• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Dodano produkt do koszyka

Policja 1/2017

eprasa

Format:

Policja 1/2017

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Cena: 8.00 brutto

Cena poprzednia: 11.10 zł

Koszty dostawy:
  • przesyłka email dla e-book 0.00 zł brutto
Opis produktu
Tytuł
Policja 1/2017
Autor
Praca zbiorowa
Język
polski
Wydawnictwo
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Rok wydania
2017
Liczba stron
90
Format
pdf
Spis treści
MATERIAŁY / MATERIALS
Maciej Małolepszy, Wybrane problemy pościgu transgranicznego w polsko-niemieckiej współpracy / SELECTED PROBLEMS OF THE CROSS-BORDER HOT PURSUIT IN THE POLISH-GERMAN RELATIONS 2
OKIEM PRAWNIKA / IN THE LAWYER’S EYES
Wojciech Olsztyn, Działania antyterrorystyczne w świetle ustawy o działaniach antyterrorystycznych / COUNTER-TERRORIST OPERATIONS IN THE ACT ON ANTI-TERRORIST OPERATIONS 8
Kamil Stefan Kasina, Zadania Policji w zakresie usuwania z drogi pojazdów w świetle art. 130a ustawy —Prawo o ruchu drogowym / VEHICLE REMOVAL AS THE TASKS OF THE POLICE (ART.130A OF THE TRAFFIC LAW) 14
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE / INTERNAL SECURITY
Marek Fałdowski, Sylwester Karwowski, Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na przykładzie komendy miejskiej Policji / ROAD TRAFFIC SAFETY USING THE EXAMPLE OF MUNICIPAL POLICE HEADQUARTERS 18
Mariusz Grasza, Grzegorz Bugaj, Dorota Kalisz, Michał Bijak, Lesław Górniak, Ćwiczenie zgrywające
współdziałanie służb porządkowych i ratowniczych w reakcji na incydent terrorystyczny w środowisku
zagrożonym emisją materiałów CBRN / JOINT EXERCISE OF POLICE FORCES AND RESPONDERS IN REACTION TO A TERRORIST INCIDENT IN AN ENVIRONMENT EXPOSED TO CBRN HAZARDS 24
Mariusz Wojtalewicz, Praktyczne aspekty stosowania i wykorzystania kontroli operacyjnej oraz kontrolowanego wręczenia korzyści majątkowej w zwalczaniu przestępczości korupcyjnej / PRACTICAL ASPECTS OF THE OPERATIONAL CONTROL AND CONTROLLED HANDOVER OF FUNDS IN THE FIGHT AGAINST CRIME AND CORRUPTION 28
POLICJA A SPOŁECZEŃSTWO / POLICE AND SOCIETY
Tomasz Michułka, Aktualność zasad sir Roberta Peela w budowaniu i kształtowaniu idei community policing w Nowym Yorku i w Polsce / THE TOPICALITY OF SIR ROBERT PEEL’S PRINCIPLES IN BUILDING AND FORMING THE IDEA OF COMMUNITY POLICING IN NEW YORK AND POLAND 35
RAPORT Z BADAŃ / RESEARCH REPORT
Kuba Jałoszyński, Oznakowanie i wyposażenie w sygnały ostrzegawcze pojazdów uprzywilejowanych Policji jako elementy zwiększające poczucie komfortu psychicznego kierowcy podczas działania w warunkach podwyższonego stresu / LABELING AND EQUIPING OF PRIVILEGED VEHICLES IN WARNING SIGNALS AS A ELEMENT THAT INCREASE DRIVER’S PSYHOLOGICAL COMFORT DURING ACTIONS IN CONDITION OF THE STRONGER STRESS 42
Joanna Maria Paczkowska, System kształcenia policjantów w przedmiocie przesłuchań w świetle wyników badań / TRAINING SYSTEM OF POLICE OFFICERS IN TERMS OF INTERROGATIONS BASED ON THE RESULTS OF STUDIES 49
DOSKONALENIE ZAWODOWE / PROFESSIONAL PERFECTING
Marcin Nowak, W obliczu nowych wyzwań / IN THE FACE OF NEW CHALLENGES 58
POLICYJNE CENTRUM INFORMACYJNE / POLICE INFORMATION CENTRE
Anna Kalisz 63
BIBLIOTEKA WSPOL / LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO
Jadwiga Rykowska, Czynności operacyjno–rozpoznawcze. Wybór publikacji dostępnych w Bibliotece Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie / OPERATIONS AND RECOGNITION. SELECTION OF PUBLICATIONS AVAILABLE IN THE LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN 68
FOTOKRONIKA / PHOTO CHRONICLE 75
Krótkie streszczenie: Kwartalnik ukazuje się od początku 2000r. Powstał on z przekształcenia wydawanego dotąd „Policyjnego Biuletynu Szkoleniowego” adresowanego głównie do dydaktyków policyjnych. Pismo pełni funkcję typowego zawodowego periodyku. Jest zorientowane przede wszystkim na problemy związane z menadżerskim kierowaniem jednostkami policyjnymi oraz ustawowymi zadaniami Policji. Jednym z zewnętrznych przejawów tej linii redakcyjnej są, jak mniemamy odpowiadające potrzebom służby, działy: Moim zdaniem, Okiem prawnika, Z doświadczeń jednostek terenowych, Policje świata, Policyjne Centrum Informacyjne i inne. Zespół redakcyjny „Policji. Kwartalnika Kadry Kierowniczej Policji” zabiega o teksty autorów, którymi są policjanci pracujący w jednostkach terenowych Policji (policjanci praktycy), o zawarte w tych publikacjach ich doświadczenia zawodowe i spostrzeżenia. Mile widziane są również teksty autorów spoza Policji — np. pracowników innych służb lub reprezentantów środowiska naukowego, którzy zajmują się szeroko rozumianą problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jest to bowiem sposób, by prezentować różne spojrzenia na problemy służby, poszerzać perspektywy ich oglądu i umożliwiać prezentowanie różnych, często odmiennych stanowisk. „Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji” jest wydawana w nakładzie 600 egzemplarzy, z czego część jest darmowo dystrybuowana do szkół policyjnych, wszystkich komend miejskich, powiatowych, rejonowych i wojewódzkich Policji, Komendy Stołecznej Policji, Komendy Głównej Policji, do wybranych organów władzy państwowej, a także do niektórych bibliotek i ośrodków naukowych w Polsce i za granicą. Reszta jest przeznaczona dla indywidualnych czytelników, stąd egzemplarze kolejnych numerów „Policji” trafiają do oferty sprzedaży Wyższej Szkoły Policji. Kwartalnik znajduje się na liście czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (liczba punktów za umieszczoną w nim publikację — 3). Teksty nadsyłane do opublikowania są kwalifikowane przez redaktora naczelnego, a te z nich, które mają charakter artykułów naukowych (zwykle publikowane w dziale: Materiały), przedkłada się do niezależnej recenzji zewnętrznej. Pismo stara się sprzyjać krytycznemu i twórczemu myśleniu o problemach Policji, kreowaniu właściwych relacji służbowych, a przez to wpływać na osiągane w służbie wyniki.
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt