• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • Zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Psychologia rodziny

ebook

Psychologia rodziny

Rozwijamy się i jesteśmy kształtowani w rodzinie. Doświadczenia z niej wyniesione – dobre lub złe – wywierają niezatarty wpływ na nasze życie. By zrozumieć drugiego człowieka, odwołujemy się do jego historii rodzinnej. Żadnej sferze naszej egzystencji nie przypisujemy tak wielkiego znaczenia, jak życiu rodzinnemu.
A jednak odpowiedź na pozornie proste pytanie: czym właściwie jest rodzina?, nie jest łatwa, zwłaszcza współcześnie. Obserwujemy różnorodność form życia rodzinnego, wielość problemów, z jakimi zmagają się systemy rodzinne.
Zespół znakomitych polskich familiologów przygotował podręcznik, którego celem jest usystematyzowanie współczesnej wiedzy na temat rodziny. Znajdą w nim Państwo informacje na temat:
• funkcjonowania systemu rodzinnego – funkcji i ról rodzinnych, komunikacji i narracji rodzinnych, więzi, transmisji międzypokoleniowej
• nietradycyjnych form życia rodzinnego – rodzin zrekonstruowanych, adopcyjnych, wielokulturowych i innych
• problemów życia rodzinnego – choroby w systemie rodzinnym, problemów prokreacyjnych, przemocy
• współczesnych nurtów w terapii rodziny, rytuałów rodzinnych, pozytywnej psychologii rodziny.
Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 93.00  brutto

Dlaczego kupują u nas inni ? :
1.  Chroń drzewa! używane i elektroniczne książki są dobre
2.  Możliwość zamówienia emailem wieszcz.pl@wieszcz.pl
3.  Możliwość złożenia zamówienia SMSem 537-472-622
4.  Dobra opinia Google zobowiązuje 4.5/5 Sprawdź>>>
5.  Upominek gratis do każdego zamówienia fizycznego
6.  Możliwość zwrotu zamówienia fizycznego do 30 dni
7.  Ubezpieczenie każdego zakupu do 300zł
8.  Najtańsza wysyłka już od 1,99 zł !
9.  Dobrze zabezpieczona przesyłka
10.Masz zbędne książki? Sprawdź>>>
11. Kontakt 24h Sprawdź>>>

Sprawdź nasze opinie 4.5/5 Sprawdź>>>

Ilość:
Gwarantujemy szybkie i bezpieczne zakupy:

Formy

Koszty dostawy:
  • Przesyłka email dla e-book 0.00 zł brutto
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Tytuł
Psychologia rodziny
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN
978-83-01-18852-8
Rok wydania
2014 Warszawa
Wydanie
1
Liczba stron
682
Format
mobi, epub
Spis treści
Wstęp 13 CZĘŚĆ I CZŁOWIEK W SYSTEMIE RODZINY 19 Rozdział 1 Rodzina w ujęciu systemowym (Waldemar Świętochowski) 21 1.1. Podstawowe zasady teorii systemów 22 1.2. Struktura systemu rodziny 25 1.2.1. Granice w systemie rodziny 27 1.2.2. Podsystemy 30 1.2.3. Role i pozycje w rodzinie 32 1.3. Procesy systemowe w rodzinie 34 1.3.1. Indywiduacja 35 1.3.2. Komunikacja 36 1.3.3. „Logika” systemu rodziny: homeostaza funkcjonalna 38 1.4. Zadania rodziny w kolejnych fazach rozwojowych. Wspólnota i ciągłość 42 1.5. W kierunku rodziny funkcjonalnej. Wskazówki praktyczne 44 Rozdział 2 Specyfika komunikacji interpersonalnej w rodzinie ujmowanej jako system (Barbara Harwas-Napierała) 47 2.1. Modele komunikacji interpersonalnej 48 2.1.1. Jednostronny model komunikacji 49 2.1.2. Dwustronny model komunikacji 49 2.1.3. Relacyjny model komunikacji 49 2.2. Podstawowe uwarunkowania komunikacji w rodzinie 51 2.2.1. Uwarunkowania podmiotowe 51 2.2.2. Uwarunkowania pozapodmiotowe 56 2.3. Rozwojowe zmiany komunikacji w systemie rodziny 59 2.3.1. Komunikacja w podsystemie małżeńskim 59 2.3.2. Zmiany rozwojowe komunikacji w podsystemie rodzicielskim 61 2.3.3. Komunikacja w podsystemie rodzeństwa 65 2.4. Warunki kształtowania prawidłowej komunikacji 68 2.4.1. Kształtowanie umiejętności usprawniających komunikację rodzinną 69 Rozdział 3 Narracje rodzinne (Elżbieta Dryll) 73 3.1. Rodzina jako nisza semantyczna 76 3.2. Geneza treści rodzinnych narracji 79 3.2.1. Tradycja 79 3.2.2. Przekaz międzypokoleniowy 83 3.2.3. Historia życia rodziny nuklearnej 87 3.3. Dlaczego ważne jest badanie narracji rodzinnych 92 Rozdział 4 Role i funkcje rodziny (Katarzyna Walęcka-Matyja) 95 4.1. Współczesne ujęcie roli rodziny 96 4.2. Kierunki przemian współczesnej rodziny a role i funkcje rodzinne 98 4.3. Role w systemie rodziny 101 4.4. Funkcje rodziny 103 4.5. Psychospołeczne uwarunkowania funkcji rodziny 110 Rozdział 5 Modele funkcjonowania rodziny. Style wychowania (Hanna Liberska, Mirosława Matuszewska) 115 5.1. Modele rodziny 117 5.1.1. Klasyfikacja modeli funkcjonowania rodziny 117 5.2. Styl wychowania 128 5.2.1. Pojęcia podstawowe: wychowanie, styl wychowania 128 5.2.2. Rodzaje stylów wychowania 129 5.3. Modele funkcjonowania rodziny a style wychowania 138 Rozdział 6 Więzi małżeńskie i rodzinne w perspektywie teorii przywiązania (Mieczysław Plopa) 141 6.1. Założenia i inspiracje teorii przywiązania 142 6.1.1. Aspekt ewolucyjny 143 6.1.2. Aspekt neuropsychologiczny 145 6.2. Przywiązanie w okresie dzieciństwa 146 6.3. Przywiązanie w okresie dorosłości 153 6.4. Przywiązanie a relacje w bliskich związkach 157 Rozdział 7 Seksualność w związkach małżeńskich (Magdalena Grabowska) 167 7.1. Pojęcie seksualności 168 7.2. Aktywność seksualna małżonków i jej uwarunkowania 171 7.2.1. Wiek małżonków 173 7.2.2. Staż małżeństwa 175 7.2.3. Relacje między małżonkami 178 7.3. Problemy seksualne małżonków 180 Rozdział 8 Transmisja międzypokoleniowa – procesy zachodzące na styku pokoleń (Marzanna Farnicka, Hanna Liberska) 185 8.1. Istota i mechanizmy transmisji międzypokoleniowej w rodzinie 186 8.1.1. Naśladownictwo 187 8.1.2. Modelowanie 188 8.1.3. Identyfikacja 189 8.2. Obszary transmisji międzypokoleniowej w rodzinie 190 8.3. Transmisja międzypokoleniowa w różnych podejściach psychologicznych 192 8.4. Transmisja międzypokoleniowa jako proces formowania rodziny – model Murraya Bowena 195 8.5. Kierunki badań nad transmisją w rodzinie 197 8.5.1. Wyzwania dla badań nad transmisją w rodzinie 198 Rozdział 9 Psychologia religijności/duchowości rodziny (Elżbieta Rydz) 203 9.1. Religijność i duchowość – definicje 204 9.2. Współczesne podejścia badawcze w psychologii religijności/duchowości rodziny 207 9.2.1. Rozwój struktury i funkcji religijności 207 9.2.2. Rozwój struktury i funkcji rodziny 208 9.3. Rozwój religijności człowieka w kontekście cyklu życia rodzinnego w ujęciu Evelyn Duvall 209 9.3.1. Religijność i duchowość w małżeństwie bez dzieci 210 9.3.2. Rodziny wychowujące małe dzieci 211 9.3.3. Rodziny z dziećmi w wieku przedszkolnym 212 9.3.4. Rodziny z dziećmi w wieku szkolnym 214 9.3.5. Rodziny z nastolatkami 215 9.3.6. Rodziny jako instytucje wypuszczające dzieci w świat 216 9.3.7. Starzejący się członkowie rodziny 217 9.4. Perspektywy badań dotyczących religijności w rodzinie 218 Rozdział 10 Rozwój rodziny i rozwój w rodzinie (Hanna Liberska) 221 10.1. Rozwój rodziny 224 10.2. Rozwój w rodzinie 229 10.3. Wyznaczniki rozwoju w systemie rodziny 231 10.3.1. Miejsce rodziny wśród innych systemów 233 10.3.2. Wymiary zmian w systemach społeczno-kulturowych 234 10.4. Zmiany w strukturze systemu rodziny 235 10.5. Rodzina jako kontekst rozwoju indywidualnego 235 Część II ZRÓŻNICOWANE FORMY ŻYCIA RODZINNEGO 242 Rozdział 1 Samotne rodzicielstwo (Sylwia Rydz) 243 1.1. Specyfika roli kobiecej – matka i samotna matka 247 1.2. Specyfika roli męskiej – ojciec i samotny ojciec 249 1.3. Funkcjonowanie rodziny niepełnej 251 1.4. Konsekwencje samotnego rodzicielstwa 253 1.5. Migracja zarobkowa jako czasowe samotne rodzicielstwo 255 1.6. Pomoc samotnym rodzicom 257 Rozdział 2 Związki kohabitacyjne (Iwona Janicka) 259 2.1. Kohabitacja jako nowa forma życia pary 260 2.2. Przyczyny kohabitacji 264 2.3. Charakterystyka osób kohabitujących 266 2.4. Przedślubna kohabitacja a małżeństwo 268 2.5. Kohabitacja a rokowania odnośnie do trwałości związku 272 2.5.1. Efekt selekcji 272 2.5.2. Efekt kohabitacji 273 2.6. Zaangażowanie w relację a trwałość związków intymnych 276 2.6.1. Wybrane teorie zaangażowania 276 2.6.2. Rola zaangażowania 278 2.6.3. Zaangażowanie partnerów kohabitujących i poślubionych 279 Rozdział 3 Partnerzy kohabitujący jako rodzice (Iwona Janicka) 285 3.1. Dzieci urodzone poza małżeństwem 286 3.2. Rodziny kohabitacyjne 289 3.2.1. Fazy rozwoju rodziny kohabitacyjnej 290 3.2.2. Kohabitacja a zaangażowane rodzicielstwo 292 3.3. Problem stabilności rodzin kohabitacyjnych 297 3.3.1. Niestabilność kohabitacji a rodzicielstwo 299 3.3.2. Niestabilność kohabitacji a dzieci 300 3.4. Warunki życia rodzin kohabitacyjnych 301 Rozdział 4 Rodzina zrekonstruowana (Aleksandra Lewandowska-Walter) 305 4.1. Definicje i statystyki 306 4.1.1. Definicje 306 4.1.2. Statystyki 307 4.2. Rodzina zrekonstruowana jako system 309 4.3. Małżeństwo powtórne jako podstawa rekonstrukcji rodziny 313 4.4. Rodzicielstwo w rodzinie zrekonstruowanej 316 4.5. Dziecko w rodzinie zrekonstruowanej 320 4.5.1. Typy rodzin zrekonstruowanych 323 4.6. Wskazówki do pracy psychoedukacyjnej i terapeutycznej 325 Rozdział 5 Rodzina adopcyjna (Alicja Kalus) 331 5.1. Specyfika rodziny adopcyjnej 333 5.2. Rodzina adopcyjna z perspektywy prawnej 334 5.3. Rodzina adopcyjna z perspektywy medycznej 336 5.4. Rodzina adopcyjna z perspektywy psychologicznej 338 5.4.1. Etap małżeństwa bezdzietnego 339 5.4.2. Doświadczenie straty w rodzinie adopcyjnej 341 5.4.3. Decyzja o adopcji dziecka i proces adopcyjny 343 5.5. Rodzina adopcyjna z dzieckiem w okresie wczesnego dzieciństwa 346 5.6. Rodzina adopcyjna z dzieckiem w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym 348 5.7. Rodzina z dorastającym nastolatkiem 350 Rozdział 6 Rodzina zastępcza (Alicja Kalus) 353 6.1. Rodzina zastępcza z perspektywy prawnej 356 6.2. Specyfika rodziny zastępczej 362 6.3. Rodzinny dom dziecka jako rodzinna forma opieki zastępczej 365 6.3.1. Perspektywa prawna 367 Rozdział 7 Kulturowa różnorodność rodziny (Jolanta Miluska) 369 7.1. Status współczesnej rodziny 370 7.2. Wartości kulturowe a interakcje w rodzinie 375 7.3. Rodziny wielokulturowe 379 7.4. Przyszłość rodziny w kontekście procesu zmiany społecznej 382 Część III ZDROWOTNE I SPOŁECZNE PROBLEMY W RODZINIE 385 Rozdział 1 Choroba przewlekła w systemie rodziny (Waldemar Świętochowski) 387 1.1. Trzy ujęcia choroby 388 1.2. Choroba jako nienormatywny kryzys w rodzinie 390 1.3. Rodzina wobec przewlekłej choroby 391 1.3.1. Reakcje na poziomie zachowań 391 1.3.2. Reakcje na poziomie procesów (ujęcie systemowe) 396 1.4. Adaptacja do kryzysu: jak problemy pomagają w adaptacji 403 1.5. Dlaczego przewlekła choroba jest przewlekła 404 Rozdział 2 Trudności w realizacji planów prokreacyjnych i ich skutki dla rodziny (Eleonora Bielawska-Batorowicz) 411 2.1. Trudności w realizacji planów prokreacyjnych i ich medyczne uwarunkowania 412 2.1.1. Niepłodność – rodzaje, przyczyny, rozpowszechnienie 412 2.1.2. Poronienia, martwe urodzenia i śmierć dziecka w okresie okołoporodowym – rozpowszechnienie, przyczyny 417 2.2. Następstwa trudności w realizacji planów prokreacyjnych 419 2.2.1. Diagnoza niepłodności i jej następstwa psychologiczne 420 2.2.2. Straty ciąży i ich następstwa psychologiczne 423 2.3. Przezwyciężanie trudności prokreacyjnych – na przykładzie niepłodności 428 2.3.1. Techniki wspomaganego rozrodu w leczeniu niepłodności 429 2.3.2. Rozwój dzieci urodzonych w wyniku zastosowania technik rozrodu wspomaganego 432 2.3.3. Relacje w rodzinie powstałej w wyniku zastosowaniu technik rozrodu wspomaganego 433 Rozdział 3 Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym (Ewa Marat) 437 3.1. Informowanie rodziców o zaburzeniach w rozwoju dziecka 439 3.1.1. W jaki sposób należy przekazywać rodzicom diagnozę 440 3.1.2. Modelowa procedura informowania o zaburzeniach dziecka 441 3.2. Niepełnosprawność dziecka a zmiany w systemie rodzinnym 443 3.2.1. Model żałoby i chronicznego smutku 444 3.2.2. Stres rodzicielski 445 3.2.3. Niepełnosprawność dziecka jako sytuacja kryzysowa 448 3.3. Adaptacja rodziców do niepełnosprawności dziecka 449 3.3.1. Zespół wypalania sił u rodziców dzieci niepełnosprawnych 452 3.4. Rola wsparcia społecznego w procesie radzenia sobie przez rodziców dzieci niepełnosprawnych 453 3.5. Społeczne, emocjonalne i adaptacyjne problemy doświadczane przez rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju 454 3.6. Pomoc dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi 456 Rozdział 4 Rozwód jako sytuacja kryzysowa w rodzinie (Magdalena Błażek) 459 4.1. Kryzys rozwodowy – charakterystyka 462 4.2. Przyczyny rozwodów 464 4.3. Predyktory powodzenia i niepowodzenia związku 464 4.4. Fazy procesu rozwodowego 467 4.5. Funkcjonowanie psychologiczne dorosłych w sytuacji rozwodu z uwzględnieniem różnic płciowych 469 4.6. Funkcjonowanie psychologiczne dzieci w sytuacji rozwodu rodziców 472 4.6.1. Płeć dziecka a proces radzenia sobie z rozwodem rodziców 479 4.6.2. Cechy indywidualne dziecka i wsparcie społeczne a radzenie sobie z rozwodem rodziców 480 Rozdział 5 Agresja i przemoc w rodzinie (Grażyna Poraj) 483 5.1. Metody wychowawcze i postawy rodzicielskie sprzyjające agresji u dzieci i młodzieży 485 5.1.1. System wartości i orientacja życiowa rodziców 485 5.1.2. Nieprawidłowe stosunki uczuciowe między rodzicami a dziećmi 486 5.2. Agresja między rodzeństwem 492 5.3. Przemoc w małżeństwie, czyli dostarczanie dzieciom wzorów zachowań agresywnych 498 5.4. Zapobieganie i kontrolowanie agresji 501 5.4.1. Zapobieganie i redukowanie agresji u dzieci 501 5.4.2. Zapobieganie i redukowanie agresji wśród rodzeństwa 502 5.4.3. Zapobieganie i redukowanie przemocy w rodzinie (wobec dzieci i współmałżonka) 504 Rozdział 6 Rodzina a zachowanie antyspołeczne (Mieczysław Radochoński, Lidia Perenc, Anna Radochońska) 505 6.1. Zachowania antyspołeczne i ich przyczyny 507 6.2. Rodzina jako miejsce rozwoju zachowań antyspołecznych 509 6.2.1. Rola czynników genetycznych 509 6.2.2. Struktura rodziny 512 6.2.3. Charakterystyczne cechy matki 514 6.2.4. Charakterystyczne cechy dzieci 515 6.2.5. Relacje w rodzinie 516 6.2.6. Osadzenie rodzica w zakładzie karnym 518 6.3. Mechanizm transmisji międzypokoleniowej a zachowania antyspołeczne 520 Część IV TERAPIA RODZIN I TERAPEUTYCZNA ROLA RODZINY 525 Rozdział 1 Współczesne nurty w terapii rodzin (Tadeusz Pietras) 527 1.1. Historia terapii rodzin 530 1.2. Zasady terapii rodzin 532 1.3. Wskazania i przeciwwskazania do terapii rodzin 534 Rozdział 2 Pozytywna psychologia rodziny – w teorii i praktyce (Bogusława Lachowska) 537 2.1. Obszary psychologii rodziny 539 2.2. Obszary psychologii pozytywnej 540 2.2.1. Najważniejsze koncepcje i pojęcia psychologii pozytywnej 541 2.2.2. Siły i cnoty charakteru 542 2.3. Zainteresowanie pozytywnością na gruncie psychologii rodziny 543 2.3.1. Koncepcja sił rodziny 545 2.3.2. Pozytywna interwencja w rodzinę – interwencje skoncentrowane na siłach rodziny 550 2.3.3. Prężność rodziny 554 Literatura 566 Indeks nazwisk 650 Indeks rzeczowy 669 O Autorach 674
Prezentacja wideo produktu: Psychologia rodziny

Pobierz fragment