• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Dodano produkt do koszyka

Policja 2/2015

eprasa

Format:

Policja 2/2015

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Cena: 8.00 brutto

Cena poprzednia: 11.10 zł

Koszty dostawy:
  • przesyłka email dla e-book 0.00 zł brutto
Opis produktu
Tytuł
Policja 2/2015
Autor
Praca zbiorowa
Język
polski
Wydawnictwo
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Rok wydania
2015
Liczba stron
76
Format
pdf
Spis treści
MATERIAŁY / MATERIALS
Anna Szeliga-Kowalczyk, Kierowanie versus dowodzenie a przywództwo w policji / DIRECTING VERSUS COMMANDING IN THE CONTEXT OF LEADERSHIP IN THE POLICE 2
Arkadiusz Sylwestrzak, Bezpieczeństwo na wodach i terenach przywodnych na przykładzie województwa
warmińsko-mazurskiego w 2014 r. / SAFETY OVER THE WATER RESERVOIRS AND AREAS LOCATED NEAR WATER
ON THE EXAMPLE OF THE WARMIA AND MAZURY PROVINCE IN 2014 7
OKIEM PRAWNIKA / IN THE LAWYER’S EYES
Karolina Kula, Rozważania na temat odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzęta na gruncie
art. 431 kodeksu cywilnego — studium przypadku / DISCUSSION OF THE RESPONSIBILITY FOR DAMAGE
CAUSED BY ANIMALS UNDER ARTICLE 431 OF THE CIVIL CODE — CASE STUDY 16
Tomasz Kozioł, Pragmatyka prowadzenia śledztw własnych dotyczących łapownictwa biernego funkcjonariuszy Policji / PRAGMATICS OF CONDUCTING WON INVESTIGATIONS PERTAINING TO PASSIVE BRIBERY AMONG POLICE OFFICERS 22
ZARZĄDZANIE W POLICJI / MANAGEMENT IN THE POLICE
Piotr Hac, Marek Sidorowicz, Projekt procedury antynarkotykowej — koncepcja badania kandydatów do służby w Policji oraz policjantów na obecność w organizmie środków odurzających lub substancji psychotropowych / PROJECT OF ANTI-NARCOTICS PROCEDURE — CONCEPTION OF EXAMINATING CANDIDATES TO DUTY IN POLICE AND POLICE OFFICERS FOR USING DRUGS AND SIMILAR SUBSTANCES 27
RAPORT Z BADAŃ / RESEARCH REPORT
Izabela Sękowska, Skimming i nieautoryzowane wypłaty gotówki z bankomatów — sposoby, skutki
i zapobieganie / SKIMMING AND UNAUTHORIZED CASH WITHDRAWALS FROM ATMS — WAYS, EFFECTS AND
PREVENTION 37
Piotr Łuka, Maciej Purol, Modele postępowania policjanta w trakcie wybranych czynności służbowych
/ THE MODELS OF INVESTIGATION WHILE PERFORMING SELECTED DUTIES BY A POLICE OFFICER 43
DOSKONALENIE ZAWODOWE / PROFESSIONAL PERFECTING
Rafał Batkowski, J. Radosław Truchan, Anna K. Zubrzycka, Reagowanie podmiotów bezpieczeństwa państw europejskich na zagrożenia związane z użyciem broni palnej, materiałów niebezpiecznych i narzędzi w miejscach publicznych / RESPONDING TO SECURITY PROFESSIONALS EUROPEAN COUNTRIES TO THE RISKS ASSOCIATED WITH THE USE OF FIREARMS, HAZARDOUS MATERIALS AND TOOLS IN PUBLIC PLACES 48
SPRAWOZDANIA / ACCOUNTS
Zenon Cisowski, Sprawozdanie z badań na temat oceny efektywności zmian przeprowadzonych w polskiej Policji. Część I. Policja w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego / THE REPORT ON THE EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF CHANGES IN THE POLISH POLICE. PART I POLICE IN THE SECURITY AND PUBLIC ORDER SYSTEM 53
POLICYJNE CENTRUM INFORMACYJNE / POLICE INFORMATION CENTRE
Anna Świerczewska-Gąsiorowska, Karolina Kula, Ireneusz Bembas 59
Monika Porwisz 64
BIBLIOTEKA WSPOL / LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO
Jadwiga Rykowska, Bezpieczeństwo informacyjne. Wybór publikacji dostępnych w Bibliotece Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie / INFORMATION SECURITY. SELECTION OF PUBLICATIONS AVAILABLE IN THE LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO 69
FOTOKRONIKA / PHOTO CHRONICLE 73
Krótkie streszczenie: Kwartalnik ukazuje się od początku 2000r. Powstał on z przekształcenia wydawanego dotąd „Policyjnego Biuletynu Szkoleniowego” adresowanego głównie do dydaktyków policyjnych. Pismo pełni funkcję typowego zawodowego periodyku. Jest zorientowane przede wszystkim na problemy związane z menadżerskim kierowaniem jednostkami policyjnymi oraz ustawowymi zadaniami Policji. Jednym z zewnętrznych przejawów tej linii redakcyjnej są, jak mniemamy odpowiadające potrzebom służby, działy: Moim zdaniem, Okiem prawnika, Z doświadczeń jednostek terenowych, Policje świata, Policyjne Centrum Informacyjne i inne. Zespół redakcyjny „Policji. Kwartalnika Kadry Kierowniczej Policji” zabiega o teksty autorów, którymi są policjanci pracujący w jednostkach terenowych Policji (policjanci praktycy), o zawarte w tych publikacjach ich doświadczenia zawodowe i spostrzeżenia. Mile widziane są również teksty autorów spoza Policji — np. pracowników innych służb lub reprezentantów środowiska naukowego, którzy zajmują się szeroko rozumianą problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jest to bowiem sposób, by prezentować różne spojrzenia na problemy służby, poszerzać perspektywy ich oglądu i umożliwiać prezentowanie różnych, często odmiennych stanowisk. „Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji” jest wydawana w nakładzie 600 egzemplarzy, z czego część jest darmowo dystrybuowana do szkół policyjnych, wszystkich komend miejskich, powiatowych, rejonowych i wojewódzkich Policji, Komendy Stołecznej Policji, Komendy Głównej Policji, do wybranych organów władzy państwowej, a także do niektórych bibliotek i ośrodków naukowych w Polsce i za granicą. Reszta jest przeznaczona dla indywidualnych czytelników, stąd egzemplarze kolejnych numerów „Policji” trafiają do oferty sprzedaży Wyższej Szkoły Policji. Kwartalnik znajduje się na liście czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (liczba punktów za umieszczoną w nim publikację — 3). Teksty nadsyłane do opublikowania są kwalifikowane przez redaktora naczelnego, a te z nich, które mają charakter artykułów naukowych (zwykle publikowane w dziale: Materiały), przedkłada się do niezależnej recenzji zewnętrznej. Pismo stara się sprzyjać krytycznemu i twórczemu myśleniu o problemach Policji, kreowaniu właściwych relacji służbowych, a przez to wpływać na osiągane w służbie wyniki.
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt