• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Dodano produkt do koszyka

POLICJA, nr 4/2011 Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji

eprasa

Format:

POLICJA, nr 4/2011 Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Cena: 8.00 brutto

Cena poprzednia: 11.20 zł

Koszty dostawy:
  • przesyłka email dla e-book 0.00 zł brutto
Opis produktu
Tytuł
POLICJA, nr 4/2011
Podtytuł
Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji
Autor
Praca zbiorowa
Język
polski
Wydawnictwo
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Rok wydania
2012 Szczytno
Liczba stron
88
Format
pdf
Spis treści
MATERIAŁY
Piotr Starzyński, Penalizacja przechowywania broni palnej w sposób umożliwiający dostęp do niej osób nieuprawnionych - uwagi de lege lata i de lege ferenda 2
Renata Włodarczyk, Udział Policji w działaniach pożarniczych i dochodzeniu popożarowym 5
MOIM ZDANIEM
Dariusz Charko, Przemoc domowa jako typ przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece 13
Ewelina Zgajewska, Wybrane zagadnienia przestępczości samochodowej w Polsce w latach 1999–2009 17
OKIEM PRAWNIKA
Wojciech J. Jankowski, Kilka uwag na temat nadzwyczajnego zaostrzenia kary, w związku z uprzednio popełnionymi czynami karalnymi w sprawach o wykroczenia 21
Aleksandra Wentkowska, Sytuacje kryzysowe — kilka uwag na tle stosowania obowiązujących regulacji prawnych 24
Anna Świerczewska-Gąsiorowska, Przestępstwo wymuszenia rozbójniczego w wybranym orzecznictwie 32
KOMUNIKAT Z BADAŃ
Paweł Suchanek, Wykorzystywanie informacji gromadzonych w bazach krajowych i międzynarodowych przez pion kryminalny polskiej Policji. Raport z badań 36
ZARZĄDZANIE W POLICJI
Joanna Łuczak, Propozycja modelu podejmowania decyzji kierowniczych w Policji 41
Psychologia w służbie Policji Ewa Grudziewska, Ewelina Tymoszuk, Wrażliwość sumienia a empatia w zawodzie funkcjonariusza Policji 47
Wioletta Wojciechowska, Funkcjonariusze Policji jako grupa zawodowa szczególnie narażona na występowanie stresu zawodowego 52
ARCHIWUM
Krzysztof Halicki, Działalność policji politycznej w Wolnym Mieście Gdańsku w latach 1920–1939 59
SPRAWOZDANIA
Aleksandra Nowak, Jarosław Komoszewski, Sprawozdanie z wyjazdu do Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (ang. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction — EMCDDA), Lizbona, 11–16 lipca 2011 r. 72
Aleksandra Nowak, Monika Porwisz, Sprawozdanie z seminarium "Ochrona euro a międzynarodowa współpraca w systemie zwalczania fałszerstw", Warszawa, 21–25 lutego 2011 r. 73
Marzena Kordaczuk-Wąs, Sprawozdanie z seminarium "Domestic violence — international aspects & experiences" (CEPOL Seminar 64/2011), Lizbona (Portugalia), 5–8 lipca 2011 r. 77
BIBLIOTEKA WSPOL
Jadwiga Rykowska, Stres w pracy oraz wypalenie zawodowe wśród funkcjonariuszy Policji - wybór publikacji ze zbiorów Biblioteki WSPol 80
FOTOKRONIKA 83
Krótkie streszczenie: Kwartalnik ukazuje się od początku 2000 r. Powstał on z przekształcenia wydawanego dotąd "Policyjnego Biuletynu Szkoleniowego" adresowanego głównie do dydaktyków policyjnych.Pismo pełni funkcję typowego zawodowego periodyku. Jest zorientowane przede wszystkim na problemy związane z menadżerskim kierowaniem jednostkami policyjnymi oraz ustawowymi zadaniami Policji. Jednym z zewnętrznych przejawów tej linii redakcyjnej są, jak mniemamy odpowiadające potrzebom służby, działy: Moim zdaniem, Okiem prawnika, Z doświadczeń jednostek terenowych, Policje świata, Policyjne Centrum Informacyjne i inne.Zespół redakcyjny "Policji. Kwartalnika Kadry Kierowniczej Policji" zabiega o teksty autorów, którymi są policjanci pracujący w jednostkach terenowych Policji (policjanci praktycy), o zawarte w tych publikacjach ich doświadczenia zawodowe i spostrzeżenia.Mile widziane są również teksty autorów spoza Policji - np. pracowników innych służb lub reprezentantów środowiska naukowego, którzy zajmują się szeroko rozumianą problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jest to bowiem sposób, by prezentować różne spojrzenia na problemy służby, poszerzać perspektywy ich oglądu i umożliwiać prezentowanie różnych, często odmiennych stanowisk. "Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji" jest wydawana w nakładzie 600 egzemplarzy, z czego część jest darmowo dystrybuowana do szkół policyjnych, wszystkich komend miejskich, powiatowych, rejonowych i wojewódzkich Policji, Komendy Stołecznej Policji, Komendy Głównej Policji, do wybranych organów władzy państwowej, a także do niektórych bibliotek i ośrodków naukowych w Polsce i za granicą. Reszta jest przeznaczona dla indywidualnych czytelników, stąd egzemplarze kolejnych numerów "Policji" trafiają do oferty sprzedaży Wyższej Szkoły Policji. Kwartalnik znajduje się na liście czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (liczba punktów za umieszczoną w nim publikację - 2). Teksty nadsyłane do opublikowania są kwalifikowane przez redaktora naczelnego, a te z nich, które mają charakter artykułów naukowych (zwykle publikowane w dziale: Materiały), przedkłada się do niezależnej recenzji zewnętrznej.Pismo stara się sprzyjać krytycznemu i twórczemu myśleniu o problemach Policji, kreowaniu właściwych relacji służbowych, a przez to wpływać na osiągane w służbie wyniki.
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt