• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Dodano produkt do koszyka

Policja 4/2017

eprasa

Format:

Policja 4/2017

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Cena: 23.00 brutto

Cena poprzednia: 31.58 zł

Koszty dostawy:
  • przesyłka email dla e-book 0.00 zł brutto
Opis produktu
Tytuł
Policja 4/2017
Autor
Praca zbiorowa
Język
polski
Wydawnictwo
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Rok wydania
2017
Liczba stron
108
Format
pdf
Spis treści
MATERIAŁY / MATERIALS
Ireneusz Kobus, Zmiany regulacji użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego przez Państwową Straż Rybacką / CHANGES IN THE REGULATION OF THE USE OF DIRECT COERCION MEASURES BY THE STATE FISHERIES GUARD 2
Patrycja Jursza, Kwalifikacja prawna zdarzeń drogowych / LEGAL QUALIFICATION OF TRAFFIC INCIDENTS 7
Artur Pytel, „Ważny interes służby” jako wyrażenie nieostre / “IMPORTANT INTEREST OF SERVICE” AS INDISTINCT EXPRESSION 15
OKIEM PRAWNIKA / IN THE LAWYER’S EYES
Paweł Tański, Wojciech Warczak, Czy Policja może stosować oprogramowanie wirusowe? / CAN THE POLICE USE THE VIRUS SOFTWARE? 29
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE / INTERNAL SECURITY
Marek Fałdowski, Mariusz Nepelski, Bezpieczeństwo w ruchu drogowym — stan obecny i perspektywy / ROAD TRAFFIC SAFETY — THE CURRENT STATE AND PERSPECTIVES 33
Jerzy Kosiński, Phishing — pojęcie, objawy i ochrona / PHISHING — THE CONCEPT, SYMPTOMS AND PROTECTION 38
Marcin Nowak, Znaczenie wybranych środków przymusu bezpośredniego jako determinant bezpieczeństwa strażników gminnych (miejskich) / THE IMPORTANCE OF SELECTED MEASURES OF COERCION AS A DETERMINANT OF THE SAFETY OF MUNICIPAL POLICE 51
POLICJA A SPOŁECZEŃSTWO / POLICE AND SOCIETY
Tomasz Łachacz, Anna Chromińska, Jessica Dziedzic, Mateusz Dudziak, Bezpieczeństwo ekologiczne
na pograniczu polsko-niemieckim / ECOLOGICALSECURITY ON THEPOLISH-GERMAN BORDER 56
Paulina Pawluczuk-Bućko, Wybrane prawnokarne aspekty „zakłóceń przetargów publicznych” / SELECTED CRIMINAL-LAW ASPECTS OF “DISRUPTIONS OF PUBLIC TENDERS” 63
RAPORT Z BADAŃ / RESEARCH REPORT
Mariusz Gąsiorowski, Wybrane aspekty wykorzystania psów służbowych w działaniach polskiej Policji
/ SELECTED ASPECTS OF THE USE OF SERVICE DOGS IN THE ACTIVITIES OF THE POLISH POLICE DUTIES 68
Rafał Bałdyga, Media jako pośrednik w relacji kibic — społeczeństwo. Ujęcie teoretyczne oraz raport
z przeprowadzonych badań / MEDIA ALS BROKER IN RELACTION BEETWEN FOOTBALFANS AND SOCIETY. THEORY AND REPORT OF SURVEY 73
DOSKONALENIE ZAWODOWE / PROFESSIONAL PERFECTING
Adam Płaczek, Grzegorz Janik, Zespoły medyczne Policji i ich rola w systemie ratownictwa medycznego / MEDICAL TEAMS OF THE POLICE AND THEIR ROLE IN THE EMERGENCY MEDICAL SYSTEM 80
Artur Winnicki, Efektywność pełnienia służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych przez pryzmat obsady na stanowisku kierowania w jednostce organizacyjnej Policji i obowiązków wynikających z karty opisu stanowiska pracy / EFFECTIVENESS OF PERFORMING TASKS IN THE DETENTION CENTRES IN CONTEXT OF DUTY SERVICE OF ORGANISATIONAL UNITS OF THE POLICE AND RESPONSIBILITIES, WHICH RESULT FROM JOB DESCRIPTION 84
BIBLIOTEKA WSPOL / LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO
Jadwiga Rykowska, Problematyka rekonstrukcji wypadków drogowych. Wybór publikacji dostępnych
w Bibliotece Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie / PROBLEMS OF RECONSTRUCTION OF ROAD ACCIDENTS. SELECTION OF PUBLICATIONS AVAILABLE IN THE LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO 88
FOTOKRONIKA / PHOTO CHRONICLE 91
Krótkie streszczenie: Kwartalnik ukazuje się od początku 2000r. Powstał on z przekształcenia wydawanego dotąd „Policyjnego Biuletynu Szkoleniowego” adresowanego głównie do dydaktyków policyjnych. Pismo pełni funkcję typowego zawodowego periodyku. Jest zorientowane przede wszystkim na problemy związane z menadżerskim kierowaniem jednostkami policyjnymi oraz ustawowymi zadaniami Policji. Jednym z zewnętrznych przejawów tej linii redakcyjnej są, jak mniemamy odpowiadające potrzebom służby, działy: Moim zdaniem, Okiem prawnika, Z doświadczeń jednostek terenowych, Policje świata, Policyjne Centrum Informacyjne i inne. Zespół redakcyjny „Policji. Kwartalnika Kadry Kierowniczej Policji” zabiega o teksty autorów, którymi są policjanci pracujący w jednostkach terenowych Policji (policjanci praktycy), o zawarte w tych publikacjach ich doświadczenia zawodowe i spostrzeżenia. Mile widziane są również teksty autorów spoza Policji — np. pracowników innych służb lub reprezentantów środowiska naukowego, którzy zajmują się szeroko rozumianą problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jest to bowiem sposób, by prezentować różne spojrzenia na problemy służby, poszerzać perspektywy ich oglądu i umożliwiać prezentowanie różnych, często odmiennych stanowisk. „Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji” jest wydawana w nakładzie 600 egzemplarzy, z czego część jest darmowo dystrybuowana do szkół policyjnych, wszystkich komend miejskich, powiatowych, rejonowych i wojewódzkich Policji, Komendy Stołecznej Policji, Komendy Głównej Policji, do wybranych organów władzy państwowej, a także do niektórych bibliotek i ośrodków naukowych w Polsce i za granicą. Reszta jest przeznaczona dla indywidualnych czytelników, stąd egzemplarze kolejnych numerów „Policji” trafiają do oferty sprzedaży Wyższej Szkoły Policji. Kwartalnik znajduje się na liście czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (liczba punktów za umieszczoną w nim publikację — 3). Teksty nadsyłane do opublikowania są kwalifikowane przez redaktora naczelnego, a te z nich, które mają charakter artykułów naukowych (zwykle publikowane w dziale: Materiały), przedkłada się do niezależnej recenzji zewnętrznej. Pismo stara się sprzyjać krytycznemu i twórczemu myśleniu o problemach Policji, kreowaniu właściwych relacji służbowych, a przez to wpływać na osiągane w służbie wyniki.
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt