• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • Zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Państwo i zmiana społeczna w koncepcjach amerykańskiej socjologii historycznej

ebook

- 6%

Państwo i zmiana społeczna w koncepcjach amerykańskiej socjologii historycznej

Łukasz Piotr Wojakowski

Książka ta powinna stać się obowiązkową lekturą na studiach historycznych, gdzie nie przedstawia się ani autorów, których twórczość jest analizowana w książce, ani reprezentowanego przez nich podejścia do socjologii. […] Praca dostarcza użytecznego i kompetentnego przeglądu twórczości wybitnych socjologów historycznych. W ten sposób jest ona, niezależnie od intencji autora, ważną pozycją z historii myśli socjologicznej. Dostarcza też przeglądu problematyki, jaka wchodzi w orbitę socjologii historycznej.

Z recenzji prof. dra hab. Marcina Kuli


Socjologia historyczna to ważna i żywo rozwijająca się subdyscyplina socjologii. [...] W Polsce jest jeszcze słabo reprezentowana w środowisku socjologicznym, a nieco tylko mocniej wśród historyków. Już z tego powodu książka Łukasza Wojakowskiego wypełnia istotny brak na naszym rynku wydawniczym. [...] Nie jest jednak po prostu relacją o nowej dyscyplinie, ani podręcznikiem socjologii historycznej. Autor wybiera bowiem bardzo interesujący, aktualny i oryginalny klucz do swoich rozważań. Skupia się mianowicie na tym jak w perspektywie socjologii historycznej ujmowana jest instytucja państwa, jego geneza oraz społeczne funkcje.

Z recenzji prof. dra hab. Piotra Sztompki
Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Wydawnictwo: NOMOS

Cena: 28.78 zł 27.00  brutto

Dlaczego kupują u nas inni ? :
1.  Chroń drzewa! używane i elektroniczne książki są dobre
2.  Możliwość zamówienia emailem wieszcz.pl@wieszcz.pl
3.  Możliwość złożenia zamówienia SMSem 537-472-622
4.  Dobra opinia Google zobowiązuje 4.5/5 Sprawdź>>>
5.  Upominek gratis do każdego zamówienia fizycznego
6.  Możliwość zwrotu zamówienia fizycznego do 30 dni
7.  Ubezpieczenie każdego zakupu do 300zł
8.  Najtańsza wysyłka już od 1,99 zł !
9.  Dobrze zabezpieczona przesyłka
10.Masz zbędne książki? Sprawdź>>>
11. Kontakt 24h Sprawdź>>>

Sprawdź nasze opinie 4.5/5 Sprawdź>>>

Ilość:
Gwarantujemy szybkie i bezpieczne zakupy:

Formy

Koszty dostawy:
  • Przesyłka email dla e-book 0.00 zł brutto
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Tytuł
Państwo i zmiana społeczna w koncepcjach amerykańskiej socjologii historycznej
Autor
Łukasz Piotr Wojakowski
Język
polski
Wydawnictwo
Nomos
ISBN
978-83-7688-297-0
Rok wydania
2011 Kraków
Liczba stron
275
Format
pdf
Spis treści
Wstęp 9
ROZDZIAŁ I
Geneza i rozwój amerykańskiej socjologii historycznej –
stanowisko teoretyczne i podstawowa orientacja badawcza
1. Wczesna socjologia i perspektywa historycystyczna 15
2. Empiryczny prezentyzm w tradycji amerykańskich nauk społecznych 18
3. Początki socjologii historycznej w Stanach Zjednoczonych –
kontekst naukowy i kulturowy 21
4. Pierwsza próba bilansu i typologia postaw badawczych 30
5. Ciągłość czy zmiana paradygmatyczna – sytuacja współczesna
w obszarze teorii 36
6. Główne kierunki eksploracji i przedmiotowy zakres
zainteresowań 39
ROZDZIAŁ II
Państwo jako przedmiot historiografii i myśli socjologicznej
I. Przemiany modelu historiografii 45
1. Wprowadzenie 45
2. Przełom oświeceniowy 48
3. Niemiecki historyzm i apogeum historii politycznej 52
4. Nurty depolityzacji – szkoła durkheimowska, Karl Lamprecht,
New History 56
5. Annales 60
II. Problematyka państwa w tradycji myśli socjologicznej 64
1. Uwagi wstępne 64
2. Perspektywa ewolucjonistyczna 67
3. T eorie konfliktu i podboju 68
4. Marksizm a teoria państwa 71
5. T eorie elit 73
6. Pragmatyzm i psychologizm 75
7. Max Weber i socjologia polityczna 78
8. Debata Miliband – Poulantzas 81
9. Socjologiczne ujęcie nacjonalizmu i państwa narodowego 85
10. Anthony Giddens 87
11. Zakończenie 88
ROZDZIAŁ III
Barrington Moore Jr – państwo i społeczne źródła ewolucji ustrojowej
(socjologia historyczna jako poszukiwanie wzorców przemian modernizacyjnych)
I. Koncepcje Barringtona Moore’a wobec alternatywnych ujęć socjologicznych i prób weryfikacji historycznej 91
1. Wprowadzenie 91
2. T ezy Moore’a 94
3. Stanowiska alternatywne 97
4. John Stephens – weryfikacja historyczna modeli demokracji i autorytaryzmu 101
5. John Stephens – ewolucja w kierunku systemu demokratycznego
w Europie Zachodniej (1870–1939) 104
6. Konkluzje dotyczące procesu demokratyzacji – ujęcia Moore’a i Stephensa 110
7. Społeczna geneza autorytaryzmu 110
8. Model autorytarny i konfrontacja historyczna (Włochy, Niemcy,
Austria, Hiszpania) 113
9. Geneza autorytaryzmu. Konkluzje teoretyczne  121
II. Social Origins of Dictatorship and Democracy – państwo i wątki
analizy instytucjonalnej w genezie demokracji  122
1. Uwagi wprowadzające i wstępna próba generalizacji  122
2. Przypadek angielski – zarys faktograficzny 126
3. Anglia – instrumentacja władzy i państwowa reakcja
instytucjonalna 132
4. Francja – elementy faktograficzne 135
5. Absolutyzm królewski i perspektywy ewolucji systemowej  140
6. Stany Zjednoczone – wojna secesyjna jako odgórna rewolucja
demokratyczna 142
7. Przypadek amerykański – absencja władzy, czy państwo jako
„wielki nieobecny” 148
ROZDZIAŁ IV
Liah Greenfeld: państwo – nacjonalizm – nowoczesność
(socjologia historyczna w wariancie kulturowo-interpretatywnym)
I. Teoretyczny kontekst interpretacji historycznej 153
1. Wprowadzenie 153
2. Nacjonalizm – definicja i podstawowa typologia  156
3. Stanowisko w debacie nad genezą modernizacji 161
4. W poszukiwaniu narodowej genealogii form ustrojowych –
uzasadnienie projektu badawczego „Nationalism”  163
II. Nacjonalizm obywatelski w wariancie indywidualistycznym i kolektywistycznym. Źródła demokracji (Anglia, Francja, Stany Zjednoczone) 165
1. Anglia – pierwsza rewolucja narodowa 165
1.1. Dyskontynuacja jako podstawowy wyznacznik sytuacji
społecznej w Anglii przełomu XV i XVI w.: nowe państwo, nowa religia, nowa elita – źródła anomii 166
1.2. Analiza socjolingwistyczna. Przemiany relacji państwo –
społeczeństwo obywatelskie w nowym języku debaty publicznej  169
2. Francja – państwo i naród w perspektywie długiego trwania.
Trzy identyfikacje i kolektywizm obywatelski  174
2.1. Prenarodowe formy francuskiej identyfikacji. Królestwo Francji,
jako społeczność quasi-eklezjalna 175
2.2. Wiek XVI – zerwanie ciągłości i poszukiwanie wzorca kontynuacji 178
2.3. Nowa integracja – antynomie doktryny królewskiego
absolutyzmu 179
2.4. Powstanie francuskiej świadomości narodowej i jej
polityczne implikacje  181
2.5. Aspekty trwałości w transmisji monarchia – naród 185
3. Stany Zjednoczone – nacjonalizm obywatelsko-indywidualistyczny w
wersji udoskonalonej 187
3.1. Źródła państwowości amerykańskiej. Etap kolonialny
i wojna o niepodległość 189
3.2. Dylematy jedności państwowej 193
ROZDZIAŁ V
Michael Mann – państwo w strukturze „sieci władzy społecznej”
(socjologia historyczna jako teoria cywilizacji)
I. Podstawy stanowiska teoretycznego 199
1. Wprowadzenie 199
2. Główne pojęcia 203
3. Koncepcja władzy 208
II. Analizy historyczne 212
1. Wokół sporu o genezę państwa 212
1.1. Kwestie teoretyczne i dane historyczno-antropologiczne  212
1.2. Wczesne formy państwowe, rozwój i regres –
egzemplifikacje historyczne 220
1.3. Powstanie stratyfikacji, państwa i cywilizacji – procesy uniwersalne i unikalność zdarzeniowa 224
1.4. Pierwotna organizacja polityczna w ramach cywilizacji
wieloskładnikowej – ilustracja faktograficzna
przedstawionych wątków teoretycznych 226
1.5. Krytyka koncepcji orientalnego despotyzmu 229
2. Państwo antyczne i nowoczesne – przykład generalizacji
dotyczącej zjawisk występujących w historycznej makroskali  232
Zako ńczenie
Historyczno-socjologiczna koncepcja państwa
1. Uwagi teoretyczne 247
2. Autonomiczna władza państwa w ujęciu Michaela Manna 250
Bibliografia 261
Indeks osobowy 271
Summary: The State and Social Change in the Theories
of American Historical Sociology 275
Prezentacja wideo produktu: Państwo i zmiana społeczna w koncepcjach amerykańskiej socjologii historycznej

Pobierz fragment