• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Dodano produkt do koszyka

POLICJA, nr 1/2012 Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji

eprasa

Format:

POLICJA, nr 1/2012 Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Cena: 8.00 brutto

Cena poprzednia: 11.20 zł

Koszty dostawy:
  • przesyłka email dla e-book 0.00 zł brutto
Opis produktu
Tytuł
POLICJA, nr 1/2012
Podtytuł
Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji
Autor
Praca zbiorowa
Język
polski
Wydawnictwo
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Rok wydania
2012 Szczytno
Wydanie
1
Liczba stron
94
Format
pdf
Spis treści
MATERIAŁY
Tomasz Miłkowski, Współpraca organów ścigania — nowe regulacje w kontekście prawodawstwa unijnego dotyczącego wymiany informacji 2
Remigiusz Wiśniewski, Pedagogika dialogu determinantem sukcesu personalnego jednostki 5Andrzej Bałandynowicz, Skuteczność i efektywność pedagogiczna ośrodków kuratorskich w Polsce 8
OKIEM PRAWNIKA
Marian Szkodziński, Zbieg przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości z niektórymi typami wykroczeń drogowych 26
Piotr Kosmaty, Jacek Kudła, Obserwacja — wybrane aspekty procesowe i kryminalistyczne 28
Mieszko Nowicki, Treści pornograficzne — odpowiedzialność karna w świetle nowelizacji art. 202 k.k. 38
POLICYJNE CENTRUM INFORMACYJNE
Piotr Mikosza, Urządzenie monitorujące w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych i doprowadzanych w celu wytrzeźwienia 47
Piotr Mikosza, Czas pełnienia służby 48
Piotr Mikosza, Wybrane zagadnienia dotyczące nadzoru nad pełnieniem służby patrolowej 48
Z doświadczeń jednostek policyjnych Paweł Łabuz, Daniel Śnieżek, Handel ludźmi w celu zmuszania do żebrania na przykładzie sprawy zrealizowanej przez rzeszowski zarząd Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji 51
POLICJE ŚWIATA
Rafał Połeć, Żandarmeria Narodowa Republiki Francji 55
George LEE Kiu-ki, Future Development of Venue Security Search. Key Points and Search Division. Hong Kong Police Force 59
RAPORT Z BADAŃ
Andrzej Sęk, Małgorzata Popiało, Społeczny odbiór pracy Policji na przykładzie powiatu ostrołęckiego 63
Artur Kołdys, Kara dożywotniego pozbawienia wolności w opinii funkcjonariuszy Policji (pełniących służbę na terenie właściwości miejscowej Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku) 69
Kornelia Stępień, Diagnoza zjawiska agresji i przemocy w szkole. Część 1 — Czynniki ryzyka zachowań agresywnych i przemocowych młodzieży 77
SPRAWOZDANIA
Dariusz Charko, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej pt. Biometria w prawie i kryminalistyce 83
BIBLIOTEKA WSPOL
Jadwiga Rykowska, Zjawisko handlu ludźmi i niewolnictwa — wybór literatury ze zbiorów Biblioteki WSPol 85
FOTOKRONIKA 87
Krótkie streszczenie: Kwartalnik ukazuje się od początku 2000 r. Powstał on z przekształcenia wydawanego dotąd „Policyjnego Biuletynu Szkoleniowego” adresowanego głównie do dydaktyków policyjnych.Pismo pełni funkcję typowego zawodowego periodyku. Jest zorientowane przede wszystkim na problemy związane z menadżerskim kierowaniem jednostkami policyjnymi oraz ustawowymi zadaniami Policji. Jednym z zewnętrznych przejawów tej linii redakcyjnej są, jak mniemamy odpowiadające potrzebom służby, działy: Moim zdaniem, Okiem prawnika, Z doświadczeń jednostek terenowych, Policje świata, Policyjne Centrum Informacyjne i inne.Zespół redakcyjny „Policji. Kwartalnika Kadry Kierowniczej Policji” zabiega o teksty autorów, którymi są policjanci pracujący w jednostkach terenowych Policji (policjanci praktycy), o zawarte w tych publikacjach ich doświadczenia zawodowe i spostrzeżenia.Mile widziane są również teksty autorów spoza Policji — np. pracowników innych służb lub reprezentantów środowiska naukowego, którzy zajmują się szeroko rozumianą problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jest to bowiem sposób, by prezentować różne spojrzenia na problemy służby, poszerzać perspektywy ich oglądu i umożliwiać prezentowanie różnych, często odmiennych stanowisk.„Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji” jest wydawana w nakładzie 600 egzemplarzy, z czego część jest darmowo dystrybuowana do szkół policyjnych, wszystkich komend miejskich, powiatowych, rejonowych i wojewódzkich Policji, Komendy Stołecznej Policji, Komendy Głównej Policji, do wybranych organów władzy państwowej, a także do niektórych bibliotek i ośrodków naukowych w Polsce i za granicą. Reszta jest przeznaczona dla indywidualnych czytelników, stąd egzemplarze kolejnych numerów „Policji” trafiają do oferty sprzedaży Wyższej Szkoły Policji.Kwartalnik znajduje się na liście czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (liczba punktów za umieszczoną w nim publikację — 2). Teksty nadsyłane do opublikowania są kwalifikowane przez redaktora naczelnego, a te z nich, które mają charakter artykułów naukowych (zwykle publikowane w dziale: Materiały), przedkłada się do niezależnej recenzji zewnętrznej.Pismo stara się sprzyjać krytycznemu i twórczemu myśleniu o problemach Policji, kreowaniu właściwych relacji służbowych, a przez to wpływać na osiągane w służbie wyniki.
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt