• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Dodano produkt do koszyka

Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, t. 27

eprasa

Format:

Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, t. 27

Wydawnictwo: Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Cena: 10.80 brutto

Koszty dostawy:
  • przesyłka email dla e-book 0.00 zł brutto
Opis produktu
Tytuł
Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, t. 27
Języki
polski, rosyjski
Wydawnictwo
Uniwersytet Jana Kochanowskiego
Rok wydania
2019
Liczba stron
144
Format
pdf
Spis treści
Literaturoznawstwo
Любовь Копаница (Киев) Моделирующая роль фольклорных текстов как
критерий прагматического измерения народной песни . . . . . . . . . . . . . . 11
Ксения Нестеренко (Харьков) К вопросу типологии психопатологических
образов в художественной литературе (на материале произведений
русских писателей рубежа ХIХ – ХХ веков) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Joanna Nowakowska-Ozdoba (Kielce) Tłumaczenie elementów nacechowanych
kulturowo w Damie pikowej Aleksandra Puszkina . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Ludmiła Szewczenko (Kielce) Анализ экранизаций к лассической русской литературы как катализатор развития профессиональных навыков
и расширения кругозора студентов, обучающихся по специальности
„прикладная лингвистика” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Александр Волковинский (Каменец-Подольский) Фельетон –
структурообразующий элемент жанровой системы Валентина Катаева . . 53
Марина Волощук (Каменец-Подольский) Метафоричность эпитетных структур
в художественной системе рассказа Л . Толстого «Чем люди живы» . . . . . 63
Olena Yufereva (Kyiv) «Mystical fear» of naive author: the literary code of ruinous
topos in Russian-language internet travelogues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Językoznawstwo
Алексей Романов, Ольга Новоселова (Тверь) Менасивный контент предвыборных практик политической дискурсии Владимира Путина . . . . . . . . . . .89
Алексей Романов, Лариса Романова (Тверь) Демонстративы как маркеры сетевого поведения я-медиа в дигитальной коммуникации . . . . . . . . . . .101
Елена Савич (Миньск) Адресация как центральная категория профессионального дискурса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Евгения Жеймо (Варшава) Анализ учебника как элемент отчетной документации по педагогической практике . . . . . . . . . . . . . . . 119
Recenzje
Oleg Leszczak (Kielce) Język jako punkt przyciągania i siła ciążenia: funkcjonalizm contra postmodernizm (recenzja książki Aleksandra Kiklewicza «Притяжение языка . Том 6: Функциональные аспекты синтаксиса и стилистики»,
Olsztyn 2019, 330 s .) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Wladimir Zaika (Nowogród Wielki) Nowe spojrzenie na fenomen precedensowości
w języku (recenzja monografii Switłany Leszczak „Языковые прецеденты
в художественном идиостиле Бориса Гребенщикова”, Wydawnictwo UJK,
Kielce 2019, 304 s .) . . . . . . . . . . . . . . . . . .147
Krótkie streszczenie: Oddany do rąk czytelników tom niniejszego czasopisma zawiera artykuły w języku polskim i rosyjskim. W części pierwszej czasopisma zawarto artykuły z zakresu literaturoznawstwa, w drugiej części z językoznawstwa.
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt