• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Dodano produkt do koszyka

Policja 3/2018

eprasa

Format:

Policja 3/2018

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Cena: 21.00 brutto

Cena poprzednia: 29.02 zł

Koszty dostawy:
  • przesyłka email dla e-book 0.00 zł brutto
Opis produktu
Tytuł
Policja 3/2018
Autor
Praca zbiorowa
Język
polski
Wydawnictwo
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Rok wydania
2018
Liczba stron
104
Format
pdf
Spis treści
Symbol: 76-0558
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: Praca zbiorowa
Kategoria: Kwartalnik Policja
Magazyn: 3
Opis produktu:

MATERIAŁY / MATERIALS


Małgorzata Popiało, Andrzej Sęk, Identyfikowanie osoby na podstawie mowy. Wybrane determinanty /Identifying a person based on speech. Selected determinants


Marcin Kiewisz, Dariusz Wacławski, W jaki sposób Policja może zapobiegać schodzeniu młodzieży na złą drogę?/How can the Police prevent the descent of the young people to the wrong path?


OKIEM PRAWNIKA / IN THE LAWYER'S EYES


Paweł Gacek, Res iudicata jako podstawa stwierdzenia nieważności rozkazu personalnego o zwolnieniu ze służby w Policji / The seriousness of Res judicata as a principle to declare a personal command of dismissing a Police invalid


Anna Kalisz, Dochodzenie praw przez właścicieli lokali z tytułu niedopełnienia obowiązków przez administratora / Realization of the rights of owners of premises for failure to fullfill the administrator's duties


Dariusz Giersz, Realizacja prawa ofiary do otrzymania pisemnego potwierdzenia złożenia zawiadomienia / The application of the victim's right to receiving written confirmation / certificate of a crime / contravention report


Kamil Kociołek, Legitymowanie, kontrola osobista, przeszukanie oraz zatrzymanie - procedury oraz podstawy wykonywania wybranych czynności służbowych przez funkcjonariuszy Policji w świetle obowiązujących rozwiązań prawnych / Identification, personal control, search, and seizure. The procedures and basis of conducting selected duties of Police officers in thw light of applicable polish legal regulations


Edyta Mikulska, Przepisy epizodyczne - nowa kategoria przepisów prawnych w świetle zasad techniki prawodawczej / episodic provisions - a new category of legal provisions


Z DOŚWIADCZEŃ JEDNOSTEK POLICYJNYCH / FROM EXPERIENCES OF POLICE UNITS


Marcin Turos, Użycie środków przymusu bezpośredniego wobec osób przejawiających symptomy zaburzeń psychicznych podczas interwencji policyjnych. Część I / The use of direct coercive measures towards people displaying symptoms of mental disorders during police interventions. Part I


MOIM ZDANIEM / IN MY OPINION

Rafał Jasikowski, Policjant służby patrolowej - czy można go nagrywać? / Police officer of the patrol service - can they be recorded?


POLICJA A SPOŁECZEŃSTWO / POLICE AND SOCIETY


Mateusz Dudziak, Communty policing jako forma współpracy Policji i społeczeństwa w zwalczaniu przestępczości / Community policing as a from of cooperation the Police and the public in combating crime.


Magdalena Formela, Nowoczesne narzędzia kontaktu obywateli z Policją w kontekście bezpieczeństwa społeczności lokalnej / Modern tools for citizens' contact with the Police in the context of the security of the local community.


ZARZĄDZANIE W POLICJI / MANAGEMENT IN THE POLICE


Piotr Łuka, Andrzej Urban, Możliwości poprawy bezpieczeństwa służby pełnionej z wykorzystaniem pojazdów służbowych Policji / Possibilities to improve the security of the service performed using company vehicles


SPRAWOZDANIA / ACCOUNTS


Aleksandra Nowak, Sprawozdanie z wyjazdu w ramach Programu Erasmus Plus do Akademii Sił Zbrojnych w Liptowskim Mikulaszu (Słowacja) / Report on the Erasmus Plus visit to the Armed Forces Academy in Liptovsky Mikulas (Slovakia)


Marcin Nowak, Sprawozdanie ze szkoleń realizowanych w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego dla średniego szczebla kadry kierowniczej w zakresie nadzoru prowadzonego nad przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej / Report on the training carried out as part of local professional development for middle management in the field of supervision over objects intended to incapacitate people using electricity


Krzysztof Jóźwicki, Sprawozdanie ze szkolenia European Leadership - Future Leaders / The report about the CEPOL training activity European Leadership - Future LeadersBIBLIOTEKA WSPOL / LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO


Urszula Grzegorczyk, Środki przymusu bezpośredniego - wybór publikacji dostęnych w Bibliotece Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie / Means of direct coercion - selection of publications available in the Library of the Police Academy in Szczytno


FOTOKRONIKA / PHOTO CHRONICLE
Krótkie streszczenie: „Policja” — kwartalnik kadry kierowniczej Policji, ukazuje się od początku 2000 r. Powstał on z przekształcenia wydawanego dotąd „Policyjnego Biuletynu Szkoleniowego” (PBS) adresowanego głównie do dydaktyków policyjnych. Taka formuła czasopisma — pożyteczna w okresie kształtowania się szkolnictwa policyjnego i wdrażania nowoczesnych metod nauczania — z czasem stała się mniej przydatna, a i krąg odbiorców był zanadto elitarny, gdyż z dydaktyką policyjną jest związanych około 500 osób. „Policja” pełni funkcję typowego zawodowego periodyku adresowanego, tak jak to widnieje na jej stronie tytułowej, przede wszystkim do kadry kierowniczej formacji. Kwartalnik ukazuje się w nakładzie 600 egzemplarzy.

Nowy tytuł i preferowany odbiorca wskazują, że pismo, nie rezygnując ze spraw odnoszących się do dydaktyki, jest zorientowane przede wszystkim na problemy związane z menedżerskim kierowaniem jednostkami policyjnymi oraz ustawowymi zadaniami Policji. Jednym z zewnętrznych przejawów tak zmodyfikowanej linii redakcyjnej pisma jest stopniowe, niemniej systematyczne likwidowanie jego mniej przydatnych działów i zastępowanie ich nowymi. W pierwszym numerze „Policji” wyrazem tych zmian były działy i stałe pozycje: Raport z badań, Policje świata, Policyjne Centrum Informacyjne. Te innowacje nie zamykają jednak procesu modyfikacji pisma, gdyż zespół redakcyjny planuje kolejne zmiany, mając nadzieję, że będą one zarówno atrakcyjne w odbiorze, jak i przydatne w treści.
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt