• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Dodano produkt do koszyka

Policja 3/2015

eprasa

Format:

Policja 3/2015

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Cena: 8.00 brutto

Cena poprzednia: 11.10 zł

Koszty dostawy:
  • przesyłka email dla e-book 0.00 zł brutto
Opis produktu
Tytuł
Policja 3/2015
Autor
Praca zbiorowa
Język
polski
Wydawnictwo
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Rok wydania
2015
Liczba stron
60
Format
pdf
Spis treści
OKIEM PRAWNIKA / IN THE LAWYER’S EYES
Agnieszka Sadło-Nowak, Problemy straży gminnych/miejskich ze stosowaniem przepisów kodeksu
postępowania w sprawach o wykroczenia / PROBLEMS OF MUNICIPAL GUARD IN APPLYING THE PROVISIONS
OF THE CODE OF CONDUCT IN MISDEMEANOR CASES 2
Roman Zdybel, Przestrzeganie standardów demokratycznego państwa prawnego w świetle orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w warunkach wdrożenia przez organy ścigania kontroli operacyjnej / ADHERENCE TO THE STANDARDS OF A DEMOCRATIC STATE RULED BY LAW IN LIGHT OF THE RULING OF THE CONSTITUTIONAL COURT UNDER IMPLEMENTATION BY LAW ENFORCEMENT OPERATIONAL CONTROL 6
Sylwia Stachecka, Środki prawne stosowane wobec sprawców przestępstw seksualnych w warunkach
wolnościowych / LEGAL MEASURES APPLIED TO SEX OFFENDERS IN NON-DETENTION SETTINGS 18
Z DOŚWIADCZEŃ JEDNOSTEK POLICYJNYCH / FROM EXPERIENCES OF POLICE UNITS
Szymon Wiśniewski, Dostępność policji do miejsc potencjalnych interwencji na terenie województwa łódzkiego / POLICE ACCESSIBILITY TO PLACES OF POTENTIAL INTERVENTION IN THE LODZ REGION 24
MOIM ZDANIEM / IN MY OPINION
Przemysław Knut, Klasy o profilu policyjnym — irracjonalny twór czy istotny etap w procesie kształcenia z zakresu bezpieczeństwa? / POLICE ORIENTED SCHOOL CLASS — AN IRRATIONAL CREATION OR ESSENTIAL STAGE IN SAFETY EDUCATION PROCESS? 34
RAPORT Z BADAŃ / RESEARCH REPORT
Rafał Płocki, Fałszowanie oraz nielegalna produkcja żywności — nowe wyzwania dla organów ścigania / FOOD ADULTERATION AND ITS ILLEGAL PRODUCTION — NEW CHALLENGES FOR LAW ENFORCEMENT AUTHORITIES 41
SPRAWOZDANIA / ACCOUNTS
Marcin Nowak, Sprawozdanie z Pierwszego Polskiego Szczytu Technologicznego TASER / THE REPORT FROM
THE FIRST SUMMIT OF THE TASER TECHNOLOGY 46
POLICYJNE CENTRUM INFORMACYJNE / POLICE INFORMATION CENTRE
Piotr Mikosza, Łukasz Foryś 50
Piotr Mikosza, Michał Kontapka 53
ARCHIWUM / ARCHIVE
Kornela Oblińska, 90 lat kobiet w Policji / 90 YEARS OF WOMEN AT POLICE 55
BIBLIOTEKA WSPOL / LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO
Jadwiga Rykowska, Prawa człowieka — prawo wspólnotowe europejskie. Wybór publikacji dostępnych w Bibliotece Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie / HUMAN RIGHTS — EUROPEAN COMMUNITY LAW. SELECTION OF PUBLICATIONS AVAILABLE IN THE LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO 58
FOTOKRONIKA 61
Krótkie streszczenie: Kwartalnik ukazuje się od początku 2000r. Powstał on z przekształcenia wydawanego dotąd „Policyjnego Biuletynu Szkoleniowego” adresowanego głównie do dydaktyków policyjnych. Pismo pełni funkcję typowego zawodowego periodyku. Jest zorientowane przede wszystkim na problemy związane z menadżerskim kierowaniem jednostkami policyjnymi oraz ustawowymi zadaniami Policji. Jednym z zewnętrznych przejawów tej linii redakcyjnej są, jak mniemamy odpowiadające potrzebom służby, działy: Moim zdaniem, Okiem prawnika, Z doświadczeń jednostek terenowych, Policje świata, Policyjne Centrum Informacyjne i inne. Zespół redakcyjny „Policji. Kwartalnika Kadry Kierowniczej Policji” zabiega o teksty autorów, którymi są policjanci pracujący w jednostkach terenowych Policji (policjanci praktycy), o zawarte w tych publikacjach ich doświadczenia zawodowe i spostrzeżenia. Mile widziane są również teksty autorów spoza Policji — np. pracowników innych służb lub reprezentantów środowiska naukowego, którzy zajmują się szeroko rozumianą problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jest to bowiem sposób, by prezentować różne spojrzenia na problemy służby, poszerzać perspektywy ich oglądu i umożliwiać prezentowanie różnych, często odmiennych stanowisk. „Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji” jest wydawana w nakładzie 600 egzemplarzy, z czego część jest darmowo dystrybuowana do szkół policyjnych, wszystkich komend miejskich, powiatowych, rejonowych i wojewódzkich Policji, Komendy Stołecznej Policji, Komendy Głównej Policji, do wybranych organów władzy państwowej, a także do niektórych bibliotek i ośrodków naukowych w Polsce i za granicą. Reszta jest przeznaczona dla indywidualnych czytelników, stąd egzemplarze kolejnych numerów „Policji” trafiają do oferty sprzedaży Wyższej Szkoły Policji. Kwartalnik znajduje się na liście czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (liczba punktów za umieszczoną w nim publikację — 3). Teksty nadsyłane do opublikowania są kwalifikowane przez redaktora naczelnego, a te z nich, które mają charakter artykułów naukowych (zwykle publikowane w dziale: Materiały), przedkłada się do niezależnej recenzji zewnętrznej. Pismo stara się sprzyjać krytycznemu i twórczemu myśleniu o problemach Policji, kreowaniu właściwych relacji służbowych, a przez to wpływać na osiągane w służbie wyniki.
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt