• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Dodano produkt do koszyka

Toruńskie konfrontacje archiwalne. t. 1 Archiwistyka na uniwersytetach, archiwistyka w archiwum

ebook

Format:

Toruńskie konfrontacje archiwalne. t. 1 Archiwistyka na uniwersytetach, archiwistyka w archiwum

Waldemar Chorążyczewski, Agnieszka Rosa

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Produkt aktualnie niedostępny

Koszty dostawy:
  • przesyłka email dla e-book 0.00 zł brutto
Opis produktu
Tytuł
Toruńskie konfrontacje archiwalne. t. 1 Archiwistyka na uniwersytetach, archiwistyka w archiwum
Autorzy
Waldemar Chorążyczewski, Agnieszka Rosa
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN
978-83-231-2368-2
Rok wydania
2009 Toruń
Liczba stron
408
Format
pdf
Spis treści
Wprowadzenie /9
NOWE IDEE W ARCHIWISTYCE
Władysław Stępniak - Archiwa w kontekście międzynarodowym /19
Wiesława Kwiatkowska - Miejsce opracowania zasobu we współczesnej myśli i praktyce archiwalnej /33
Jacek Krochmal - Rola Zakładu Naukowego Archiwistyki NDAP w rozwoju polskiej metodyki
archiwalnej / 53
Halina Robótka - Wpływ Centralnej Komisji Metodycznej na rozwój archiwistyki /73
Wanda K. Roman - Stan i perspektywy badań nad archiwalnymi systemami informacyjnymi
a potrzeby archiwów /91
Andrzej Choniawko - Heurystyczne ograniczenia archiwistyki / 103
Robert Degen - Garść uwag na temat selekcji w Polsce / 133
Marek Konstankiewicz - Zagadnienia prawne i administracyjne w badaniach nad zarządzaniem
dokumentacją / 145
Alicja Kulecka - „Archeion" jako inspiracja badawcza i pomoc dydaktyczna. Analiza zawartości z lat 1990-2005 / 157
Waldemar Chorążyczewski - Metodologia archiwistyki. Archiwistyka między nauką a refl eksją / 191
Agnieszka Rosa - O pożytkach z refl eksji antropologicznej w archiwistyce - funkcja
edukacyjna archiwów /203
Dariusz Magier - Regionalna rola archiwum państwowego w epoce postindustrialnej / 213
Beata Herdzin - Działalność edukacyjno-popularyzatorska Archiwum Państwowego
w Toruniu / 225
Tomasz Matuszak - Działalność Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim na polu
popularyzacji zasobu archiwalnego (głos w dyskusji) ./ 235
Marlena Jabłońska - Komunikacja społeczna na studiach archiwistycznych jako krok
ku poprawie wizerunku archiwów polskich / 241
Krzysztof Syta - Archiwista i archiwum w oczach użytkownika / 251
PROBLEMY EDUKACJI ARCHIWALNEJ
Piotr Guzowski, Marzena Liedke - Specjalizacja archiwistyczna w Instytucie Historii Uniwersytetu
w Białymstoku - pierwsze doświadczenia i perspektywy w zakresie
dydaktyki i współpracy z archiwum państwowym / 263
Julia Dziwoki - Specjalność archiwistyczna w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie /275
Tomasz Nowicki - Zmiany w programie nauczania archiwistyki na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim w kontekście wprowadzenia systemu bolońskiego / 289
Barbara Kalinowska-Wójcik, Wacław Gojniczek - Między teorią a praktyką. Pięć lat doświadczeń Zakładu Archiwistyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w Archiwum Państwowym w Katowicach / 301
Wojciech Krawczuk - Czy małe jest piękne? Kilka uwag o specjalności archiwalnej na Uniwersytecie Jagiellońskim / 311
Anna Krzemińska - Udział archiwów uniwersyteckich w procesie kształcenia archiwistów / 315
Artur Górak - Nauki administratywistyczne i nauki o organizacji i zarządzaniu w kształceniu archiwistów / 329
Janusz Łosowski - Dzieje kancelarii w kształceniu przyszłych archiwistów w szkołach wyższych / 339
Lucyna Harc - Rola i miejsce uniwersytetów w kształceniu ustawicznym i podnoszeniu kwalifikacji archiwistów pracujących w zawodzie / 361
Jerzy Prochwicz - Wizja modelu kształcenia archiwistów na tle dotychczasowych doświadczeń / 377
Olga Iwanowa - Problematyka archiwistyki polskiej podejmowana na I Toruńskich Konfrontacjach Archiwalnych / 389
Dyskusja
[oprac. Katarzyna Gerc i Paulina Ławniczak] / 393
Krótkie streszczenie: Przystępując do organizowania I Toruńskich Konfrontacji Archiwalnych, nadaliśmy im tytuł „Archiwistyka na uniwersytetach, archiwistyka w archiwach".
Od dłuższego czasu niepokoił nas bowiem rozdźwięk, jaki obserwujemy pomiędzy środowiskami praktyków i teoretyków działających w jednej i niepodzielnej dziedzinie archiwalnej. Czy oferta badawcza i dydaktyczna uniwersytetów nie odpowiada na zapotrzebowania archiwów?
Praktycy archiwalni coraz częściej i chętniej spotykają się w swoim własnym gronie, i to branżowym: archiwistów instytucji wymiaru sprawiedliwości, instytucji kulturalnych i naukowych, pracowników innych archiwów bieżących, archiwów kościelnych, komercyjnych przechowawców dokumentacji, a ostatnio też edukatorów archiwalnych.
Konfrontacje miały w zamierzeniu dać szansę spotkać się wszystkim archiwistom, niezależnie do typu archiwum, w jakim pracują. Przede wszystkim jednak miały postawić twarzą w twarz archiwistów praktyków i archiwistów teoretyków (albo lepiej - archiwistyków), miały zapoczątkować wspólne uprawianie refleksji archiwalnej.
Na ostateczny kształt konferencji, a w ślad za tym niniejszej publikacji wpłynęła, rzecz jasna, oferta przygotowana przez uczestników - referentów i dyskutantów. Dzięki temu, jak zauważył jeden z recenzentów wydawniczych, „tom staje się nie tylko zbiorem wartościowych studiów, ale także świadectwem epoki - «zdjęciem migawkowym» kondycji polskiej archiwistyki początków XXI wieku". Redaktorzy dodaliby od siebie, że niniejsza publikacja jest zbiorowym samoświadectwem polskiego środowiska archiwalnego. Udało się osiągnąć ten efekt dzięki temu, że tematy wszystkich wystąpień były autorskimi pomysłami referentów. Podobnie jak konferencję, niniejszy tom podzieliliśmy na dwie części.
Pierwszą opatrzyliśmy tytułem „Nowe idee w archiwistyce", drugą określiliśmy jako „Problemy edukacji archiwalnej", choć i tu nowych idei nie brakuje.
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt