• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Dodano produkt do koszyka

Policja 2/2017

eprasa

Format:

Policja 2/2017

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Cena: 25.00 brutto

Cena poprzednia: 35.00 zł

Koszty dostawy:
  • przesyłka email dla e-book 0.00 zł brutto
Opis produktu
Tytuł
Policja 2/2017
Autor
Praca zbiorowa
Język
polski
Wydawnictwo
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Rok wydania
2017
Liczba stron
134
Format
pdf
Spis treści
MATERIAŁY / MATERIALS
Andrzej Warmiński, Zagrożenia oraz podmioty ochrony danych osobowych i informacji niejawnych / ENTITIES PROTECTING PERSONAL DATA AND CLASSIFIED INFORMATION AND RELATED THREATS 2
Ewa Pachura, Beata Speichert-Zalewska, Mariusz Wojtalewicz, Procesowe wykorzystanie pułapki
kryminalistycznej w kontrolowanym wręczeniu korzyści majątkowej / STRUCTURED USE OF SETTING A TRAP TO CATCH CRIMINALS IN A CONTROLLED PROCESS OF THE HANDOVER OF FUNDS 11
Kamil Stefan Kasina, Opiniowanie przez komendanta wojewódzkiego Policji projektu organizacji ruchu
drogowego w odniesieniu do dróg krajowych lub wojewódzkich / THE PROCESS OF ISSUING THE OPINION OF THE VOIVODSHIP POLICE CHIEF OF THE PROJECT OF ROAD TRAFFIC ORGANIZATION IN RELATION TO NATIONAL OR PROVINCIAL ROADS 22
OKIEM PRAWNIKA / IN THE LAWYER’S EYES
Paweł Gacek, Służba pełniona przez policjanta w ramach dyżuru domowego / SERVICE PERFORMED
BY A POLICE OFFICER UNDER THE TIME OF AN ON — CALL DUTY 27
Jacek Mąka, Instytucja kontrolowanej dostawy w polskim systemie prawnym. Wnioski z praktycznego
stosowania / INSTITUTION OF CONTROLLED DELIVERY IN POLISH LEGAL SYSTEM. CONCLUSIONS FROM POINT OF VIEW OF PRACTICAL USING 36
Elżbieta Żelechowska-Litka, Nielegalne wprowadzanie do obrotu produktów leczniczych przez Internet — aspekt prawnokarny / ILLEGAL MARKETING OF MEDICAL PRODUCTS ON THE INTERNET — THROUGH THE PRISM OF CRIMINAL JUSTICE 48
POLICJA A SPOŁECZEŃSTWO / POLICE AND SOCIETY
Zbigniew Kazimierz Mikołajczyk, Anna Maria Reszke, Działania Policji na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa społecznościom lokalnym / POLICE ACTIVITIES IN ORDER TO PROVIDE SECURITY TO THE LOCAL SOCIETY 55
ZARZĄDZANIE W POLICJI / MANAGEMENT IN THE POLICE
Tomasz Safjański, Tomasz Świerczyński, Defensywa policji — zarys problematyki organizacyjno-kadrowej i szkoleniowej na szczeblu centralnym / POLITICAL POLICE IN THE SECOND POLISH REPUBLIC — OVERVIEW OF THE ORGANIZATIONAL AND TRAINING ASPECTS AT THE CENTRAL LEVEL 60
RAPORT Z BADAŃ / RESEARCH REPORT
Ryszard Jakubczak, Andrzej Jakubczak, Policjanci o outsourcingu / POLICE OFFICERS ABOUT OUTSOURCING 70
Andrzej Misiuk, Badania społeczne w Policji. Geneza, rozwój oraz zakres / SOCIAL STUDIES IN THE POLICE. GENESIS, DEVELOPMENT AND SCOPE 85
Michał Kosiński, Analiza statystyczna utonięć odnotowanych przez Policję w 2016 roku na terenie Polski / STATISTICAL ANALYSIS OF DROWNINGS RECORDED BY THE POLICE IN 2016 IN POLAND 90
DOSKONALENIE ZAWODOWE / PROFESSIONAL PERFECTING
Marek Fałdowski, Szkolenie oficerskie w Policji / TRAINING FOR COMMISSIONED POLICE OFFICERS 96
SPRAWOZDANIA / ACCOUNTS
Joanna E. Preś, Michał Kurdziel, Analiza jakości pomocy psychologicznej udzielanej w działaniach
ratowniczych podejmowanych podczas interwencji policyjnych / QUALITY OF PSYCHOLOGICAL SUPPORT IN RESCUE OPERATIONS DURING POLICE INTERVENTIONS 103
Anna Florczak, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie na Targach Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2017 / PUBLISHER OF THE HIGH SCHOOL OF POLICE IN SZCZYTNO AT THE ACADEMIC AND SCIENTIFIC BOOK FAIR ACADEMIA 2017 108
POLICYJNE CENTRUM INFORMACYJNE / POLICE INFORMATION CENTRE
Ireneusz Bembas 110
BIBLIOTEKA WSPOL / LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO
Jadwiga Rykowska, Plagiat — niechlubne przestępstwo. Wybór publikacji dostępnych w Bibliotece Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie / PLAGIARISM — NOTORIOUS CRIME. SELECTION OF PUBLICATIONS AVAILABLE IN THE LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO 112
FOTOKRONIKA / PHOTO CHRONICLE 115
Krótkie streszczenie: Kwartalnik ukazuje się od początku 2000r. Powstał on z przekształcenia wydawanego dotąd „Policyjnego Biuletynu Szkoleniowego” adresowanego głównie do dydaktyków policyjnych. Pismo pełni funkcję typowego zawodowego periodyku. Jest zorientowane przede wszystkim na problemy związane z menadżerskim kierowaniem jednostkami policyjnymi oraz ustawowymi zadaniami Policji. Jednym z zewnętrznych przejawów tej linii redakcyjnej są, jak mniemamy odpowiadające potrzebom służby, działy: Moim zdaniem, Okiem prawnika, Z doświadczeń jednostek terenowych, Policje świata, Policyjne Centrum Informacyjne i inne. Zespół redakcyjny „Policji. Kwartalnika Kadry Kierowniczej Policji” zabiega o teksty autorów, którymi są policjanci pracujący w jednostkach terenowych Policji (policjanci praktycy), o zawarte w tych publikacjach ich doświadczenia zawodowe i spostrzeżenia. Mile widziane są również teksty autorów spoza Policji — np. pracowników innych służb lub reprezentantów środowiska naukowego, którzy zajmują się szeroko rozumianą problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jest to bowiem sposób, by prezentować różne spojrzenia na problemy służby, poszerzać perspektywy ich oglądu i umożliwiać prezentowanie różnych, często odmiennych stanowisk. „Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji” jest wydawana w nakładzie 600 egzemplarzy, z czego część jest darmowo dystrybuowana do szkół policyjnych, wszystkich komend miejskich, powiatowych, rejonowych i wojewódzkich Policji, Komendy Stołecznej Policji, Komendy Głównej Policji, do wybranych organów władzy państwowej, a także do niektórych bibliotek i ośrodków naukowych w Polsce i za granicą. Reszta jest przeznaczona dla indywidualnych czytelników, stąd egzemplarze kolejnych numerów „Policji” trafiają do oferty sprzedaży Wyższej Szkoły Policji. Kwartalnik znajduje się na liście czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (liczba punktów za umieszczoną w nim publikację — 3). Teksty nadsyłane do opublikowania są kwalifikowane przez redaktora naczelnego, a te z nich, które mają charakter artykułów naukowych (zwykle publikowane w dziale: Materiały), przedkłada się do niezależnej recenzji zewnętrznej. Pismo stara się sprzyjać krytycznemu i twórczemu myśleniu o problemach Policji, kreowaniu właściwych relacji służbowych, a przez to wpływać na osiągane w służbie wyniki.
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt