• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • Zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Procesy urbanzacyjne na terenach turystyczno-wypoczynkowych strefy podmiejskiej Łodzi

ebook

- 5%

Procesy urbanzacyjne na terenach turystyczno-wypoczynkowych strefy podmiejskiej Łodzi

Marzena Makowska-Iskierka

Przedmiotem badań są procesy urbanizacyjne, a więc złożone, wszechstronne i trwałe przekształcenia o uniwersalnym oddziaływaniu, zachodzące na wielu
płaszczyznach: demograficzno-zawodowej, ekonomicznej, przestrzenno-fizjonomicznej
i kulturowej1. Prowadzą one do wykształcenia się specyficznego rodzaju przestrzeni – przestrzeni urbanizacji (ew. zurbanizowanej), która ma cechy miejskie. Podjęte badania miały na celu ukazanie charakteru i stopnia urbanizacji dokonującej się we wszystkich sferach. Podmiotem badań są tereny turystyczno-wypoczynkowe leżące w strefie
podmiejskiej Łodzi. Do szczegółowych analiz zakwalifikowano 24 miejscowości
wypoczynkowych (rys. 1, zał. 1), z których dziewięć – według typologii funkcji
wypoczynkowej2 A. Matczaka (1982) – miało ją ukształtowaną (Grotniki, Janówka, Justynów, Nowy Świat, Sokolniki Las, Swędów, Ustronie, Wrząca, Żabiczki), a 15 silnie zaawansowaną w przemianach (Anielin Swędowski, Cesarka, Dąbrowa, Emilia, Jedlicze A, Kwiatkowice, Łagiewniki Nowe, Rąbień AB, Rosanów, Rydzynki, Starowa Góra, Tworzyjanki, Wiśniowa Góra, Zielona Góra,
Zofiówka).
Zakres merytoryczny pracy obejmuje zagadnienia związane z procesami urbanizacyjnymi,
zachodzącymi we wszystkich aspektach, tj. demograficzno-zawodowych,
ekonomicznych, przestrzenno-fizjonomicznych i kulturowych. Zakres przestrzenny (in. terytorialny) wyznacza strefa podmiejska Łodzi, a szczególnie obszar o powierzchni 101,26 km2 znajdujący się w granicach administracyjnych
(lub geodezyjnych) 24 badanych miejscowości turystyczno-wypoczynkowych.
Zakres czasowy dotyczy okresu od powstania terenów i sołectw wypoczynkowych do chwili obecnej, zaś szczegółowa analiza uwzględnia lata 2004–2006. Przy interpretacji uwzględniono również wydarzenia wcześniejsze, przeważnie mające miejsce po 1989 r. (...)
Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 21.00 zł 20.00  brutto

Dlaczego kupują u nas inni ? :
1.  Chroń drzewa! używane i elektroniczne książki są dobre
2.  Możliwość zamówienia emailem wieszcz.pl@wieszcz.pl
3.  Możliwość złożenia zamówienia SMSem 537-472-622
4.  Dobra opinia Google zobowiązuje 4.5/5 Sprawdź>>>
5.  Upominek gratis do każdego zamówienia fizycznego
6.  Możliwość zwrotu zamówienia fizycznego do 30 dni
7.  Ubezpieczenie każdego zakupu do 300zł
8.  Najtańsza wysyłka już od 1,99 zł !
9.  Dobrze zabezpieczona przesyłka
10.Masz zbędne książki? Sprawdź>>>
11. Kontakt 24h Sprawdź>>>

Sprawdź nasze opinie 4.5/5 Sprawdź>>>

Ilość:
Gwarantujemy szybkie i bezpieczne zakupy:

Formy płatności

Koszty dostawy:
  • Przesyłka email dla e-book 0.00 zł brutto
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Tytuł
Procesy urbanzacyjne na terenach turystyczno-wypoczynkowych strefy podmiejskiej Łodzi
Autor
Marzena Makowska-Iskierka
Język
polski
Wydawnictwo
Łódzkie Towarzystwo Naukowe
ISBN
978-83-60655-60-3
Rok wydania
2011 Łódź
Liczba stron
215
Format
pdf
Spis treści
Wstęp..........................................7
1. Przedmiot, podmiot i zakres badań .........8
1.1. Założenia, hipotezy i cele badawcze .........9
1.2. Problemy badawcze i obszar badań w świetle literatury .....................................10
1.3. Materiały źródłowe i metody badań .........17
2. Charakterystyka strefy podmiejskiej Łodzi ....19
2.1. Lokalizacja badanego obszaru ...............19
2.2. Dostępność komunikacyjna ...................21
2.3. Walory turystyczne .........................23
2.4. Zagospodarowanie turystyczne ...............25
3. Procesy demograficzno-zawodowe ...............31
3.1. Struktura demograficzna miejscowej ludności .................................................32
3.2. Struktura zatrudnienia mieszkańców ........38
3.3. Pochodzenie terytorialne stałych mieszkańców (napływ migracyjny) .............................43
3.4. Charakterystyka „nowych” mieszkańców czasowych ......................................52
4. Procesy ekonomiczne ..........................61
4.1. Handel nieruchomościami ...................62
4.2. Ruch budowlany (inwestycje) ................67
4.3. Działalność indywidualnych podmiotów gospodarczych ...................................78
5. Procesy przestrzenno-fizjonomiczne .........88
5.1. Struktura użytkowania ziemi i formy własności gruntów ........................................88
5.2. Układ przestrzenny i funkcjonalny miejscowości ...................................98
5.3. Charakterystyka działek ...................105
5.4. Fizjonomia zabudowy .......................112
5.5. Wyposażenie miejscowości w urządzenia infrastruktury technicznej i społecznej.........126
6. Procesy kulturowe ...........................132
6.1. Relacje stali mieszkańcy – turyści (użytkownicy działek) .........................133
6.2. Działalność organizacji społecznych .. ...141
7. Klasyfikacja i typologia miejscowości turystyczno-wypoczynkowych według
stopnia zaawansowania procesów urbanizacyjnych oraz model rozwoju tych procesów ..............148
8. Podsumowanie...............................174
Literatura.....................................181
Źródła.........................................198
Summary........................................201
Załączniki.....................................205