malinowska
Urzeczywistnienie praw człowieka oraz zjawisko handlu ludźmi 305
Sławomir Miszkiewicz
Nie pójdę więcej do pracy — mobbing czy stalking? 321
Ireneusz Bembas
Izolacyjne środki przymusu stosowane wobec nieletniego naruszającego prawo podczas imprezy masowej 347
Krzysztof Jóźwicki
Prawne aspekty statusu czasu trwania podróży służbowej policjantów odbywanej w ramach delegacji służbowej w kontekście ustawowego prawa do wypoczynku i sposobu rozliczania czasu służby. 357
Anna Kalisz
Okoliczności wyłączające odpowiedzialność prawną
prasy — wybrane problemy 367
Grażyna Konikiewicz
Przepisy karne z ustawy o broni i amunicji 387
Kornelia Stępień
Wpływ zaburzonej socjalizacji na zjawisko niedostosowania społecznego 405
Ewa Duda
Sposoby popełnienia przestępstwa zgwałcenia 419
Witold Spitulski, Sebastian Żbikowski
Współpraca Policji i straży miejskich (gminnych) w zakresie zapobiegania, wykrywania wykroczeń oraz ścigania ich sprawców 429
Krótkie streszczenie: Książka stanowi zbiór interesujących opracowań z zakresu różnorodnych dziedzin prawa. Szczególnie wiele miejsca poświęcono zagadnieniom prawa karnego materialnego i procesowego. Ukazany zakres tematyczny wskazuje na różnorodność podjętych przez Autorów w opracowaniu zagadnień. Wszystkie są aktualne i ważne. W ramach prezentacji prawa przedstawiają słusznie nieraz dosyć surowe i krytyczne oceny aktualnych rozwiązań. Opracowania zawierają też omówienie projektów ustaw oraz propozycje własne w zakresie potrzeby zmian prawa. Z reguły owa krytyka i propozycje Autorów są racjonalne oraz dobrze uargumentowane. Świadczą o twórczym charakterze analiz. Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre rozważania teoretyczne wzbogacają wyniki badań empirycznych, które ukazują mechanizmy negatywnych zjawisk wymagających nieraz nowych regulacji prawnych.
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt