• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • Zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Postępowanie o wpis do rejestru przedsiębiorców

ebook

Postępowanie o wpis do rejestru przedsiębiorców

Agnieszka Michnik

Stan prawny na 1.06.2009 r. Przedmiotem monografii jest próba rozstrzygnięcia kwestii charakteru postępowania o wpis do rejestru przedsiębiorców i udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy jest ono postępowaniem cywilnym, czy też administracyjnym, poddanym jedynie z woli ustawodawcy kompetencji sądów powszechnych.

W opracowaniu dokonano oceny obowiązujących w Polsce regulacji odnoszących się do omawianego postępowania, także pod kątem dostosowania ich do wymogów prawa unijnego. Ponadto przedstawiono przebieg postępowania rejestrowego, wskazując na najważniejsze problemy, jakie mogą powstać w związku ze stosowaniem przepisów regulujących dokonywanie wpisów w rejestrze przedsiębiorców, wraz z propozycjami ich rozwiązań.

Adresaci:

Książka adresowana jest zarówno do praktyków, jak i teoretyków prawa, a także do wszystkich innych osób podejmujących czynności związane z dokonywaniem wpisów w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 77.00  brutto

Dlaczego kupują u nas inni ? :
1.  Chroń drzewa! używane i elektroniczne książki są dobre
2.  Możliwość zamówienia emailem wieszcz.pl@wieszcz.pl
3.  Możliwość złożenia zamówienia SMSem 537-472-622
4.  Dobra opinia Google zobowiązuje 4.5/5 Sprawdź>>>
5.  Upominek gratis do każdego zamówienia fizycznego
6.  Możliwość zwrotu zamówienia fizycznego do 30 dni
7.  Ubezpieczenie każdego zakupu do 300zł
8.  Najtańsza wysyłka już od 1,99 zł !
9.  Dobrze zabezpieczona przesyłka
10.Masz zbędne książki? Sprawdź>>>
11. Kontakt 24h Sprawdź>>>

Sprawdź nasze opinie 4.5/5 Sprawdź>>>

Ilość:
Gwarantujemy szybkie i bezpieczne zakupy:

Formy

Koszty dostawy:
  • Przesyłka email dla e-book 0.00 zł brutto
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Tytuł
Postępowanie o wpis do rejestru przedsiębiorców
Autor
Agnieszka Michnik
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-1950-8
Seria
Monografie
Rok wydania
2009
Liczba stron
316
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów 9
Wstęp 11
Rozdział I Zagadnienia ogólne dotyczące rejestru przedsiębiorców 13
1. Definicja rejestru przedsiębiorców 13 2. Rejestr handlowy w Polsce po wejściu w życie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Handlowym 16 3. Rejestr przedsiębiorców a ewidencja działalności gospodarczej 19 4. Organizacja rejestru przedsiębiorców 23 5. Jawność rejestru przedsiębiorców 28 6. Podmioty podlegające wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 33 6.1. Spółki prawa handlowego 35 6.2. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych i spółka europejska 37 6.3. Spółdzielnie 38 6.4. Spółdzielnie europejskie 38 6.5. Przedsiębiorstwa państwowe 38 6.6. Jednostki badawczo-rozwojowe 39 6.7. Przedsiębiorcy określeni w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne 39 6.8. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych 40 6.9. Osoby prawne podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego 41 6.10. Oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 42 6.11. Zagraniczne zakłady ubezpieczeń 42 7. Pojęcie przedsiębiorcy w aspekcie wpisu do rejestru przedsiębiorców 43
Rozdział II Rejestracja przedsiębiorców na tle uregulowań prawa Unii Europejskiej 54
1. Ogólne zasady rejestrowania przedsiębiorców w państwach Unii Europejskiej i problemy związane z funkcjonującym zróżnicowaniem tych zasad w poszczególnych państwach członkowskich 54 2. Uregulowania unijne dotyczące wszystkich systemów rejestracyjnych w poszczególnych państwach członkowskich oraz stopień ich realizacji w polskim systemie prawnym 58 3. Podmioty tworzone i podlegające wpisowi do rejestru na podstawie przepisów prawa unijnego oraz implementacja tych przepisów w prawie polskim 68 4. Ocena działań legislacyjnych dotyczących rejestrowania przedsiębiorców na obszarze Unii Europejskiej podejmowanych na szczeblu unijnym 73
Rozdział III Informacje ogólne dotyczące postępowania rejestrowego 76
1. Pojęcie i zakres postępowania rejestrowego 76 2. Źródła prawa dla postępowania rejestrowego 81 3. Zgłoszenie do rejestru przedsiębiorców 85 3.1. Forma zgłoszenia 86 3.2. Obowiązek zgłoszenia 90 4. Podmioty postępowania rejestrowego 113 4.1. Sąd rejestrowy 113 4.1.1. Pojęcie sądu rejestrowego 113 4.1.2. Właściwość sądu rejestrowego 114 4.1.3. Skład sądu rejestrowego 127 4.1.4. Uprawnienia sądu rejestrowego poza prowadzeniem rejestru 133 4.2. Referendarz sądowy w postępowaniu rejestrowym 135 4.3. Uczestnicy postępowania rejestrowego, ich przedstawiciele ustawowi i pełnomocnicy 139 5. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców 148 5.1. Wymogi formalne wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców i skutki ich niedopełnienia 148 5.2. Kontrola wniosku o wpis do rejestru dokonywana przez sąd rejestrowy 179
Rozdział IV Przebieg postępowania rejestrowego 203
1. Wszczęcie postępowania 203 2. Zawieszenie i umorzenie postępowania rejestrowego 210 3. Posiedzenia sądu rejestrowego 218 4. Postępowanie dowodowe 220 5. Orzeczenia zapadające w postępowaniu rejestrowym 227 6. Skuteczność i wykonalność orzeczeń w postępowaniu rejestrowym 240 7. Koszty postępowania w sprawach o wpis do rejestru przedsiębiorców 248
Rozdział V Środki zaskarżenia w postępowaniu o wpis do rejestru i wzruszalność prawomocnych orzeczeń 258
1. Środki zaskarżenia w postępowaniu o wpis do rejestru i postępowanie wywołane ich wniesieniem 258 1.1. Apelacja 259 1.2. Zażalenie 262 1.3. Skarga na orzeczenie referendarza 263 2. Wzruszalność prawomocnych orzeczeń wydanych w postępowaniu o wpis do rejestru 268 2.1. Skarga kasacyjna 269 2.2. Wznowienie postępowania 273 2.3. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia 274
Rozdział VI Postępowanie mające na celu usunięcie nieprawidłowości we wpisach w rejestrze przedsiębiorców 275
Rozdział VII Charakter prawny i skutki wpisu w rejestrze przedsiębiorców 287
Rozdział VIII Charakter postępowania o wpis do rejestru przedsiębiorców 296
Wnioski końcowe 305
Bibliografia 311