• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Dodano produkt do koszyka

Policja 4/2016

eprasa

Format:

Policja 4/2016

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Cena: 8.00 brutto

Cena poprzednia: 11.10 zł

Koszty dostawy:
  • przesyłka email dla e-book 0.00 zł brutto
Opis produktu
Tytuł
Policja 4/2016
Autor
Praca zbiorowa
Język
polski
Wydawnictwo
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Rok wydania
2016
Liczba stron
75
Format
pdf
Spis treści
MATERIAŁY / MATERIALS
Krzysztof Horosiewicz, Ocena efektywności współpracy prowadzonej z Osobowymi Źródłami Informacji/ EFFECTIVENESS ASSESSMENT OF COOPERATION WITH THE INFORMANTS 2
Beata Speichert-Zalewska, Problematyka zabezpieczania śladów przestępstw na tle seksualnym z ciała ofiary i sprawcy / ISSUES OF SECURING FORENSIC EVIDENCES OF SEX CRIMES FROM THE BODY OF THE VICTIM AND THE PERPETRATOR 11
Katarzyna Ćwik, Innowacyjność w badaniach wizualizacyjnych — właściwy kierunek współczesnej
daktyloskopii? / Innovation in visualization examinations — appropriate direction of modern dactyloscopy? 18
Wiktor Dega, Udział Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w ochronie bezpieczeństwa w ruchu
drogowym / PARTICIPATION OF NATIONAL RESCUE AND FIREFIGHTING SYSTEM AND THE NATIONAL EMERGENCY MEDICAL SERVICES IN PROTECTION OF ROAD SAFETY 23
OKIEM PRAWNIKA / IN THE LAWYER’S EYES
Agnieszka Kania, Przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów oraz związane z nimi konsekwencje prawne — uwagi na tle orzecznictwa sądów administracyjnych. Część II / PREREQUISITES OF POLICE OFFICERS’ DISCIPLINARY LIABILITY AND RELATED LEGAL CONSEQUENCES — COMMENTS ON JUDICIAL DECISIONS OF THE ADMINISTRATIVE COURTS. PART II 29
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE / INTERNAL SECURITY
Anna Lewicka-Rychlewska, Bezpieczeństwo granicy państwowej w ujęciu teoretyczno-prawnym. Aktualne zagrożenia i działania / THEORETICAL AND LEGAL ASPECTS OF STATE BORDER SECURITY. PRESENT THREATS AND ACTIVITIES 33
Tomasz Świerczyński, Jacek Walaszczyk, Pistolety maszynowe w polskiej Policji II RP / SUBMACHINE GUNS IN THE POLISH POLICE OF THE SECOND POLISH REPUBLIC 38
SPRAWOZDANIA / ACCOUNTS
Monika Dzimińska-Mosio, Sprawozdanie z VII Seminarium Prawniczego w Pile / REPORT ON THE VII LEGAL SEMINAR IN THE PILA 54
Marcin Nowak, Sprawozdanie z warsztatów instruktorskich z zakresu posługiwania się przedmiotami
przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej. Mińsk Mazowiecki, 24–28
października 2016 r. / THE REPORT OF THE WORKSHOP INSTRUCTOR IN THE FIELD OF USE OF THE ARTICLES INTENDED TO INCAPACITATE PERSONS USING ELECTRICITY MINSK MAZOWIECKI, 24–28 OCTOBER 2016 56
Jarosław Przyjemczak, Zawody, konferencja i warsztaty medycyny taktycznej „Paramedyk 2016” / COMPETITION,WORKSHOP AND SEMINARY OF TACTICAL MEDICINE “PARAMEDYK 2016” 58
Anna Florczak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie po raz pierwszy z wizytą na Wrocławskich Targach Dobrych Książek / PUBLISHER OF THE HIGH SCHOOL OF POLICE IN SZCZYTNO FOR THE FIRST TIME WITH THE VISIT AT THE WROCŁAW FAIR OF GOOD BOOKS 65
POLICYJNE CENTRUM INFORMACYJNE / POLICE INFORMATION CENTRE
Agnieszka Sadło-Nowak, Anna Kalisz 68
BIBLIOTEKA WSPOL / LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO
Jadwiga Rykowska, Informatyzacja polskiej Policji. Wybór publikacji dostępnych w Bibliotece Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie / COMPUTERIZATION OF THE POLISH POLICE. SELECTION OF PUBLICATIONS AVAILABLE IN THE
LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO 72
FOTOKRONIKA / PHOTO CHRONICLE 75
Krótkie streszczenie: Kwartalnik ukazuje się od początku 2000r. Powstał on z przekształcenia wydawanego dotąd „Policyjnego Biuletynu Szkoleniowego” adresowanego głównie do dydaktyków policyjnych. Pismo pełni funkcję typowego zawodowego periodyku. Jest zorientowane przede wszystkim na problemy związane z menadżerskim kierowaniem jednostkami policyjnymi oraz ustawowymi zadaniami Policji. Jednym z zewnętrznych przejawów tej linii redakcyjnej są, jak mniemamy odpowiadające potrzebom służby, działy: Moim zdaniem, Okiem prawnika, Z doświadczeń jednostek terenowych, Policje świata, Policyjne Centrum Informacyjne i inne. Zespół redakcyjny „Policji. Kwartalnika Kadry Kierowniczej Policji” zabiega o teksty autorów, którymi są policjanci pracujący w jednostkach terenowych Policji (policjanci praktycy), o zawarte w tych publikacjach ich doświadczenia zawodowe i spostrzeżenia. Mile widziane są również teksty autorów spoza Policji — np. pracowników innych służb lub reprezentantów środowiska naukowego, którzy zajmują się szeroko rozumianą problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jest to bowiem sposób, by prezentować różne spojrzenia na problemy służby, poszerzać perspektywy ich oglądu i umożliwiać prezentowanie różnych, często odmiennych stanowisk. „Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji” jest wydawana w nakładzie 600 egzemplarzy, z czego część jest darmowo dystrybuowana do szkół policyjnych, wszystkich komend miejskich, powiatowych, rejonowych i wojewódzkich Policji, Komendy Stołecznej Policji, Komendy Głównej Policji, do wybranych organów władzy państwowej, a także do niektórych bibliotek i ośrodków naukowych w Polsce i za granicą. Reszta jest przeznaczona dla indywidualnych czytelników, stąd egzemplarze kolejnych numerów „Policji” trafiają do oferty sprzedaży Wyższej Szkoły Policji. Kwartalnik znajduje się na liście czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (liczba punktów za umieszczoną w nim publikację — 3). Teksty nadsyłane do opublikowania są kwalifikowane przez redaktora naczelnego, a te z nich, które mają charakter artykułów naukowych (zwykle publikowane w dziale: Materiały), przedkłada się do niezależnej recenzji zewnętrznej. Pismo stara się sprzyjać krytycznemu i twórczemu myśleniu o problemach Policji, kreowaniu właściwych relacji służbowych, a przez to wpływać na osiągane w służbie wyniki.
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt