• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Dodano produkt do koszyka

Przez PZ do terroryzmu. Tom II

ebook

Format:

Przez PZ do terroryzmu. Tom II

Waldemar Zubrzycki

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Cena: 17.00 brutto

Cena poprzednia: 23.91 zł

Koszty dostawy:
  • przesyłka email dla e-book 0.00 zł brutto
Opis produktu
Tytuł
Przez PZ do terroryzmu. Tom II
Autor
Waldemar Zubrzycki
Język
polski
Wydawnictwo
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
ISBN
978-83-7462-491-6
Rok wydania
2015
Liczba stron
400
Format
pdf
Spis treści
CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻENIA PRZESTĘPCZOŚCIĄ
ZORGANIZOWANĄ I TERRORYZMEM
Wiesław Mądrzejowski, Terror kryminalny a współczesna przestępczość zorganizowana 7
Kuba Jałoszyński, Przesłanki identyfikacji uprowadzenia statku powietrznego jako aktu terroryzmu lub terroru 29
Paweł Ciszek, Cyberprzestępczość (z)organizowana 47
ZAGROŻENIE RP TERROREM I TERRORYZMEM
Bartłomiej Zubrzycki, Polska przestępczość zorganizowana w liczbach 61
Jerzy Szafrański, Elżbieta Szafrańska, Zagrożenie terrorem kryminalnym w Polsce 79
Jarosław Przyjemczak, Zagrożenia bombowe w Polsce 97
ORGANIZACYJNO-PRAWNE ROZWIĄZANIA
W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZESTĘPCZOŚCI
ZORGANIZOWANEJ I TERRORYZMOWI
Marta Cłapka, Wybrane aspekty instytucjonalne walki
z terroryzmem na forum Unii Europejskiej 117
Tomasz Safjański, Model rozpoznawania zagrożeń terrorystycznych w ramach Europolu 145
Tomasz Safjański, Model zwalczania rosyjskojęzycznej przestępczości
zorganizowanej w ramach Europolu 165
Maciej Kluczyński, Administracyjne metody przeciwdziałania i zwalczania przestępczości zorganizowanej w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu 177
TECHNICZNE ASPEKTY ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ I TERRORYZMU
Marek Cupryjak, Negocjacje policyjne w systemie zarządzania kryzysowego w Polsce 195
Rafał Kwasiński, Możliwości zastosowania metody Reida do przesłuchania podejrzanych w sprawach dotyczących przestępstw o charakterze terrorystycznym. Część pierwsza: budowanie
i wykorzystywanie tematów 219
Rafał Kwasiński, Możliwości zastosowania metody Reida do przesłuchania podejrzanych w sprawach dotyczących przestępstw o charakterze terrorystycznym. Część druga: zarządzanie
zaprzeczeniami, protestami i uzyskiwanie przyznania się do winy 251
ZWALCZANIE PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ
I TERRORYZMU W POLSCE — WYBRANE ZAGADNIENIA
Bartosz Furgała, Środki administracyjnoprawne jako narzędzie zapobiegania i zwalczania przestępczości zorganizowanej — jaka przyszłość skutecznej strategii zwalczania przestępczości zorganizowanej w Polsce i Unii Europejskiej? 281
Jarosław Radosław Truchan, Kamila Włodarek, Rola Policji w zarządzaniu kryzysowym 295
Michał Stachyra, Jednostki specjalne Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Straży Granicznej 315
Grzegorz Świszcz, Działania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w systemie bezpieczeństwa narodowego 331
SPOŁECZNY ODBIÓR ZAGROŻENIA TERRORYZMEM
Dariusz Jurczak, Aspekty psychospołeczne zagrożeń
terrorystycznych 345
Elżbieta Szafrańska, Jerzy Szafrański, Stan edukacji antyterrorystycznej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych 359
BIBLIOGRAFIA 387
Krótkie streszczenie: Praca stanowi indywidualny dorobek naukowo-badawczy jej Autorów. Analiza i ocena jej treści pozwala sklasyfikować ją, jako wartościowy usystematyzowany materiał zawierający cenne z punktu widzenia poznawczego i utylitarnego, naukowo uzasadnione wnioski z przeprowadzonych indywidualnie badań. Wnioski te dodatkowo zaświadczają o umiejętności samodzielnego rozwiązania problemów naukowych przez Autorów poszczególnych części pracy, co w mojej ocenie jest efektem ich wiedzy oraz doświadczenia zawodowego, wyniesionego z poprzednich miejsc pracy i służby. W związku z rosnącym poziomem zagrożeń bezpieczeństwa publicznego, niezywykle cenne wydają się inicjatywy podejmowane przez pracowników naukowo-dydaktycznych i administracji publicznej w zakresie naukowej eksploracji tego typu bezpieczeństwa publicznego. Wówczas to, aspekty poznawcze i utylitarne takich inicjatyw są niemożliwe do przecenienia. Tak jest w przypadku recenzowanego opracowania. Dodatkowym atutem tego typu inicjatyw jest konsekwencja w ich realizacji, jaką od lat prezentują redaktorzy recenzowanego opracowania, uznani eksperci w zakresie odzwierciedlonym tytułem recenzowanego opracowania. Niezbędne jest również podkreślenie, iż przeciwstawienie się współczesnym zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego jest dziś obszarem poddanym gruntownym badaniom przez przedstawicieli wielu dziedzin i dyscyplin naukowych. W rezultacie tychże działań powstały i powstają wartościowe dzieła naukowe oraz opracowania popularno-naukowe. Jednym z nich jest recenzowana praca. Wnosi ona istotny wkład do dyscypliny naukowej — nauki o bezpieczeństwie. Wkład ten odnosi się w szczególności do badań problematyki przestępczości zorganizowanej i terroryzmu.
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt