• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Dodano produkt do koszyka

Policja 3/2016

eprasa

Format:

Policja 3/2016

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Cena: 8.00 brutto

Cena poprzednia: 11.10 zł

Koszty dostawy:
  • przesyłka email dla e-book 0.00 zł brutto
Opis produktu
Tytuł
Policja 3/2016
Autor
Praca zbiorowa
Język
polski
Wydawnictwo
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Rok wydania
2016
Liczba stron
88
Format
pdf
Spis treści
MATERIAŁY / MATERIALS
Kamil Krzyżanowski, Daniel Ślęzak, Paweł Jastrzębski, Przemysław Żuratyński, Paulina Buca, Zaawansowane metody udrażniania górnych dróg oddechowych w postępowaniu przedszpitalnym / ADVANCED METHODS OF CLEARING THE UPPER AIRWAYS IN THE PREHOSPITAL 2
Tomasz Safjański, Prawne i praktyczne aspekty gromadzenia i przetwarzania informacji kryminalnych przez Interpol / COLLECTION AND PROCESSING OF CRIMINAL INFORMATION BY INTERPOL — LEGAL AND PRACTICAL ASPECTS 10
Anna Florczak, Identyfikacja pojęć agresji, autoagresji i przemocy na podstawie wybranej literatury /
IDENTIFICATION OF NOTIONS OF AGGRESSION, THE AUTOAGGRESSION AND THE VIOLENCE OF LITERATURE ON THE BASE CHOSEN 23
OKIEM PRAWNIKA / IN THE LAWYER’S EYES
Agnieszka Kania, Przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów oraz związane z nimi konsekwencje prawne — uwagi na tle orzecznictwa sądów administracyjnych. Część I / PREREQUISITES OF POLICE OFFICERS’ DISCIPLINARY LIABILITY AND RELATED LEGAL CONSEQUENCES — COMMENTS ON JUDICIAL DECISIONS OF THE ADMINISTRATIVE COURTS. PART II 33
Mariusz Wieczorek, Zwolnienie policjanta ze służby ze względu na wiek w świetle dyrektyw Rady
nr 2000/78/WE z 27 listopada 2000 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram równego traktowania przy zatrudnieniu i wykonywaniu zawodu / DISMISSING A POLICEMAN FROM SERVICE DUE TO AGE IN THE LIGHT OF THE COUNCIL DIRECTIVES NO 2000/78/EC OF 27 NOVEMBER 2000 ESTABLISHING A GENERAL FRAMEWORK FOR EQUAL TREATMENT IN EMPLOYMENT AND PROFESSION 37
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE / INTERNAL SECURITY
Stanisław J. Rysz, Bezpieczeństwo jako wartość ekonomiczna / SAFETY AS AN ECONOMIC VALUE 45
Marek Hapunik, Rola Straży Granicznej w procesie przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym i migracyjnym / THE ROLE OF BORDER GUARD IN THE PROCESS OF COUNTERACTING TERRORISM-RELATED AND MIGRATIONRELATED RISKS 49
Z DOŚWIADCZEŃ JEDNOSTEK POLICYJNYCH / FROM EXPERIENCES OF POLICE UNITS
Agata Lasota-Jądrzak, Organizacja procesu zarządzania jakością informacji na przykładzie Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu / THE ORGANIZATION OF QUALITY MANAGEMENT INFORMATION IN THE EXAMPLE OF THE TOWN POLICE HEADQUARTERS IN POZNAN 57
RAPORT Z BADAŃ / RESEARCH REPORT
Daniel Eustrat, Wpływ stanu zdrowia i sprawności fizycznej na wypadkowość słuchaczy — policjantów
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie / THE INFLUENCE OF MEDICAL CONDITION AND THE PHYSICAL FITNESS ON INJURIES OF POLICE TRAINEES AT THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO 65
BIBLIOTEKA WSPOL / LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO
Jadwiga Rykowska, Historia i tradycja Policji Polskiej w latach 1918–1945. Publikacje zwarte dostępne
w Bibliotece Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie / THE HISTORY AND TRADITION OF POLISH POLICE IN THE 1918–1945 PERIOD. COMPACT PUBLICATIONS AVAILABLE IN THE LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO 72
FOTOKRONIKA / PHOTO CHRONICLE 75
Krótkie streszczenie: Kwartalnik ukazuje się od początku 2000r. Powstał on z przekształcenia wydawanego dotąd „Policyjnego Biuletynu Szkoleniowego” adresowanego głównie do dydaktyków policyjnych. Pismo pełni funkcję typowego zawodowego periodyku. Jest zorientowane przede wszystkim na problemy związane z menadżerskim kierowaniem jednostkami policyjnymi oraz ustawowymi zadaniami Policji. Jednym z zewnętrznych przejawów tej linii redakcyjnej są, jak mniemamy odpowiadające potrzebom służby, działy: Moim zdaniem, Okiem prawnika, Z doświadczeń jednostek terenowych, Policje świata, Policyjne Centrum Informacyjne i inne. Zespół redakcyjny „Policji. Kwartalnika Kadry Kierowniczej Policji” zabiega o teksty autorów, którymi są policjanci pracujący w jednostkach terenowych Policji (policjanci praktycy), o zawarte w tych publikacjach ich doświadczenia zawodowe i spostrzeżenia. Mile widziane są również teksty autorów spoza Policji — np. pracowników innych służb lub reprezentantów środowiska naukowego, którzy zajmują się szeroko rozumianą problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jest to bowiem sposób, by prezentować różne spojrzenia na problemy służby, poszerzać perspektywy ich oglądu i umożliwiać prezentowanie różnych, często odmiennych stanowisk. „Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji” jest wydawana w nakładzie 600 egzemplarzy, z czego część jest darmowo dystrybuowana do szkół policyjnych, wszystkich komend miejskich, powiatowych, rejonowych i wojewódzkich Policji, Komendy Stołecznej Policji, Komendy Głównej Policji, do wybranych organów władzy państwowej, a także do niektórych bibliotek i ośrodków naukowych w Polsce i za granicą. Reszta jest przeznaczona dla indywidualnych czytelników, stąd egzemplarze kolejnych numerów „Policji” trafiają do oferty sprzedaży Wyższej Szkoły Policji. Kwartalnik znajduje się na liście czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (liczba punktów za umieszczoną w nim publikację — 3). Teksty nadsyłane do opublikowania są kwalifikowane przez redaktora naczelnego, a te z nich, które mają charakter artykułów naukowych (zwykle publikowane w dziale: Materiały), przedkłada się do niezależnej recenzji zewnętrznej. Pismo stara się sprzyjać krytycznemu i twórczemu myśleniu o problemach Policji, kreowaniu właściwych relacji służbowych, a przez to wpływać na osiągane w służbie wyniki.
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt