• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Dodano produkt do koszyka

Policja 1/2018

eprasa

Format:

Policja 1/2018

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Cena: 23.00 brutto

Cena poprzednia: 31.58 zł

Koszty dostawy:
  • przesyłka email dla e-book 0.00 zł brutto
Opis produktu
Tytuł
Policja 1/2018
Autor
Praca zbiorowa
Język
polski
Wydawnictwo
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Rok wydania
2018
Liczba stron
102
Format
pdf
Spis treści
MATERIAŁY / MATERIALS
Kuba Jałoszyński, Michał Stępiński, Wykorzystanie najnowszych technologii w działaniach kontrterrorystycznych z wykorzystaniem strzelców wyborowych / THE USE OF NEW TECHNOLOGIES IN THE SUPPORT OF COUNTERTERRORISM ACTIVITIES WITH 2
Marek Fałdowski, Bezpieczeństwo osobowe w aspekcie ochrony danych osobowych — wymiar krajowy i międzynarodowy / PERSONAL SECURITY IN THE ASPECT OF PERSONAL DATA PROTECTION — NATIONAL AND INTERNATIONAL DIMENSION 8
Małgorzata Popiało, Przyjazny język administracji. Zmiana modelu komunikacji urzędowej jako efekt prac językoznawców / APPROACHABLE ADMINISTRATION LANGUAGE. THE CHANGE OF FORMAL COMMUNICATION AS THE EFFECT OF LINGUISTS WORK 15
OKIEM PRAWNIKA / IN THE LAWYER’S EYES
Robert Sarpalius, Prawne i praktyczne aspekty działania wydziałów konwojowych komend wojewódzkich (Komendy Stołecznej) Policji / LEGAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE ACTION OF CONVOY DEPARTMENTS OF VOIVODESHIP COMMISSIONS (STATE) POLICE 21
Artur Pytel, Korzystanie z gruntów prywatnych w celach parkingowych a unieruchamianie pojazdu przez zastosowanie urządzeń do blokowania kół / USE OF PRIVATE GROUND FOR PARKING PURPOSES AND IMMOBILIZATION OF THE VEHICLE BY APPLICATION OF BLOCKING DEVICES 27
ZARZĄDZANIE W POLICJI / MANAGEMENT IN THE POLICE
Marcin Misiewicz, Kształtowanie wizerunku w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne / DEVELOPMENT OF THE IMAGE IN INSTITUTIONS RESPONSIBLE FOR PUBLIC SECURITY 41
RAPORT Z BADAŃ / RESEARCH REPORT
Mariusz Gąsiorowski, Wykorzystanie psów służbowych w polskiej Policji w ocenie ekspertów / USE OF SERVICE DOGS IN THE POLISH POLICE IN THE OPINION OF EXPERTS 48
Marcin Nowak, Świadomość polskich policjantów w aspekcie posługiwania się paralizatorem elektrycznym jako determinant bezpieczeństwa państwa / AWARENESS OF POLISH POLICEMEN IN THE ASPECT OF USING AN CONDUCTED ENERGY WEAPON AS A DETERMINANT OF STATE SECURITY 52
Rafał Bałdyga, Łukasz Kacprowicz, Czyny zabronione oraz godzące w bezpieczeństwo imprez masowych popełniane podczas rozgrywania meczów piłki nożnej / PROHIBITED ACTS AND HARMFUL TO THE SAFETY OF MASS EVENTS COMMITTED DURING FOOTBALL MATCHES 58
Paweł Karabela, Badanie jakości usług jako element komunikacji organizacji z otoczeniem / TEST THE QUALITY OF SERVICES AS PART OF THE ORGANIZATION OF COMMUNICATION WITH THE ENVIRONMENT 65
DOSKONALENIE ZAWODOWE / PROFESSIONAL PERFECTING
Adam Płaczek, Funkcjonowanie programu powszechnego dostępu do defibrylacji (PAD) w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie / THE FUNCTIONING OF THE PROGRAM OF UNIVERSAL ACCESS TO DEFIBRILLATION (PAD) IN THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO 72
POLICYJNE CENTRUM INFORMACYJNE / POLICE INFORMATION CENTRE
Monika Porwisz 78
BIBLIOTEKA WSPOL / LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO
Jadwiga Rykowska, Ślady linii papilarnych. Wybór publikacji dostępnych w Bibliotece Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie / FINGERPRINTS. SELECTION OF PUBLICATIONS AVAILABLE IN THE LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO 83
FOTOKRONIKA / PHOTO CHRONICLE 87
Krótkie streszczenie: Kwartalnik ukazuje się od początku 2000r. Powstał on z przekształcenia wydawanego dotąd „Policyjnego Biuletynu Szkoleniowego” adresowanego głównie do dydaktyków policyjnych. Pismo pełni funkcję typowego zawodowego periodyku. Jest zorientowane przede wszystkim na problemy związane z menadżerskim kierowaniem jednostkami policyjnymi oraz ustawowymi zadaniami Policji. Jednym z zewnętrznych przejawów tej linii redakcyjnej są, jak mniemamy odpowiadające potrzebom służby, działy: Moim zdaniem, Okiem prawnika, Z doświadczeń jednostek terenowych, Policje świata, Policyjne Centrum Informacyjne i inne. Zespół redakcyjny „Policji. Kwartalnika Kadry Kierowniczej Policji” zabiega o teksty autorów, którymi są policjanci pracujący w jednostkach terenowych Policji (policjanci praktycy), o zawarte w tych publikacjach ich doświadczenia zawodowe i spostrzeżenia. Mile widziane są również teksty autorów spoza Policji — np. pracowników innych służb lub reprezentantów środowiska naukowego, którzy zajmują się szeroko rozumianą problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jest to bowiem sposób, by prezentować różne spojrzenia na problemy służby, poszerzać perspektywy ich oglądu i umożliwiać prezentowanie różnych, często odmiennych stanowisk. „Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji” jest wydawana w nakładzie 600 egzemplarzy, z czego część jest darmowo dystrybuowana do szkół policyjnych, wszystkich komend miejskich, powiatowych, rejonowych i wojewódzkich Policji, Komendy Stołecznej Policji, Komendy Głównej Policji, do wybranych organów władzy państwowej, a także do niektórych bibliotek i ośrodków naukowych w Polsce i za granicą. Reszta jest przeznaczona dla indywidualnych czytelników, stąd egzemplarze kolejnych numerów „Policji” trafiają do oferty sprzedaży Wyższej Szkoły Policji. Kwartalnik znajduje się na liście czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (liczba punktów za umieszczoną w nim publikację — 3). Teksty nadsyłane do opublikowania są kwalifikowane przez redaktora naczelnego, a te z nich, które mają charakter artykułów naukowych (zwykle publikowane w dziale: Materiały), przedkłada się do niezależnej recenzji zewnętrznej. Pismo stara się sprzyjać krytycznemu i twórczemu myśleniu o problemach Policji, kreowaniu właściwych relacji służbowych, a przez to wpływać na osiągane w służbie wyniki.
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt