• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Dodano produkt do koszyka

Polska w dyplomacji czechosłowackiej 1926-1932

ebook

Polska w dyplomacji czechosłowackiej 1926-1932

Sławomir M. Nowinowski

Wydawnictwo: wydawnictwo uniwersytetu łódzkiego

Koszty dostawy:
  • przesyłka email dla e-book 0.00 zł brutto
Opis produktu
Tytuł
Polska w dyplomacji czechosłowackiej 1926-1932
Autor
Sławomir M. Nowinowski
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN
978-83-7969-602-4
Rok wydania
2013 Łódź
Wydanie
1
Liczba stron
370
Spis treści
WSTĘP 9
ROZDZIAŁ I. Dyplomacja ČSR wobec przejęcia władzy w Polsce przez obóz polityczny Józefa Piłsudskiego 25
1. Reakcje na przewrót majowy 25
2. Prognozy rozwoju stosunków wewnętrznych w Polsce 34
3. Perspektywy zmian w polityce zagranicznej II Rzeczypospolitej 39

ROZDZIAŁ II. Konsekwencje ugruntowania się régime’u sanacyjnego w ocenie dyplomatów ČSR 67
1. Sytuacja międzynarodowa Polski i Czechosłowacji (styczeń – czerwiec 1927 r.) 67
2. Zmiana na stanowisku posła ČSR w Warszawie 83
3. Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej (czerwiec – grudzień 1927 r.) 94
4. Spór o model polskiego parlamentaryzmu 110

ROZDZIAŁ III. I Republika i II Rzeczpospolita w poszukiwaniu nowych gwarancji bezpieczeństwa 117
1. Ofensywa dyplomacji ČSR (styczeń – wrzesień 1928 r.) 117
2. Zmierzch polskiej demokracji 132
3. Europa Środkowo-Wschodnia w dyplomacji II Rzeczypospolitej (1928 r.) 138

ROZDZIAŁ IV. Zwiększanie dystansu pomiędzy Czechosłowacją a Polską 159
1. Polska wobec inicjatywy Związku Sowieckiego (styczeń – luty 1929 r.) 159
2. Warszawa i Praga w obliczu eskalacji żądań niemieckich (luty – sierpień 1929 r.) 167
3. Kontrowersje w stosunkach polsko-czechosłowackich (kwiecień–grudzień 1929 r.) 177
4. Quo vadis Polonia? 192
5. Pomiędzy Moskwą a Berlinem (styczeń – listopad 1930 r.) 205
6. Spadek aktywności dyplomacji RP w Europie Środkowej i Południowej (1930 r.) 221

ROZDZIAŁ V. Zmiany sytuacji międzynarodowej I Republiki i II Rzeczypospolitej 229
1. Priorytety niemieckiego rewizjonizmu (1931 r.) 229
2. Perturbacje w relacjach ze Związkiem Sowieckim (1931 r.) 247
3. Polityka Polski wobec państw Małej Ententy w oczach dyplomatów ČSR (1931 r.) 257
4. Rządy „pułkowników” 268
5. Dyplomacja ČSR podczas Konferencji Rozbrojeniowej (luty – grudzień 1932 r.) 281
6. Perspektywy normalizacji stosunków z Niemcami i Związkiem Sowieckim (1932 r.) 291
7. Płaszczyzny konfliktu i współpracy w relacjach polsko-czechosłowackich (1932 r.) 306
8. Zmiana na stanowisku szefa dyplomacji RP 316

ZAKOŃCZENIE 321
BIBLIOGRAFIA 327
WYKAZ SKRÓTÓW 355
INDEKS NAZWISK 357
Krótkie streszczenie: Wyłaniający się z akt resortu spraw zagranicznych ČSR konterfekt życia społecznego i politycznego II Rzeczypospolitej nie jest obiektywny. Sporządzenie takiego wymagałoby zawieszenia własnych norm, osądów i nałogów mentalnych, moralnych i estetycznych, aby przeniknąć tak daleko, jak to możliwe, w pole widzenia innego człowieka i przyswoić sobie jego sposób percepcji. Tymczasem nawet najbardziej biegli w swym rzemiośle dyplomaci I Republiki postrzegali nadwiślańskie realia przez pryzmat własnej (jakże odmiennej od polskiej) kultury. Pisane przez nich raporty, instrukcje i analizy odzwierciedlają nie tylko geopolityczne kalkulacje. Są również świadectwem uwikłania ich autorów w zależności: etniczne, klasowe, światopoglądowe lub historyczne. Dowodzą także, jak trudno im było powściągnąć emocje, gdy pisali, konwersowali i rozmyślali o Polsce.
Poszukując w XIX w. odpowiedzi na pytania: kim jesteśmy, skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy, czeskie elity nie mogły przejść do porządku dziennego nad kwestią polską. Stanowiła ona element strategii wobec monarchii habsburskiej, a nade wszystko wyznacznik stosunku do Rosji.
Przedmiotem studiów są także metody, za pomocą których realizowano cele polityki zagranicznej Pragi. Dokonano rekonstrukcji obrazu II Rzeczypospolitej, jaki powstał w wyniku rutynowych działań personelu wybranych placówek dyplomatycznych i konsularnych ČSR oraz analiz przeprowadzonych nad Wełtawą przez kadrę kierowniczą MZV. Określono też występujące między nimi współzależności.
Prezentacja wideo produktu: Polska w dyplomacji czechosłowackiej 1926-1932

Pobierz fragment

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt