• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Dodano produkt do koszyka

Policja 4/2018

eprasa

Format:

Policja 4/2018

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Cena: 21.00 brutto

Cena poprzednia: 29.02 zł

Koszty dostawy:
  • przesyłka email dla e-book 0.00 zł brutto
Opis produktu
Tytuł
Policja 4/2018
Autor
Praca zbiorowa
Język
polski
Wydawnictwo
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Rok wydania
2019
Liczba stron
100
Format
pdf
Spis treści
MATERIAŁY / MATERIALS
Anna Świerczewska-Gąsiorowska, Monika Porwisz,Nauka o Policji - studia I stopnia o profilu praktycznym w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie / POLICE STUDIES - BACHELOR STUDIES WITH A PRACTICAL PROFILE OF STUDIES IN THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO

Adam Płaczek, Helena Dyla, Współpraca zespołów medycznych Policji z jednostkami i komórkami organizacyjnymi formacji / COOPERATION OF THE POLICE MEDICAL TEAMS WITH UNITS AND ORGANIZATIONAL UNITS OF THE FORMATION

Rafał Jasikowski, Służba dzielnicowego wczoraj i dziś / THE SERVICE OF A POLICE COMMUNITY SUPPORT OFFICER YESTERDAY AND TODAY

Grzegorz Mazgaj, Zakres i forma udzielenia informacji w przedmiocie danych telekomunikacyjnych na przykładzie wybranych operatorów / THE SCOPE AND FORM OF PROVIDING CALL DATA RECORDS ON THE EXAMPLE OF SELECTED OPERATORS

Małgorzata Pychner, Narzędzia prawne do walki ze zjawiskiem zażywania narkotyków i dopalaczy w kontekście skali zagrożeń dla młodzieży / LEGAL TOOLS TO COMBAT THE PHENOMENON OF DRUG USE AND LEGAL HIGHSIN THE CONTEXT OF THE SCALE OF THREATS FOR YOUNG PEOPLE

OKIEM PRAWNIKA / IN THE LAWYER’S EYES
Paweł Gacek, Niewykonanie rozkazu lub polecenia jako podstawa odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariusza Policji / FAILURE TO EXECUTE SERVICE ORDERS OR SERVICE COMMANDS AS THE BASIS FOR THE DISCIPLINARY RESPONSIBILITY OF THE POLICE OFFICER

Waldemar Walczak, Prawno-organizacyjne aspekty wykorzystania kontroli operacyjnej / LEGAL AND ORGANIZATIONAL ASPECTS OF USING THE OPERATIONAL CONTROL

Z DOŚWIADCZEŃ JEDNOSTEK POLICYJNYCH / FROM EXPERIENCES OF POLICE UNITS
Marcin Nowak, Specjalny nadzór nad szczególnym środkiem przymusu bezpośredniego / SPECIAL SUPERVISION OF A SPECIAL MEASURE OF DIRECT COERCION

Marcin Turos, Użycie środków przymusu bezpośredniego wobec osób przejawiających symptomy zaburzeń psychicznych podczas interwencji policyjnych. Część II / THE USE OF DIRECT COERCIVE MEASURES TOWARDS PEOPLE DISPLAYING SYMPTOMS OF MENTAL DISORDERS DURING POLICE INTERVENTIONS. PART II

MOIM ZDANIEM / IN MY OPINION
Edyta Mikulska, Ocena funkcjonowania aktów normatywnych (OSR ex-post) w świetle regulaminu pracy Rady Ministrów / ASSESSMENT OF THE FUNCTIONING OF THE ACT (EX-POST RIA) IN THE LIGHT OF THE COUNCIL OF MINISTERS’ WORK REGULATIONS”

POLICJA A SPOŁECZEŃSTWO / POLICE AND SOCIETY
Kamila Dzierzyk, Media a wizerunek Policji / THE IMAGE OF POLICE IN MEDIA

Joanna Maria Paczkowska, Realizacja strategii community policing przez dzielnicowych w świetle uregulowań prawnych / IMPLEMENTATION OF COMMUNITY POLICING STRATEGIES BY COMMUNITY POLICEMAN IN THE LIGHT OF LEGAL REGULATIONS

ZARZĄDZANIE W POLICJI / MANAGEMENT IN THE POLICE
Andrzej Wilisowski, Paweł Sitko, Radosław Fellner, Bezzałogowe statki powietrzne i urządzenia GPS jako nowoczesne narzędzia wspomagające działania Policji / UNMANNED AERIAL VEHICLES AND GPS DEVICES AS MODERN TOOLS TO SUPPORT POLICE OPERATIONS

BIBLIOTEKA WSPOL / LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO
Urszula Grzegorczyk, Postępowanie dyscyplinarne w Policji - wybór publikacji z lat 2012-2018 znajdujących się w zbiorach Biblioteki Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie / DISCIPLINARY PROCEEDINGS IN THE POLICE - SELECTION OF PUBLICATIONS FROM 2012-2018 IN THE COLLECTIONS OF THE LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO

FOTOKRONIKA / PHOTO CHRONICLE
Krótkie streszczenie: „Policja” — kwartalnik kadry kierowniczej Policji, ukazuje się od początku 2000 r. Powstał on z przekształcenia wydawanego dotąd „Policyjnego Biuletynu Szkoleniowego” (PBS) adresowanego głównie do dydaktyków policyjnych. Taka formuła czasopisma — pożyteczna w okresie kształtowania się szkolnictwa policyjnego i wdrażania nowoczesnych metod nauczania — z czasem stała się mniej przydatna, a i krąg odbiorców był zanadto elitarny, gdyż z dydaktyką policyjną jest związanych około 500 osób. „Policja” pełni funkcję typowego zawodowego periodyku adresowanego, tak jak to widnieje na jej stronie tytułowej, przede wszystkim do kadry kierowniczej formacji. Kwartalnik ukazuje się w nakładzie 600 egzemplarzy.

Nowy tytuł i preferowany odbiorca wskazują, że pismo, nie rezygnując ze spraw odnoszących się do dydaktyki, jest zorientowane przede wszystkim na problemy związane z menedżerskim kierowaniem jednostkami policyjnymi oraz ustawowymi zadaniami Policji. Jednym z zewnętrznych przejawów tak zmodyfikowanej linii redakcyjnej pisma jest stopniowe, niemniej systematyczne likwidowanie jego mniej przydatnych działów i zastępowanie ich nowymi. W pierwszym numerze „Policji” wyrazem tych zmian były działy i stałe pozycje: Raport z badań, Policje świata, Policyjne Centrum Informacyjne. Te innowacje nie zamykają jednak procesu modyfikacji pisma, gdyż zespół redakcyjny planuje kolejne zmiany, mając nadzieję, że będą one zarówno atrakcyjne w odbiorze, jak i przydatne w treści.
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt