• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Dodano produkt do koszyka

Policja 2/2016

eprasa

Format:

Policja 2/2016

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Cena: 8.00 brutto

Cena poprzednia: 11.10 zł

Koszty dostawy:
  • przesyłka email dla e-book 0.00 zł brutto
Opis produktu
Tytuł
Policja 2/2016
Autor
Praca zbiorowa
Język
polski
Wydawnictwo
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Rok wydania
2016
Liczba stron
100
Format
pdf
Spis treści
MATERIAŁY / MATERIALS
Roman Kaszubowski, Jan Świerczewski, Łukasz Świerczewski
Przyczynek do rozważań nad kompetencjami i kwalifikacjami nauczyciela — wychowawcy / CONTRIBUTION TO THE REFLECTION ON THE COMPETENCE AND QUALIFICATIONS OF TEACHERS — EDUCATORS 2
Andrzej Warmiński
Założenia koncepcji funkcjonowania i rozwoju lotnictwa Policji w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa do 2020 roku / ASSUMPTIONS OF THE CONCEPT OF OPERATION AND DEVELOPMENT OF AVIATION POLICE IN THE STATE INTERNAL SECURITY SYSTEM BY THE YEAR 2020 6
Anna Korajda
Europejski Urząd Policji — Europol / EUROPEAN POLICE OFFICE — EUROPOL 17
Andrzej Pogorzelski
Wpływ zmian przepisów ruchu drogowego na niebezpieczne zachowania kierujących
pojazdami / THE IMPACT OF ADOPTED CHANGES IN TRAFFIC LAW ON HAZARDOUS BEHAVIOUR PRESENTED
BY VEHICLE DRIVERS 26
Patrycja Zakrzewska
Kodeks, rozum, sumienie — policyjna triada etyczna / CODE OF CONDUCT, REASON AND CONSCIENCE — POLICE ETHICAL TRIAD 30
OKIEM PRAWNIKA / IN THE LAWYER’S EYES
Łukasz Kodłubański
Problematyka obowiązywania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów — kwestia odpowiedzialności karnej za czyn z art. 244 k.k. / THE PROBLEMS OF PENAL MEASURE IN FORM OF
A DRIVING BAN , THE ISSUE OF CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR THE ACT OF ART. 244 OF THE POLISH CRIMINAL CODE 36
Barbara Wojtoń-Malicka
Prawne uwarunkowania zatrzymania osoby przez Policję / STOP BY THE POLICE IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 74 §3A CODE OF CRIMINAL PROCEDURE 43
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE / INTERNAL SECURITY
Stanisław J. Rysz
Bezpieczeństwo — potrzeba i usługa pod jednym mianem / SECURITY — THE NEED AND THE SERVICE UNDER ONE NAME 48
RAPORT Z BADAŃ / RESEARCH REPORT
Agnieszka Łapińska
Policja wobec zagrożeń bezpieczeństwa publicznego na tle kulturowym. Raport z badań
/ POLICE AGAINST CULTURAL BACKGROUND THREATS TO PUBLIC SAFETY. RESEARCH REPORT 53
DOSKONALENIE ZAWODOWE / PROFESSIONAL PERFECTING
Radosław Wiśniewski
Kierunki doskonalenia systemów motywacyjnych funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji / DIRECTIONS IMPROVEMENT MOTIVATION SYSTEMS OFFICERS OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS AND ADMINISTRATION 58
Adam Płaczek
Warsztaty dla zespołów medycznych policji formą doskonalenia zawodowego / WORKSHOPS
FOR POLICE MEDICAL TEAMS AS A FORM OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT 64
SPRAWOZDANIA / ACCOUNTS
Marcin Nowak
Sprawozdanie z warsztatów metodyczno-szkoleniowych z zakresu użytkowania i obsługi
systemu audiowizualnego stanowiącego wyposażenie przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania
osób za pomocą energii elektrycznej. Słupsk, 28–29 kwietnia 2016 r. / THE REPORT OF THE WORKSHOP
METHODICAL TRAINING ON HOW TO USE AND OPERATE THE SYSTEM CONSTITUTING THE AUDIOVISUAL EQUIPMENT
ITEMS DESIGNED TO INCAPACITATE PEOPLE USING ELECTRICITY SLUPSK, 28–29 APRIL 2016 69
BIBLIOTEKA WSPOL / LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO
Jadwiga Rykowska
Osoba pokrzywdzona w świetle przepisów polskiego prawa. Wybór publikacji dostępnych w Bibliotece Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie / THE VICTIM IN THE LIGHT OF THE PROVISIONS OF POLISH LAW
SELECTION OF PUBLICATIONS AVAILABLE IN THE LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO 73
FOTOKRONIKA / PHOTO CHRONICLE 77
Krótkie streszczenie: Kwartalnik ukazuje się od początku 2000r. Powstał on z przekształcenia wydawanego dotąd „Policyjnego Biuletynu Szkoleniowego” adresowanego głównie do dydaktyków policyjnych. Pismo pełni funkcję typowego zawodowego periodyku. Jest zorientowane przede wszystkim na problemy związane z menadżerskim kierowaniem jednostkami policyjnymi oraz ustawowymi zadaniami Policji. Jednym z zewnętrznych przejawów tej linii redakcyjnej są, jak mniemamy odpowiadające potrzebom służby, działy: Moim zdaniem, Okiem prawnika, Z doświadczeń jednostek terenowych, Policje świata, Policyjne Centrum Informacyjne i inne. Zespół redakcyjny „Policji. Kwartalnika Kadry Kierowniczej Policji” zabiega o teksty autorów, którymi są policjanci pracujący w jednostkach terenowych Policji (policjanci praktycy), o zawarte w tych publikacjach ich doświadczenia zawodowe i spostrzeżenia. Mile widziane są również teksty autorów spoza Policji — np. pracowników innych służb lub reprezentantów środowiska naukowego, którzy zajmują się szeroko rozumianą problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jest to bowiem sposób, by prezentować różne spojrzenia na problemy służby, poszerzać perspektywy ich oglądu i umożliwiać prezentowanie różnych, często odmiennych stanowisk. „Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji” jest wydawana w nakładzie 600 egzemplarzy, z czego część jest darmowo dystrybuowana do szkół policyjnych, wszystkich komend miejskich, powiatowych, rejonowych i wojewódzkich Policji, Komendy Stołecznej Policji, Komendy Głównej Policji, do wybranych organów władzy państwowej, a także do niektórych bibliotek i ośrodków naukowych w Polsce i za granicą. Reszta jest przeznaczona dla indywidualnych czytelników, stąd egzemplarze kolejnych numerów „Policji” trafiają do oferty sprzedaży Wyższej Szkoły Policji. Kwartalnik znajduje się na liście czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (liczba punktów za umieszczoną w nim publikację — 3). Teksty nadsyłane do opublikowania są kwalifikowane przez redaktora naczelnego, a te z nich, które mają charakter artykułów naukowych (zwykle publikowane w dziale: Materiały), przedkłada się do niezależnej recenzji zewnętrznej. Pismo stara się sprzyjać krytycznemu i twórczemu myśleniu o problemach Policji, kreowaniu właściwych relacji służbowych, a przez to wpływać na osiągane w służbie wyniki.
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt