• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Dodano produkt do koszyka

Policja nr 4/2014

eprasa

Format:

Policja nr 4/2014

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Cena: 8.00 brutto

Cena poprzednia: 11.10 zł

Koszty dostawy:
  • przesyłka email dla e-book 0.00 zł brutto
Opis produktu
Tytuł
Policja nr 4/2014
Autor
Praca zbiorowa
Język
polski
Wydawnictwo
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Rok wydania
2014
Wydanie
4
Liczba stron
74
Format
pdf
Spis treści
MATERIAŁY
Andrzej Misiuk, Generałowie Policji / GENERALS OF POLICE 2
Adam Przeworski, Zbigniew Adamiak, Paweł Jastrzębski, Joanna Głodek, Marta Jaskólska, Wybrane schorzenia towarzyszące psom pracującym w Policji, ich chirurgiczne leczenie w odniesieniu do podstaw bezpieczeństwa 4

OKIEM PRAWNIKA
Marek Chrabkowski, Dziedziczenie a prawo policjanta do równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego 10
Damian Wąsik, Rozważania na temat zasadności kryminalizacji „wyłudzania” świadczeń opieki zdrowotnej przez pacjentów 17
Edyta Mucha, Problemy prawne i praktyczne związane ze stosowaniem technologii biometrycznych. Wybrane zagadnienia 22

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
Paweł Setecki, Katarzyna Ćwik, Podejrzana przesyłka. Polskie procedury na tle wybranych państw 26
Grzegorz Kamienowski, Podręczna procedura dla koordynatora działań kryzysowych z ramienia Komendy Miejskiej/Powiatowej Policji (KMP/KPP) oraz koordynatora działań kryzysowych z ramienia starosty/prezydenta
miasta na prawach powiatu 34

PSYCHOLOGIA W SŁUŻBIE POLICJI
Beata Pastwa-Wojciechowska, Andrzej Piotrowski, Wsparcie organizacyjne a zaangażowanie w służbę i satysfakcja z niej policjantek 37
Iwona Grzebyk-Dulak, Motywy wyboru zawodu policjanta oraz potrzeby, z których ta motywacja wynika, a planowanie procesu adaptacji w Policji 41

SPRAWOZDANIA
Piotr Mikosza, Sprawozdanie z udziału w finale VII Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku 2014” 50
Marcin Nowak, Sprawozdanie z warsztatów metodyczno-szkoleniowych związanych z doskonaleniem umiejętności instruktorów w zakresie przedmiotów służących do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej w kontekście wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem funkcjonariuszy Policji 53

POLICYJNE CENTRUM INFORMACYJNE
Anna Kalisz
Mariusz Gąsiorowski, Zenon Cisowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
BIBLIOTEKA WSPOL / LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO
Jadwiga Rykowska, Mediacje w polskim systemie prawa. Wybór publikacji dostępnych w Bibliotece Wyższej
Szkoły Policji w Szczytnie / MEDIATION IN THE POLISH SYSTEM OF LAW. SELECTION OF PUBLICATIONS AVAILABLE
IN THE LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
FOTOKRONIKA / PHOTO CHRONICLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Krótkie streszczenie: Kwartalnik ukazuje się od początku 2000r. Powstał on z przekształcenia wydawanego dotąd „Policyjnego Biuletynu Szkoleniowego” adresowanego głównie do dydaktyków policyjnych. Pismo pełni funkcję typowego zawodowego periodyku. Jest zorientowane przede wszystkim na problemy związane z menadżerskim kierowaniem jednostkami policyjnymi oraz ustawowymi zadaniami Policji. Jednym z zewnętrznych przejawów tej linii redakcyjnej są, jak mniemamy odpowiadające potrzebom służby, działy: Moim zdaniem, Okiem prawnika, Z doświadczeń jednostek terenowych, Policje świata, Policyjne Centrum Informacyjne i inne. Zespół redakcyjny „Policji. Kwartalnika Kadry Kierowniczej Policji” zabiega o teksty autorów, którymi są policjanci pracujący w jednostkach terenowych Policji (policjanci praktycy), o zawarte w tych publikacjach ich doświadczenia zawodowe i spostrzeżenia. Mile widziane są również teksty autorów spoza Policji — np. pracowników innych służb lub reprezentantów środowiska naukowego, którzy zajmują się szeroko rozumianą problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jest to bowiem sposób, by prezentować różne spojrzenia na problemy służby, poszerzać perspektywy ich oglądu i umożliwiać prezentowanie różnych, często odmiennych stanowisk. „Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji” jest wydawana w nakładzie 600 egzemplarzy, z czego część jest darmowo dystrybuowana do szkół policyjnych, wszystkich komend miejskich, powiatowych, rejonowych i wojewódzkich Policji, Komendy Stołecznej Policji, Komendy Głównej Policji, do wybranych organów władzy państwowej, a także do niektórych bibliotek i ośrodków naukowych w Polsce i za granicą. Reszta jest przeznaczona dla indywidualnych czytelników, stąd egzemplarze kolejnych numerów „Policji” trafiają do oferty sprzedaży Wyższej Szkoły Policji. Kwartalnik znajduje się na liście czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (liczba punktów za umieszczoną w nim publikację — 3). Teksty nadsyłane do opublikowania są kwalifikowane przez redaktora naczelnego, a te z nich, które mają charakter artykułów naukowych (zwykle publikowane w dziale: Materiały), przedkłada się do niezależnej recenzji zewnętrznej. Pismo stara się sprzyjać krytycznemu i twórczemu myśleniu o problemach Policji, kreowaniu właściwych relacji służbowych, a przez to wpływać na osiągane w służbie wyniki.
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt