• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Dodano produkt do koszyka

Państwo Prawo Bezpieczeństwo. Tom II

ebook

Format:

Państwo Prawo Bezpieczeństwo. Tom II

Aleksander Babiński, Marcin Jurgilewicz, Norbert Malec

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Cena: 15.00 brutto

Cena poprzednia: 21.35 zł

Koszty dostawy:
  • przesyłka email dla e-book 0.00 zł brutto
Opis produktu
Tytuł
Państwo Prawo Bezpieczeństwo. Tom II
Autorzy
Aleksander Babiński, Marcin Jurgilewicz, Norbert Malec
Język
polski
Wydawnictwo
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
ISBN
978-83-7462-481-7
Rok wydania
2016
Liczba stron
234
Format
pdf
Spis treści
Wprowadzenie 5
Introduction
Katarzyna BARTOSIEWICZ
Zagrożenia bezpieczeństwa powietrznego — wybrane problemy 7
Threats of aviation security — selected issues
Justyna CIECHANOWSKA, Katarzyna PURC-KUROWICKA
Bezpieczeństwo państwa a wolność sumienia i wyznania 17
The state security and freedom of conscience and religion
Andrzej DANA
Administracyjnoprawny wymiar budowy przestrzeni bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej 27
Administrative-building space dimension of the internal security of the European Union
Tadeusz Z. LESZCZYŃSKI
Zarządzanie ryzykiem a bezpieczeństwo systemów IT 61
The risk management and IT systems security
Marlena LOREK
Międzynarodowa współpraca policji kryminalnych
w Unii Europejskiej. Wybrane aspekty 79
The international criminal police cooperation in the European Union — some aspects
Izabela OLEKSIEWICZ
Polityka antycyberterrorystyczna Unii Europejskiej
na przykładzie Polski 89
EU cyberterrorism policy on the exemple of Poland
Igor PROTASOWICKI
Wybrane kierunki rozwoju polskiego bezpieczeństwa energetycznego 101
Selected directions of Polish energetical security development
Krzysztof SUROWIEC, Alina CZARNECKA, Piotr JAROCHA
Strategia i jej wpływ na bezpieczeństwo współczesnego państwa 111
The Strategy and its impact on security the modern state
Katarzyna SZWED
Funkcje polskich służb specjalnych oraz ich miejsce w systemie bezpieczeństwa państwa 129
Functions of Polish intelligence services and their place in the national security system
Julianna WOŁODŹKO
Biometryczne metody zapewnienia bezpieczeństwa 141
Biometric methods to ensure safety
Norbert MALEC
Amerykańska ustawa przeciwdziałająca korupcji Forreign Corrupt Practices Act 163
American Act on countering corruption in the USA Forreign Corrupt Practices Act
Marcin JURGILEWICZ, Oktawia JURGILEWICZ
Prawne aspekty ochrony powietrza w Polsce realizowane w ramach polityki Unii Europejskiej do 2020 roku 175
Legal aspects of air protection in Poland carried out in the framework of european policies by 2020
Aleksander BABIŃSKI
Udział formacji resortu spraw wewnętrznych w realizacji spraw bezpieczeństwa wewnętrznego państwa — zarys problemu 189
Participation of the formations of the department of internal in implementing matters internal security matters state — an outline of the problem
Bibliografia 215
Bibliography
Krótkie streszczenie: „Państwo. Prawo. Bezpieczeństwo”, tom II, podobnie jak tom I, jest zbiorem opracowań stanowiących udaną próbę usystematyzowania zagadnień odnoszących się w swej treści do problematyki wzajemnych relacji między państwem, prawem i bezpieczeństwem. Książka dzięki interdyscyplinarnemu podejściu do podejmowanych zagadnień wnosi wiele ustaleń i stanowi istotne uzupełnienie do funkcjonującej literatury poświęconej tym zagadnieniom. Przywołana problematyka jest dziś obszarem naukowej eksploracji przedstawicieli wielu dziedzin
i dyscyplin naukowych. Niewątpliwie autorzy tej publikacji zaznaczają ścisły związek pomiędzy państwem, prawem i bezpieczeństwem, jednocześnie podkreślając ogromną wagę bezpieczeństwa, jako jednej z podstawowych potrzeb człowieka. Zwracają uwagę na wiele aspektów dotyczących zagrożeń we współczesnym świecie, w tym na swobodę
poruszania się, rozwój nowych technologii oraz globalizację.
O ponadprzeciętnych walorach recenzowanej książki stanowią głównie: aktualność i ranga podjętej problematyki, skład zespołu autorskiego,
poziom naukowy wszystkich zaprezentowanych w książce referatów.
Uwzględniając to, że jest to kolejna praca z serii poświęconej zagadnieniom odzwierciedlonym w jej tytule, należy mieć nadzieję, że nie będzie ostatnią, co przyniesie korzyści zarówno teoretykom, jak i praktykom decydującym się na jej lekturę.
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt