• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Dodano produkt do koszyka

Upadek komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej  w perspektywie współczesnych teorii rewolucji

ebook

Format:

Upadek komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej w perspektywie współczesnych teorii rewolucji

Przemysław Sadura

Wydawnictwo: Oficyna Naukowa

Cena: 18.00 brutto

Cena poprzednia: 25.00 zł

Koszty dostawy:
  • przesyłka email dla e-book 0.00 zł brutto
Opis produktu
Tytuł
Upadek komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej w perspektywie współczesnych teorii rewolucji
Autor
Przemysław Sadura
Język
polski
Wydawnictwo
Oficyna Naukowa
ISBN
978-83-64363-38-2
Rok wydania
2016 Warszawa
Wydanie
1
Liczba stron
272
Format
pdf
Spis treści
Wprowadzenie / 9 Rozdział 1 Rewolucje 1989 roku Między mitem i rzeczywistością / 13 Pojęcia, mity i pamięć społeczna / 14 Rewolucja, ewolucja, restauracja? / 18 „Rewolucja aksamitna” vs „rewolucja ukradziona” / 21 Rozdział 2 Krytyka tranzytologicznego rozumu / 31 Powstanie paradygmatu / 32 Elitystyczny wariant paradygmatu / 39 Na Wschodzie: lokalni naśladowcy i „swojscy” kontestatorzy / 44 Problematyczna hegemonia / 53 Studia nad procesami przejścia i ideologia / 56 Rozdział 3 Socjologia rewolucji. Pojęcia, teorie, model / 61 Socjologia rewolucji. Geneza, struktura i ewolucja pola / 62 Generacje teorii rewolucji / 66 Socjologia rewolucji w studiowaniu przełomu 1989 roku / 77 Model analizy. System, reżim, opór w ujęciu dynamicznym / 83 Rozdział 4 Imperia i system światowy / 87 Powstanie ZSRR / 91 Ukształtowanie się imperiów / 95 Rozwój imperiów i relacje międzyimperialne (1945–1975) / 100 Rozpad bloku wschodniego (1975–1989) / 106 Podsumowanie / 113 Rozdział 5 Reżim i ideologia w Europie Środkowo-Wschodniej (1945–1989) / 116 „Totalitaryzm” jako pojęcie ideologiczne / 119 Rzeczywistość „totalitaryzmu” i destalinizacja / 121 Racjonalizacja i zmniejszanie represyjności systemu / 126 Socjalizm biurokratyczny i aparat partyjny / 129 Śmierć ideologii / 131 Narodziny socjalistycznej technokracji / 136 Podsumowanie. Model ewolucji reżimu komunistycznego w Europie Środkowo-Wschodniej / 139 Rozdział 6 Społeczeństwo, opór społeczny i rewolucje w realnym socjalizmie w latach 1945–1985 / 144 Przemiany społeczne. Epoka stalinowskiej industrializacji / 147 Rewolucje antystalinowskie w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1953–1968 / 151 Społeczeństwo socjalizmu biurokratycznego i rewizjonizm / 158 „Solidarność”. Sytuacja rewolucyjna w socjalizmie biurokratycznym / 165 Polska i Węgry / 170 Rozdział 7 Przełom bez rewolucji. Lata 1985–1991 w Polsce i na Węgrzech / 175 W poszukiwaniu nowego hegemona / 176 Komunistyczni technokraci w drodze do kapitalizmu / 179 Koniec egalitaryzmu / 183 „Pustka ideowa” antypolityki / 185 Przełom lat 1988–1991 w Polsce i na Węgrzech / 189 Rewolucje nowego typu? / 193 Rozdział 8 Rewolucje lat 1989–1990 w NRD i Czechosłowacji / 197 „Tylko idiota nie zaciąga kredytów”. Reżim i geopolityka / 198 Utrata wiary. Społeczeństwo i opozycja / 201 Od kryzysu do rewolucji / 204 Jesteśmy (jednym) narodem. Od przełomu do zjednoczenia w NRD / 209 Bezsilność silnych. Drugi przełom rewolucyjny w Czechosłowacji / 212 Rozdział 9 Między przewrotem a rewolucją. Rok 1989 w Rumunii i Bułgarii / 217 Podgrzewanie „mamałygi”. Kryzys antyradzieckiego stalinizmu / 219 Rumunia. Od sytuacji rewolucyjnej do konsolidacji władzy / 223 Rumunia. Druga rewolucja / 226 Bułgaria. Rozchwianie socjalistycznej biurokracji / 228 Bułgaria. Od przewrotu pałacowego do liberalnej demokracji / 231 Dwie ścieżki / 234 Zakończenie / 237 Bibliografia / 244 Indeks osób / 267
Krótkie streszczenie: Książka nie jest historią upadku systemu komunistycznego w Europie Środkowo-Wschodniej, lecz na przykładzie wybranych państw tego regionu zarysowuje interpretację tego ciągu wydarzeń jako swoistego procesu rewolucyjnego. Nie wszystkie wydarzenia o znaczeniu rewolucyjnym mają charakter rewolucyjny. Czy upadek komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej był rewolucją? Ralf Dahrendorf twierdził, że to pytanie akademickie, istotne dla naukowców, ale nie dla ludzi uwikłanych w wydarzenia. Było dokładnie odwrotnie. Spory dotyczące pojęć opisujących rok 1989 nabrały charakteru mitotwórczego. Wraz z upływem czasu coraz mocniej oddziaływały na świadomość i pamięć historyczną społeczeństw postkomunistycznych. Nie tylko organizowały tożsamości i podziały polityczne, ale także wpływały na zachowania wyborcze. W swojej pracy nie zamierzałem odpowiadać na pytanie, czy wydarzenia 1989 roku były rewolucją. Interesowało mnie jedynie, czy instrumentarium teorii rewolucji pozwala zaproponować inną narrację opisującą upadek komunizmu. „Przemysław Sadura podjął się niezwykle ambitnego zadania: zinterpretowania upadku komunizmu w perspektywie teorii rewolucji. Cel, jak sobie postawił, trudno osiągnąć, jednak wychodzi z tej próby zwycięsko, a prowokujące do dyskusji sądy i uogólnienia stanowią ewidentną premię i silne punkty książki. Powstała praca socjologiczna podporządkowana wyraźnym założeniom, z oryginalnymi tezami, bardzo dobrze oparta na literaturze, obfita w dobrze dobrany materiał porównawczy, a wreszcie jasno i logicznie skonstruowana i napisana dobrym językiem”. Prof. dr hab. Andrzej Rychard „Przemysław Sadura podjął się zadania intelektualnie bardzo ciekawego. Nie napisał historii upadku systemu komunistycznego w Europie Środkowo-Wschodniej, lecz na przykładzie wybranych państw tego regionu zarysował interpretację tego ciągu wydarzeń jako swoistego procesu rewolucyjnego. W zakończeniu autor podejmuje ciekawą próbę teoretycznego wyjaśnienia konsekwencji «rewolucji» w regionie. «Restauracja» dawnego systemu okazuje się w części wynikiem świadomego dążenia reformatorów, w części rezultatem znalezienia się regionu w kręgu światowego systemu kapitalistycznego. Jest to książka dojrzała, wnosząca ważne – co nie znaczy bezsporne – myśli do dyskusji o charakterze przemian pokomunistycznych”. Prof. dr hab. Jerzy J. Wiatr
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt