• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Dodano produkt do koszyka

Policja 4/2015

eprasa

Format:

Policja 4/2015

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Cena: 8.00 brutto

Cena poprzednia: 11.10 zł

Koszty dostawy:
  • przesyłka email dla e-book 0.00 zł brutto
Opis produktu
Tytuł
Policja 4/2015
Autor
Praca zbiorowa
Język
polski
Wydawnictwo
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Rok wydania
2015
Liczba stron
78
Format
pdf
Spis treści
MATERIAŁY / MATERIALS
Tomasz Safjański, Funkcjonowanie Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej (Interpol) w aspekcie organizacyjnym — wybrane zagadnienia
THE ORGANIZATIONAL ASPECTS OF FUNCTIONING THE INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE ORGANIZATION INTERPOL — SELECTED ISSUES 2
Piotr Ostrowski, Artur Ostrowski, Bezpieczeństwo pieszych uczestników ruchu drogowego przez pryzmat
infrastruktury drogowej województwa zachodniopomorskiego / TRAFFIC SAFETY, IN PARTICULAR PEDESTRIANS TRAFFIC PARTICIPANTS FROM THE PERSPECTIVE OF ROAD INFRASTRUCTURE IN THE WESTPOMERANIAN REGION. ANALYSIS OF CHOSEN EXAMPLES 10
Michał Kontapka, Kradzież tożsamości. Skala zjawiska i świadomość obywateli / IDENTITY THEFT. THE PREVALENCE OF IDENTITY THEFT AND PUBLIC AWARENESS 18
OKIEM PRAWNIKA / IN THE LAWYER’S EYES
Małgorzata Grześków, Nawiązanie stosunku zatrudnienia z komendantem głównym Policji / APPOINTMENT OF THE POLICE COMMANDER IN CHIEF 25
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE / INTERNAL SECURITY
Stanisław J. Rysz, Bezpieczeństwo — obiektywny stan czy subiektywne wrażenie / SAFETY — OBJECTIVE STATE OR SUBJECTIVE IMPRESSION? 32
RAPORT Z BADAŃ / RESEARCH REPORT
Piotr Mikosza, Modelowy wzorzec dzielnicowego oraz ocena pracy rewiru 37
DOSKONALENIE ZAWODOWE / PROFESSIONAL PERFECTING
Mariusz Nepelski, Mirosława Zalewska-Bzymek, Anna Mocarska-Gierach, Jakość kształcenia funkcjonariuszy
Policji na podstawie badań ewaluacyjnych kursów specjalistycznych realizowanych w Wyższej Szkole
Policji w Szczytnie / THE QUALITY OF POLICE EDUCATION ON THE BASIS OF EVALUATION STUDIES CARRIED OUT
SPECIALIZED COURSES AT THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Jakub Gorczyński, Doskonalenie zawodowe grupy dowodzenia KWP w Poznaniu z wykorzystaniem symulatora
dowodzenia Policji w sytuacjach kryzysowych WSPol w Szczytnie / PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF THE
“GROUP OF COMMAND” FROM POZNAN REGIONAL POLICE HQ USING AN CRISIS SITUATION SIMULATOR IN POLICE
ACADEMY IN SZCZYTNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Paweł Karabela, Modele kształcenia oficerskiego w Policji / MODELS OF EDUCATION OFFICERS IN THE POLICE . . . 56
SPRAWOZDANIA / ACCOUNTS
Marcin Nowak, Sprawozdanie z warsztatów metodyczno-szkoleniowych z zakresu posługiwania się
przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, Słupsk,
25–27 listopada 2015 r. / REPORT ON METHODOLOGICAL-TRAINING WORKSHOPS IN USING OBJECTS INTENDED
TO OVERPOWER PERSONS WITH THE ELECTRIC ENERGY SŁUPSK, 25–27 OF NOVEMBER 2015 . . . . . . . . . . . . 63
Jaroslaw Bakalarski, Promocje oficerskie 2015 r. / PROMOTIONS FOR 1ST OFFICER’S RANK IN 2015 . . . . . . . . 66
POLICYJNE CENTRUM INFORMACYJNE / POLICE INFORMATION CENTRE
Agnieszka Sadło-Nowak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Ewa Duda, Jakub Zaręba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
BIBLIOTEKA WSPOL / LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO
Jadwiga Rykowska, System obronny Rzeczypospolitej Polskiej. Wybór publikacji dostępnych w Bibliotece
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie / THE DEFENSE SYSTEM OF THE REPUBLIC OF POLISH. SELECTION
OF PUBLICATIONS AVAILABLE IN THE LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
FOTOKRONIKA / PHOTO CHRONICLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Krótkie streszczenie: Kwartalnik ukazuje się od początku 2000r. Powstał on z przekształcenia wydawanego dotąd „Policyjnego Biuletynu Szkoleniowego” adresowanego głównie do dydaktyków policyjnych. Pismo pełni funkcję typowego zawodowego periodyku. Jest zorientowane przede wszystkim na problemy związane z menadżerskim kierowaniem jednostkami policyjnymi oraz ustawowymi zadaniami Policji. Jednym z zewnętrznych przejawów tej linii redakcyjnej są, jak mniemamy odpowiadające potrzebom służby, działy: Moim zdaniem, Okiem prawnika, Z doświadczeń jednostek terenowych, Policje świata, Policyjne Centrum Informacyjne i inne. Zespół redakcyjny „Policji. Kwartalnika Kadry Kierowniczej Policji” zabiega o teksty autorów, którymi są policjanci pracujący w jednostkach terenowych Policji (policjanci praktycy), o zawarte w tych publikacjach ich doświadczenia zawodowe i spostrzeżenia. Mile widziane są również teksty autorów spoza Policji — np. pracowników innych służb lub reprezentantów środowiska naukowego, którzy zajmują się szeroko rozumianą problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jest to bowiem sposób, by prezentować różne spojrzenia na problemy służby, poszerzać perspektywy ich oglądu i umożliwiać prezentowanie różnych, często odmiennych stanowisk. „Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji” jest wydawana w nakładzie 600 egzemplarzy, z czego część jest darmowo dystrybuowana do szkół policyjnych, wszystkich komend miejskich, powiatowych, rejonowych i wojewódzkich Policji, Komendy Stołecznej Policji, Komendy Głównej Policji, do wybranych organów władzy państwowej, a także do niektórych bibliotek i ośrodków naukowych w Polsce i za granicą. Reszta jest przeznaczona dla indywidualnych czytelników, stąd egzemplarze kolejnych numerów „Policji” trafiają do oferty sprzedaży Wyższej Szkoły Policji. Kwartalnik znajduje się na liście czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (liczba punktów za umieszczoną w nim publikację — 3). Teksty nadsyłane do opublikowania są kwalifikowane przez redaktora naczelnego, a te z nich, które mają charakter artykułów naukowych (zwykle publikowane w dziale: Materiały), przedkłada się do niezależnej recenzji zewnętrznej. Pismo stara się sprzyjać krytycznemu i twórczemu myśleniu o problemach Policji, kreowaniu właściwych relacji służbowych, a przez to wpływać na osiągane w służbie wyniki.
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt