• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Dodano produkt do koszyka

Policja 2/2018

eprasa

Format:

Policja 2/2018

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Cena: 25.00 brutto

Cena poprzednia: 35.00 zł

Koszty dostawy:
  • przesyłka email dla e-book 0.00 zł brutto
Opis produktu
Tytuł
Policja 2/2018
Autor
Praca zbiorowa
Język
polski
Wydawnictwo
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Rok wydania
2018
Liczba stron
120
Format
pdf
Spis treści
MATERIAŁY / MATERIALS
Marek Fałdowski, Wybrane formy doskonalenia zawodowego realizowane przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie w zakresie identyfikacji i zwalczania zagrożeń o charakterze terrorystycznym / Selected forms of in-service training conducted by the Police Academy in Szczytno in the area of identification and combatting threats of terrorist character 2
Zbigniew Kazimierz Mikołajczyk, Poznawcze i utylitarne aspekty zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na poziomie lokalnym / Cognitive and utilitarian aspects of ensuring road traffic safety at the local level 7
Piotr Czyżyk, Ernest Rabij, Współpraca Policji z Krajową Administracją Skarbową / Police Cooperation with the National Revenue Administration (NRA) 14
Rafał Jan Bałdyga, Monitoring wizyjny na stadionie piłkarskim w aspekcie prawno-kryminalistycznym oraz jego wpływ na bezpieczeństwo meczów piłki nożnej. Analiza prawno-kryminalistyczna oraz raport z przeprowadzonych badań / Media als broker in relaction beetwen footbalfans and society. Theory and report of survey 21
OKIEM PRAWNIKA / IN THE LAWYER'S EYES
Paweł Gacek, Opinia organizacji zakładowej związku zawodowego policjantów w sprawie zwolnienia ze służby w Policji (art. 43 ust. 3 ustawy o Policji) / Statement of the organization of the trade union of Policemen in the administrative proceedings concerning the case of dismissing from the service in the Police (Article 43 (3) act of the Police) 26
Michał Grudecki, Żebractwo w prawie wykroczeń / Mendicancy in the misdemeanor law 38
Grzegorz Michalski, Kwalifikacja prawna urządzania tzw. gry w trzy karty / Legal classification of three card monte game 46
POLICJE ŚWIATA
Rafał Wasiak, Zasady użytkowania nasobnych kamer video przez policjantów służby patrolowej w państwach Europy Zachodniej i USA / The rules of use of Body-Worn Cameras by patrolmen in Western Europe and in the U.S.A. 54
RAPORT Z BADAŃ / RESEARCH REPORT
Anna Rycaj-Pilipczuk, Zagrożenie terrorystyczne Polski w kontekście napływu imigrantów / Terrorist threat in Poland in the context of the influx of immigrants 68
DOSKONALENIE ZAWODOWE / PROFESSIONAL PERFECTING
Piotr Łuka, Karolina Micek-Cybulska, Kompetencje zawodowe dzielnicowych / Professional competence of district constable 76
Adam Płaczek, Doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy zespołów medycznych Policji / Professional development of officers of the Police medical teams 81
Rafał Kotapka, Badania broni w laboratoriach kryminalistycznych / Firearm investigation in forensic laboratories 85
BIBLIOTEKA WSPOL / LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO
Jadwiga Rykowska, Narkotyki - wykrywanie, zabezpieczanie, likwidacja. Wybór publikacji dostępnych w Bibliotece Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie / Drugs - detection, protection, liquidation. Selection of publications available in the library of the Police Academy in Szczytno 93
FOTOKRONIKA / PHOTO CHRONICLE 97
Krótkie streszczenie: Kwartalnik ukazuje się od początku 2000r. Powstał on z przekształcenia wydawanego dotąd „Policyjnego Biuletynu Szkoleniowego” adresowanego głównie do dydaktyków policyjnych. Pismo pełni funkcję typowego zawodowego periodyku. Jest zorientowane przede wszystkim na problemy związane z menadżerskim kierowaniem jednostkami policyjnymi oraz ustawowymi zadaniami Policji. Jednym z zewnętrznych przejawów tej linii redakcyjnej są, jak mniemamy odpowiadające potrzebom służby, działy: Moim zdaniem, Okiem prawnika, Z doświadczeń jednostek terenowych, Policje świata, Policyjne Centrum Informacyjne i inne. Zespół redakcyjny „Policji. Kwartalnika Kadry Kierowniczej Policji” zabiega o teksty autorów, którymi są policjanci pracujący w jednostkach terenowych Policji (policjanci praktycy), o zawarte w tych publikacjach ich doświadczenia zawodowe i spostrzeżenia. Mile widziane są również teksty autorów spoza Policji — np. pracowników innych służb lub reprezentantów środowiska naukowego, którzy zajmują się szeroko rozumianą problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jest to bowiem sposób, by prezentować różne spojrzenia na problemy służby, poszerzać perspektywy ich oglądu i umożliwiać prezentowanie różnych, często odmiennych stanowisk. „Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji” jest wydawana w nakładzie 600 egzemplarzy, z czego część jest darmowo dystrybuowana do szkół policyjnych, wszystkich komend miejskich, powiatowych, rejonowych i wojewódzkich Policji, Komendy Stołecznej Policji, Komendy Głównej Policji, do wybranych organów władzy państwowej, a także do niektórych bibliotek i ośrodków naukowych w Polsce i za granicą. Reszta jest przeznaczona dla indywidualnych czytelników, stąd egzemplarze kolejnych numerów „Policji” trafiają do oferty sprzedaży Wyższej Szkoły Policji. Kwartalnik znajduje się na liście czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (liczba punktów za umieszczoną w nim publikację — 3). Teksty nadsyłane do opublikowania są kwalifikowane przez redaktora naczelnego, a te z nich, które mają charakter artykułów naukowych (zwykle publikowane w dziale: Materiały), przedkłada się do niezależnej recenzji zewnętrznej. Pismo stara się sprzyjać krytycznemu i twórczemu myśleniu o problemach Policji, kreowaniu właściwych relacji służbowych, a przez to wpływać na osiągane w służbie wyniki.
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt