• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Dodano produkt do koszyka

Policja 3/2017

eprasa

Format:

Policja 3/2017

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Cena: 25.00 brutto

Cena poprzednia: 35.00 zł

Koszty dostawy:
  • przesyłka email dla e-book 0.00 zł brutto
Opis produktu
Tytuł
Policja 3/2017
Autor
Praca zbiorowa
Język
polski
Wydawnictwo
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Rok wydania
2017
Liczba stron
126
Format
pdf
Spis treści
MATERIAŁY / MATERIALS
Marek Fałdowski, Zginęli za Polskę — Policja w służbie ojczyźnie / THEY DIED FOR POLAND — POLICE SERVING THE COUNTRY 2
Błażej Jewartowski, Whistleblowing w zwalczaniu korupcji w kontekście projektu ustawy o jawności życia publicznego / WHISTLEBLOWING IN THE FIGHTING AGAINST CORRUPTION IN THE CONTEXT OF THE DRAFT LAW ON TRANSPARENCY IN PUBLIC 8
Natalia Kulbacka-Burakiewicz, Przestępstwo kradzieży drewna: aspekty prawne i kryminalistyczne / CRIME OF WOOD THEFT: LEGAL AND FORENSIC ASPECTS 14
Katarzyna Ćwik, W poszukiwaniu sprawcy przestępstwa. Problem wtórnego transferu DNA w kontekście ekspertyzy genetyczno-daktyloskopijnej a procedury antykontaminacyjne / LOOKING FOR THE PERPETRATOR OF THE CRIME. PROBLEM OF SECONDARY DNA TRANSFER IN THE CONTEXT OF GENETIC-DACTYLOSCOPIC EXPERTISE IN THE LIGHT OF ANTICONTAMINATION 22
Bogdan Guziński, Marihuana i jej miejsce we współczesnej przestępczości narkotykowej / MARIJUANA AND ITS PLACE IN CONTEMPORARY DRUG-RELATED CRIME 28
OKIEM PRAWNIKA / IN THE LAWYER’S EYES
Ireneusz Bembas, Dokumentowanie procesowego zatrzymania osoby na podstawie kodeksu postępowania karnego / DOCUMENTING DETENTION OF PERSON IN CRIMINAL 37
Paweł Gacek, Właściwość miejscowa jednostki organizacyjnej Policji do prowadzenia czynności
w ramach postępowania przygotowawczego w sprawach karnych / LOCAL JURISDICTION OF THE POLICE’S ORGANIZATIONAL UNIT TO CARRY OUT ACTIVITIES IN THE CONTEXT OF CRIMINAL PROCEEDINGS 40
Z DOŚWIADCZEŃ JEDNOSTEK POLICYJNYCH / FROM EXPERIENCES OF POLICE UNITS
Renata Włodarczyk, Sprawa Orenthala Jamesa Simpsona przełomem w badaniach genetycznych / JAMES SIMPSON‘S ORENTHAL CASE IS A BREAKTHROUGH IN GENETIC RESEARCH 52
PSYCHOLOGIA W SŁUŻBIE POLICJI / PSYCHOLOGY IN THE SERVICE OF POLICE
Maciej Borecki, Przesłuchanie świadka w teorii i praktyce / INTERVIEWING OF WITNESS IN THEORY AND PRACTICE 60
RAPORT Z BADAŃ / RESEARCH REPORT
Anna Szeliga-Duchnowska, Mirosława Szewczyk, Dysproporcje w postrzeganiu zachowań kontrproduktywnych w kontekście zróżnicowania wieku funkcjonariuszy Policji / DISPROPORTIONS IN PERCEPTION OF COUNTERPRODUCTIVE BEHAVIORS IN THE CONTEXT OF DIFFERENCES IN THE AGE OF POLICE FUNCTIONARIES 69
Adam Płaczek, Ocena współpracy funkcjonariuszy Policji z personelem systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne / ASSESSMENT OF COOPERATION OF POLICE FUNCTIONS WITH STAFF PERSONNEL SYSTEMS STATE
MEDICAL EMERGENCY 76
Czesław Gerard Toboła, Zaburzenia osobowości u przestępców seksualnych / DISORDERS OF PERSONALITY IN SEX OFFENDERS 80
DOSKONALENIE ZAWODOWE / PROFESSIONAL PERFECTING
Rafał Wasiak, Losowa próba kontrolowana jako metoda, służąca do badania efektów wykorzystania nasobnych kamer video przez policjantów służby patrolowej w wybranych jednostkach policji na świecie / RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL AS A RESEARCH METHOD TO EXAMINE THE EFFECTS OF USING BODY-WORN CAMERAS IN THE SELECTED POLICE UNITS IN THE WORLD 88
SPRAWOZDANIA / ACCOUNTS
Jarosław Przyjemczak, Pierwsza pomoc w formacjach mundurowych i jej praktyczne zastosowanie
na przykładzie „Paramedyka 2017” / FIRST AID FOR UNIFORMED FOMATION AND ITS PRACTICAL USE ON THE EXAMPLE „PARAMEDYK 2017” 96
BIBLIOTEKA WSPOL / LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO
Jadwiga Rykowska, Zagrożenia asymetryczne. Wybór publikacji dostępnych w Bibliotece Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie / ASYMMETRICAL THREATS. SELECTION OF PUBLICATIONS AVAILABLE IN THE LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO 105
FOTOKRONIKA / PHOTO CHRONICLE 109
Krótkie streszczenie: Kwartalnik ukazuje się od początku 2000r. Powstał on z przekształcenia wydawanego dotąd „Policyjnego Biuletynu Szkoleniowego” adresowanego głównie do dydaktyków policyjnych. Pismo pełni funkcję typowego zawodowego periodyku. Jest zorientowane przede wszystkim na problemy związane z menadżerskim kierowaniem jednostkami policyjnymi oraz ustawowymi zadaniami Policji. Jednym z zewnętrznych przejawów tej linii redakcyjnej są, jak mniemamy odpowiadające potrzebom służby, działy: Moim zdaniem, Okiem prawnika, Z doświadczeń jednostek terenowych, Policje świata, Policyjne Centrum Informacyjne i inne. Zespół redakcyjny „Policji. Kwartalnika Kadry Kierowniczej Policji” zabiega o teksty autorów, którymi są policjanci pracujący w jednostkach terenowych Policji (policjanci praktycy), o zawarte w tych publikacjach ich doświadczenia zawodowe i spostrzeżenia. Mile widziane są również teksty autorów spoza Policji — np. pracowników innych służb lub reprezentantów środowiska naukowego, którzy zajmują się szeroko rozumianą problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jest to bowiem sposób, by prezentować różne spojrzenia na problemy służby, poszerzać perspektywy ich oglądu i umożliwiać prezentowanie różnych, często odmiennych stanowisk. „Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji” jest wydawana w nakładzie 600 egzemplarzy, z czego część jest darmowo dystrybuowana do szkół policyjnych, wszystkich komend miejskich, powiatowych, rejonowych i wojewódzkich Policji, Komendy Stołecznej Policji, Komendy Głównej Policji, do wybranych organów władzy państwowej, a także do niektórych bibliotek i ośrodków naukowych w Polsce i za granicą. Reszta jest przeznaczona dla indywidualnych czytelników, stąd egzemplarze kolejnych numerów „Policji” trafiają do oferty sprzedaży Wyższej Szkoły Policji. Kwartalnik znajduje się na liście czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (liczba punktów za umieszczoną w nim publikację — 3). Teksty nadsyłane do opublikowania są kwalifikowane przez redaktora naczelnego, a te z nich, które mają charakter artykułów naukowych (zwykle publikowane w dziale: Materiały), przedkłada się do niezależnej recenzji zewnętrznej. Pismo stara się sprzyjać krytycznemu i twórczemu myśleniu o problemach Policji, kreowaniu właściwych relacji służbowych, a przez to wpływać na osiągane w służbie wyniki.
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt