• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Dodano produkt do koszyka

Policja 1/2016

eprasa

Format:

Policja 1/2016

Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Cena: 8.00 brutto

Cena poprzednia: 11.10 zł

Koszty dostawy:
  • przesyłka email dla e-book 0.00 zł brutto
Opis produktu
Tytuł
Policja 1/2016
Autor
Praca zbiorowa
Język
polski
Wydawnictwo
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Rok wydania
2016
Liczba stron
96
Format
pdf
Spis treści
MATERIAŁY / MATERIALS
Kuba Jałoszyński
Ratownictwo medyczne w działaniach bojowych policyjnych sił specjalnych — rys historyczny. Współczesne uwarunkowania / THE ROLE OF EMERGENCY MEDICAL SERVICE IN ACTIONS OF POLICE SPECIAL FORCES — HISTORY, MODERN CONDITIONS 2
Rafał Kwasiński, Przemysław Wrzosek
Problematyka detekcji kłamstwa. Ocena
prawdomówności w procesie wykrywczym przy wykorzystaniu współczesnych osiągnięć naukowych i nowoczesnych technologii / LIE DETECTION ISSUES. TRUTHFULNESS EVALUATING IN THE INVESTIGATION USING MODERN SCIENTIFIC AND ADVANCED TECHNOLOGY ACHIEVEMENTS 9
OKIEM PRAWNIKA / IN THE LAWYER’S EYES
Paweł Gacek
Obowiązek złożenia oświadczenia o stanie majątkowym przez funkcjonariusza Policji / THE
OBLIGATION TO SUBMIT A DECLARATION OF PROPERTY STATUS BY A POLICE OFFICER 19
Monika Porwisz
Zmiany w trybach konsensualnych / AMENDMENTS OF CONSENSUAL FINALIZATION OF CRIMINAL
PROCEEDINGS 27
Monika Porwisz, Nieobligatoryjny charakter anonimizacji danych adresowych w k.p.k. / NON — OBLIGATORY NATURE OF THE DATA ANONYMOUS ADDRESS IN CRIMINAL PROCEDURAL LAW 31
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE / INTERNAL SECURITY
Paweł Setecki, Katarzyna Ćwik
Ludność cywilna w obliczu incydentu bombowego. Polska na tle wybranych państw / CIVILIANS IN THE FACE OF A BOMBING INCIDENT. POLAND NEXT TO SELECTED COUNTRIES 38
POLICJA A SPOŁECZEŃSTWO / POLICE AND SOCIETY
Agnieszka Sadło-Nowak, Marcin Nowak
Przekroczenie uprawnień w związku z użyciem/wykorzystaniem paralizatora elektrycznego / ABUSE OF POWER IN CONNECTION WITH THE USE OF AN ELECTRIC STUN GUN 46
RAPORT Z BADAŃ / RESEARCH REPORT
Dubis Małgorzata
Młodzież w świecie współczesnych zagrożeń / YOUTH IN THE WORLD OF CONTEMPORARY THREATS 51
Rafał Bałdyga
Rola Policji podczas zabezpieczania meczów piłki nożnej / POLICE OFICER SAFETY AT THE STADIUM 57
DOSKONALENIE ZAWODOWE / PROFESSIONAL PERFECTING
Rafał Batkowski
Budowanie kompetencji zarządczych kierowników jednostek — zarys inicjatywy / BUILDING
UP MANAGEMENT SKILLS OF POLICE SENIOR EXECUTIVES 64
Marcin Nowak, Paralizator elektryczny jako środek przymusu bezpośredniego wykorzystywany przez
Żandarmerię Wojskową / ELECTRIC STUN GUN AS A MEANS OF DIRECT COERCION USED BY THE MILITARY POLICE 68
SPRAWOZDANIA / ACCOUNTS
Piotr Mikosza
Sprawozdanie z II Ogólnopolskich Zawodów Narciarskich dla Funkcjonariuszy Policji
/ THE MODEL OF A COMMUNITY POLICE OFFICER AND THE ASSESSMENT OF THE NEIGHBOURHOOD POLICE UNIT 74
POLICYJNE CENTRUM INFORMACYJNE / POLICE INFORMATION CENTRE
Agnieszka Sadło-Nowak 78
BIBLIOTEKA WSPOL / LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO
Jadwiga Rykowska
Migracje legalne i nielegalne w Unii Europejskiej —szanse i zagrożenia. Wybór publikacji dostępnych w Bibliotece Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie / MIGRATIONS LEGAL AND ILLEGAL IN THE EUROPEAN
UNION — OPPORTUNITIES AND THREATS. SELECTION OF PUBLICATIONS AVAILABLE IN THE LIBRARY OF THE POLICE
ACADEMY IN SZCZYTNO 81
FOTOKRONIKA / PHOTO CHRONICLE 85
Krótkie streszczenie: Kwartalnik ukazuje się od początku 2000r. Powstał on z przekształcenia wydawanego dotąd „Policyjnego Biuletynu Szkoleniowego” adresowanego głównie do dydaktyków policyjnych. Pismo pełni funkcję typowego zawodowego periodyku. Jest zorientowane przede wszystkim na problemy związane z menadżerskim kierowaniem jednostkami policyjnymi oraz ustawowymi zadaniami Policji. Jednym z zewnętrznych przejawów tej linii redakcyjnej są, jak mniemamy odpowiadające potrzebom służby, działy: Moim zdaniem, Okiem prawnika, Z doświadczeń jednostek terenowych, Policje świata, Policyjne Centrum Informacyjne i inne. Zespół redakcyjny „Policji. Kwartalnika Kadry Kierowniczej Policji” zabiega o teksty autorów, którymi są policjanci pracujący w jednostkach terenowych Policji (policjanci praktycy), o zawarte w tych publikacjach ich doświadczenia zawodowe i spostrzeżenia. Mile widziane są również teksty autorów spoza Policji — np. pracowników innych służb lub reprezentantów środowiska naukowego, którzy zajmują się szeroko rozumianą problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jest to bowiem sposób, by prezentować różne spojrzenia na problemy służby, poszerzać perspektywy ich oglądu i umożliwiać prezentowanie różnych, często odmiennych stanowisk. „Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji” jest wydawana w nakładzie 600 egzemplarzy, z czego część jest darmowo dystrybuowana do szkół policyjnych, wszystkich komend miejskich, powiatowych, rejonowych i wojewódzkich Policji, Komendy Stołecznej Policji, Komendy Głównej Policji, do wybranych organów władzy państwowej, a także do niektórych bibliotek i ośrodków naukowych w Polsce i za granicą. Reszta jest przeznaczona dla indywidualnych czytelników, stąd egzemplarze kolejnych numerów „Policji” trafiają do oferty sprzedaży Wyższej Szkoły Policji. Kwartalnik znajduje się na liście czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (liczba punktów za umieszczoną w nim publikację — 3). Teksty nadsyłane do opublikowania są kwalifikowane przez redaktora naczelnego, a te z nich, które mają charakter artykułów naukowych (zwykle publikowane w dziale: Materiały), przedkłada się do niezależnej recenzji zewnętrznej. Pismo stara się sprzyjać krytycznemu i twórczemu myśleniu o problemach Policji, kreowaniu właściwych relacji służbowych, a przez to wpływać na osiągane w służbie wyniki.
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt