• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Dodano produkt do koszyka

Opera selecta, t. III: Scandinavica

ebook

Format:

Opera selecta, t. III: Scandinavica

Janusz Małłek

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Cena: 54.00 brutto

Cena poprzednia: 60.00 zł

Koszty dostawy:
  • przesyłka email dla e-book 0.00 zł brutto
Opis produktu
Tytuł
Opera selecta, t. III: Scandinavica
Autor
Janusz Małłek
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN
978-83-231-3485-5
Rok wydania
2016 Toruń
Liczba stron
468
Format
pdf
Spis treści
Słowo wstępne / 5
Forord / 7
Przedsłowie / 9
Forord / 13
CZĘŚĆ 1. KRAJE BAŁTYCKIE, SKANDYNAWIA
DEL 1. BALTICA, SCANDINAVIA
Historyczne przesłanki współczesnej koncepcji regionu Europy Północnej / 19
Z poszukiwań materiałów do historii Prus w Skandynawii / 29
Rzym i kontrreformacja w Skandynawii (wspólnie z Danutą Bogdan) / 45
Ustrój stanowy i kultura polityczna w obydwu częściach Prus (Prusy Książęce i Prusy Królewskie) w czasach nowożytnych / 51
Ständerförfattningen och den politiska kulturen i bada delarna av Preussen (Kungapreussen och hertigdömet Preussen) i början av den nya tiden / 69
Jan Szymański (1941–2007) – historyk dziejów Skandynawii / 83
CZĘŚĆ 2. DANIA
DEL 2. DENMARK
Przyczynek do stosunków politycznych Prus Książęcych z Danią w pierwszej połowie XVI wieku. Sprawy duńskie na tajnej naradzie w Królewcu w 1537 roku / 89
De politiske forhold mellem Hertugdommet Preussen og Danmark i 1500-tallet (Danske sager pa et hemmeligt mode i Königsberg i 1537) 97
Kontakty z Północą, czyli o książce Polska–Dania / 105
CZĘŚĆ 3. FINLANDIA
DEL 3. SUOMI
Wstęp do książki Marcina Kromera Historyja prawdziwa księcia finlandzkiego Jana i królewny polskiej Katarzyny (1570) / 113
CZĘŚĆ 4. NORWEGIA
DEL 4. NORGE
Początki archiwów norweskich / 143
Najważniejsze norweskie czasopismo historyczne / 153
Zgromadzenia stanowe w Norwegii w latach 1536/1537–1661 / 159
Stendermotene i Norge i arene 1536/1537–1661 / 175
Reprezentacja stanu chłopskiego w Norwegii w XVI i XVII wieku / 191
Bondestandens representasjon i Norge pa 1500- og 1600-tallet / 203
Materiały do projektu korektury pruskiej Mikołaja Niewieścińskiego z 1598 roku (wspólnie z Fredrikiem Biem) / 213
Fragmenter av handskrifter i polsk oversettelse av Sulpicius Severus Kronike og materialer til Mikołaj Niewieściński utkast til Preussische korrectur (1598) (av Fredrik Bie) / 223
Droga do niepodległości i „pokojowa rewolucja” w Norwegii w 1905 roku 235
Christian Michelsen – współtwórca niepodległości Norwegii / 247
Christian Michelsen – medopphavsmann til Norges selvstendighet / 257
Słów kilka o niemieckiej syntezie dziejów Norwegii / 267
„Długa droga” Norwegów do uzyskania niepodległości / 271
Polens tusenarsjubileum (Polen og Norge) / 277
CZĘŚĆ 5. SZWECJA
DEL 5. SVERIGE
Pierwsza polska historia Szwecji z XVI stulecia / 283
Czy Eryk XIV był królem ludu? O książce Knuta Carlquista / 291
Katarzyna Jagiellonka w rozgrywce między Erykiem XIV a Iwanem Groźnym / 297
Erik XIV och Katarina Jagellonica / 301
Wazowie w Toruniu / 305
Vasaätten i Toruń / 315
Migracje i transfer wartości kulturalnych między Polską i Szwecją w XVI i XVII wieku / 325
Migration och transfer av kulturella värden mellan Polen och Sverige under 1500- och 1600-talet / 343
Stosunki dyplomatyczne polsko-szwedzkie w XVI–XVIII wieku w świetle nieopublikowanej pracy Rajnolda Przezdzieckiego Pologne et Suede. Relations dynastiques et diplomatiques a travers les siecles / 359
Polsk-svenska diplomatiska förbindelser under 1500–1700-talet i ljuset av ett opublicerat arbete av Rajnold Przezdziecki Pologne et Suede. Relations dynastiques et diplomatiques a travers les siecles / 373
Tolerancja religijna a konfesjonalizacja w Polsce i Szwecji w XVI i XVII wieku / 387
Religiös tolerans och konfessionalisering i Polen och Sverige under 1500- och 1600-talet / 395
Stosunki naukowe polsko-szwedzkie w XVII–XX wieku / 403
Z dziejów stosunków naukowych polsko-szwedzkich w XVII–XX wieku / 419
Polsk-svenska vetenskapliga förbindelser under 1600–1900-talet / 427
Nota redakcyjna | Redaksjonelle opplysninger / 435
Indeks nazwisk | Personregister / 439
Indeks geograficzny | Stedsnavnregister / 457
Słowo wstępne / 5
Forord / 7
Przedsłowie / 9
Forord / 13
CZĘŚĆ 1. KRAJE BAŁTYCKIE, SKANDYNAWIA
DEL 1. BALTICA, SCANDINAVIA
Historyczne przesłanki współczesnej koncepcji regionu Europy Północnej / 19
Z poszukiwań materiałów do historii Prus w Skandynawii / 29
Rzym i kontrreformacja w Skandynawii (wspólnie z Danutą Bogdan) / 45
Ustrój stanowy i kultura polityczna w obydwu częściach Prus (Prusy Książęce i Prusy Królewskie) w czasach nowożytnych / 51
Ständerförfattningen och den politiska kulturen i bada delarna av Preussen (Kungapreussen och hertigdömet Preussen) i början av den nya tiden / 69
Jan Szymański (1941–2007) – historyk dziejów Skandynawii / 83
CZĘŚĆ 2. DANIA
DEL 2. DENMARK
Przyczynek do stosunków politycznych Prus Książęcych z Danią w pierwszej połowie XVI wieku. Sprawy duńskie na tajnej naradzie w Królewcu w 1537 roku / 89
De politiske forhold mellem Hertugdommet Preussen og Danmark i 1500-tallet (Danske sager pa et hemmeligt mode i Königsberg i 1537) 97
Kontakty z Północą, czyli o książce Polska–Dania / 105
CZĘŚĆ 3. FINLANDIA
DEL 3. SUOMI
Wstęp do książki Marcina Kromera Historyja prawdziwa księcia finlandzkiego Jana i królewny polskiej Katarzyny (1570) / 113
CZĘŚĆ 4. NORWEGIA
DEL 4. NORGE
Początki archiwów norweskich / 143
Najważniejsze norweskie czasopismo historyczne / 153
Zgromadzenia stanowe w Norwegii w latach 1536/1537–1661 / 159
Stendermotene i Norge i arene 1536/1537–1661 / 175
Reprezentacja stanu chłopskiego w Norwegii w XVI i XVII wieku / 191
Bondestandens representasjon i Norge pa 1500- og 1600-tallet / 203
Materiały do projektu korektury pruskiej Mikołaja Niewieścińskiego z 1598 roku (wspólnie z Fredrikiem Biem) / 213
Fragmenter av handskrifter i polsk oversettelse av Sulpicius Severus Kronike og materialer til Mikołaj Niewieściński utkast til Preussische korrectur (1598) (av Fredrik Bie) / 223
Droga do niepodległości i „pokojowa rewolucja” w Norwegii w 1905 roku 235
Christian Michelsen – współtwórca niepodległości Norwegii / 247
Christian Michelsen – medopphavsmann til Norges selvstendighet / 257
Słów kilka o niemieckiej syntezie dziejów Norwegii / 267
„Długa droga” Norwegów do uzyskania niepodległości / 271
Polens tusenarsjubileum (Polen og Norge) / 277
CZĘŚĆ 5. SZWECJA
DEL 5. SVERIGE
Pierwsza polska historia Szwecji z XVI stulecia / 283
Czy Eryk XIV był królem ludu? O książce Knuta Carlquista / 291
Katarzyna Jagiellonka w rozgrywce między Erykiem XIV a Iwanem Groźnym / 297
Erik XIV och Katarina Jagellonica / 301
Wazowie w Toruniu / 305
Vasaätten i Toruń / 315
Migracje i transfer wartości kulturalnych między Polską i Szwecją w XVI i XVII wieku / 325
Migration och transfer av kulturella värden mellan Polen och Sverige under 1500- och 1600-talet / 343
Stosunki dyplomatyczne polsko-szwedzkie w XVI–XVIII wieku w świetle nieopublikowanej pracy Rajnolda Przezdzieckiego Pologne et Suede. Relations dynastiques et diplomatiques a travers les siecles / 359
Polsk-svenska diplomatiska förbindelser under 1500–1700-talet i ljuset av ett opublicerat arbete av Rajnold Przezdziecki Pologne et Suede. Relations dynastiques et diplomatiques a travers les siecles / 373
Tolerancja religijna a konfesjonalizacja w Polsce i Szwecji w XVI i XVII wieku / 387
Religiös tolerans och konfessionalisering i Polen och Sverige under 1500- och 1600-talet / 395
Stosunki naukowe polsko-szwedzkie w XVII–XX wieku / 403
Z dziejów stosunków naukowych polsko-szwedzkich w XVII–XX wieku / 419
Polsk-svenska vetenskapliga förbindelser under 1600–1900-talet / 427
Nota redakcyjna | Redaksjonelle opplysninger / 435
Indeks nazwisk | Personregister / 439
Indeks geograficzny | Stedsnavnregister / 457
Krótkie streszczenie: W roku 2011 z inicjatywy i staraniem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ukazał się drukiem t. I Opera selecta zawierający wybór prac Profesora poprzednio publikowanych i kilku nowych w języku niemieckim, noszących tytuł Polen und Preussen von. 15 bis 18. Jahrhundert. Bestandaufnahme und Perspektiven. Tom II Opera selecta znajdujący się w druku obejmie z kolei prace już opublikowane, głównie w Wielkiej Brytanii i znów kilka nowych teksów w języku angielskim i będzie nosił tytuł Poland and Prussia in the Balic Area from the Sixteenth to the Eighteenth Century. Tom III zawiera prace publikowane w języku polskim, norweskim i szwedzkim dotyczące dziejów Norwegii, Szwecji, Danii oraz stosunków polsko – skandynawskich. Tom IV Opera selecta ma tytuł: Reformacja i protestantyzm w Polsce i Prusach i zawiera 35 artykułów już publikowanych. Zestawione w jednym tomie tworzą niewątpliwie nową jakość.
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt