• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Dodano produkt do koszyka

Od nauk wojskowych do nauk o bezpieczeństwie

ebook

Format:

Od nauk wojskowych do nauk o bezpieczeństwie

Bernard Wiśniewski

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Cena: 25.00 brutto

Cena poprzednia: 34.15 zł

Koszty dostawy:
  • przesyłka email dla e-book 0.00 zł brutto
Opis produktu
Tytuł
Od nauk wojskowych do nauk o bezpieczeństwie
Autor
Bernard Wiśniewski
Język
polski
Wydawnictwo
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
ISBN
978-83-7462-442-8
Rok wydania
2014
Liczba stron
444
Format
pdf
Spis treści
Wprowadzenie 7
Nota biograficzna płk. rez. prof. dr. hab. Zbigniewa Ścibiorka 11
Część I
NAUKI WOJSKOWE
Jarosław Wołejszo
Zmierzch czy rozwój broni pancernej? 19
Waldemar Kaczmarek
Ewolucja nauk wojskowych w ujęciu prognostycznym 39
Ryszard Jakubczak
Wojska obrony terytorialnej a wojska operacyjne 59
Stanisław Kowalkowski
Kierowanie ruchem wojsk 83
Część II
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
Bolesław Rafał Kuc
Prakseologiczna teoria organizacji i zarządzania 105
Arkadiusz Letkiewicz
Zarządzanie zasobami ludzkimi 125
Zenon Zamiar
Podstawy zarządzania kryzysowego 143
Janusz Kręcikij
Podejmowanie decyzji w środowisku sieciocentrycznym 163
Część III
OBRONNOŚĆ I JEJ KONTEKSTY
Andrzej Czupryński
Współczesna sztuka wojenna 183
Ryszard Olszewski
Odstraszanie w kształtowaniu bezpieczeństwa i obronności 203
Agata Tyburska
Organizacja ochrony infrastruktury krytycznej na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 223
Janusz Chełchowski
Służba zdrowia resortu spraw wewnętrznych a potrzeby obronne państwa 245
Część IV
WYBRANE PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA
Sławomir Zalewski
Bezpieczeństwo polityczne 271
Bernard Wiśniewski
Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa
— pojęcie, istota, system, konteksty 291
Waldemar Zubrzycki
Współczesny wymiar terroryzmu 311
Andrzej Urban
Przestrzeń publiczna a bezpieczeństwo społeczności lokalnych 331
Część V
BADANIA NAD BEZPIECZEŃSTWEM I OBRONNOŚCIĄ
Marian Cieślarczyk
Miejsce nauk o bezpieczeństwie i obronności wśród innych
dyscyplin naukowych — ujęcie teoretyczno-metodologiczne i formalne 353
Andrzej Dawidczyk
Istota badań dotyczących strategii rozwoju sił zbrojnych 367
Tomasz Majewski
Metoda sondażu diagnostycznego w badaniach bezpieczeństwa 389
Jarosław Prońko
Szacowanie ryzyka w naukach o bezpieczeństwie 409
Bibliografia 431
Krótkie streszczenie: Nauki o bezpieczeństwie przeżywają ogromny rozkwit. Niestety, pojawiają się niemal bez przerwy nowe zagrożenia i wyzwania godzące w bezpieczeństwo. Te, określane mianem „starych” przeżywają renesans. Tym samym rośnie zapotrzebowanie na naukowo uzasadnioną wiedzę w przywołanej dyscyplinie naukowej. Wynika to z nieodzowności naukowej eksploracji źródeł zagrożeń (i ich konsekwencji) dla człowieka i środowiska,
w którym on żyje. Wynika to także z konieczności przeciwdziałania im oraz minimalizacji skutków ich wystąpienia. Wynika to również z potrzeby tworzenia warunków do rozwoju, dla którego bezpieczeństwo jest warunkiem określanym mianem sine qua non.
Myślą przewodnią niniejszego opracowania było wskazanie zakresów zainteresowań związanych z bezpiecznym funkcjonowaniem człowieka i organizacji, które tworzy — w kontekście zmian zachodzących w ich środowisku oraz ewolucji nauki zajmującej się rozlegle rozumianym bezpieczeństwem.
Układ i treść niniejszej pracy dokumentuje z jednej strony rozległość wielu dyscyplin naukowych zajmujących się bezpośrednio bądź pośrednio tymże bezpieczeństwem. Z drugiej zaś odzwierciedla złożoność materii bezpieczeństwa, by z trzeciej strony wskazać drogę, jaką pokonali w ostatnich latach ludzie naukowo zajmujący się problematyką odzwierciedloną tytułem opracowania.
Oddawane do rąk Czytelników opracowanie jest efektem wieloletnich badań jego autorów i wcześniejszych ich publikacji. Złożyło się na nie dwadzieścia wypowiedzi ujętych w ramy pięciu części, odnoszących się do wybranych zagadnień z zakresu: sił zbrojnych, organizacji i zarządzania,
obronności, bezpieczeństwa oraz badań bezpieczeństwa. Praca ta ze względu na przyjęte ograniczenia nie aspiruje do postrzegania jej w kategoriach dzieła wyczerpującego dyskusję poświęconą problemom, których istotę odzwierciedlono jej tytułem. Intencją jej autorów bowiem było wskazanie roli bezpieczeństwa w życiu człowieka, złożoności naukowej eksploracji tegoż
bezpieczeństwa oraz wysiłku, jaki w nią wkładają naukowcy.
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt