• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • Zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Ochrona autorskich praw osobistych w powszechnym prawie międzynarodowym

ebook

Ochrona autorskich praw osobistych w powszechnym prawie międzynarodowym

Marcin Huczkowski

Kompleksowe opracowanie problematyki związanej z ochroną uprawnień osobistych autora.
Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Wydawnictwo: Difin

Cena: 51.00  brutto

Dlaczego kupują u nas inni ? :
1.  Chroń drzewa! używane i elektroniczne książki są dobre
2.  Możliwość zamówienia emailem wieszcz.pl@wieszcz.pl
3.  Możliwość złożenia zamówienia SMSem 537-472-622
4.  Dobra opinia Google zobowiązuje 4.5/5 Sprawdź>>>
5.  Upominek gratis do każdego zamówienia fizycznego
6.  Możliwość zwrotu zamówienia fizycznego do 30 dni
7.  Ubezpieczenie każdego zakupu do 300zł
8.  Najtańsza wysyłka już od 1,99 zł !
9.  Dobrze zabezpieczona przesyłka
10.Masz zbędne książki? Sprawdź>>>
11. Kontakt 24h Sprawdź>>>

Sprawdź nasze opinie 4.5/5 Sprawdź>>>

Ilość:
Gwarantujemy szybkie i bezpieczne zakupy:

Formy

Koszty dostawy:
  • Przesyłka email dla e-book 0.00 zł brutto
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Monografia stanowi pierwsze w polskiej literaturze prawniczej kompleksowe opracowanie problematyki związanej z ochroną uprawnień osobistych autora, takich jak prawo do autorstwa, czy też prawo do integralności w powszechnym prawie międzynarodowym.

Autor podejmuje w niej, zarówno rozważania dogmatyczno – prawne dotyczące zakresu ochrony poszczególnych uprawnień osobistych autora, na gruncie omawianych kolejno w pracy powszechnych konwencji prawa międzynarodowego, jak i omawia konkretne problemy praktyczne związane z zastosowaniem przedstawionych regulacji. Szczegółowa analiza przedstawionych w pracy multilateralnych konwencji, pod kątem wyodrębnienia z nich zakresu ochrony uprawnień osobistych autora, została poprzedzona omówieniem rozwoju historycznego koncepcji ochrony tych uprawnień w państwach takich jak Anglia, Francja i Niemcy.

Tytuł
Ochrona autorskich praw osobistych w powszechnym prawie międzynarodowym
Autor
Marcin Huczkowski
Język
polski
Wydawnictwo
Difin
ISBN
978-83-7930-023-5
Rok wydania
2013
Liczba stron
328
Format
epub, mobi
Spis treści
Wykaz ważniejszych skrótów

Rozdział 1. Rozwój historyczny koncepcji ochrony autorskich praw osobistych w okresie przed konwencją berneńską

1.1. Starożytność
1.2. Średniowiecze
1.3. Czasy nowożytne – system przywilejów we Francji, Anglii i Niemczech
1.4. Nowoczesna koncepcja ochrony praw osobistych autora w Europie w XVIII i XIX wieku
1.4.1. Francja
1.4.2. Niemcy
1.4.3. Anglia
1.5. Podsumowanie

Rozdział 2. Rozwój międzynarodowej ochrony autorskich praw osobistych w okresie przed konwencją berneńską

2.1. Zakres ochrony poszczególnych uprawnień osobistych autora w prawie niemieckim i francuskim przed 1928 rokiem
2.1.1. Prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu dzieła
2.1.2. Prawo do autorstwa dzieła
2.1.3. Prawo do integralności dzieła
2.1.4. Prawo do decydowania o wycofaniu egzemplarzy dzieła z obrotu
2.2. Narodziny i rozwój koncepcji międzynarodowej ochrony praw autorskich
2.2.1. Regulacje wewnętrzne dotyczące ochrony dzieł zagranicznych autorów
2.2.2. Bilateralne umowy międzynarodowe
2.3. Podsumowanie
Rozdział 3. Ochrona autorskich praw osobistych w konwencji berneńskiej

3.1. Wprowadzenie
3.2. Podstawowe zasady i zakres ochrony konwencyjnej
3.2.1. Zasada minimum ochrony konwencyjnej
3.2.2. Zasada minimum formalności
3.2.3. Zasada traktowania narodowego
3.2.4. Przedmiot ochrony
3.2.5. Podmiot ochrony
3.2.6. Czas ochrony uprawnień przewidzianych w Konwencji Berneńskiej
3.2.7. Uprawnienia majątkowe przewidziane w Konwencji Berneńskiej
3.2.7.1. Prawo do reprodukcji dzieła
3.2.7.2. Prawo do rozpowszechniania dzieła
3.2.7.3. Prawo do dokonywania zwielokrotniania i rozpowszechniania opracowań dzieła
3.2.8. Ograniczenia ochrony przewidzianej w Konwencji Berneńskiej w kontekście autorskich praw osobistych
3.3. Ochrona autorskich praw osobistych w Konwencji Berneńskiej
3.3.1. Historia wprowadzenia i rozwoju ochrony autorskich praw osobistych w Konwencji Berneńskiej
a) Rzymska Konferencja Rewizyjna Konwencji Berneńskiej
b) Brukselska Konferencja Rewizyjna Konwencji Berneńskiej
c) Sztokholmska Konferencja Rewizyjna Konwencji Berneńskiej
d) Paryska Konferencja Rewizyjna Konwencji Berneńskiej
3.3.2. Art. 6bis Konwencji Berneńskiej – obecna treść i zakres regulacji
3.3.2.1. Prawo do autorstwa dzieła
3.3.2.2. Prawo do integralności dzieła
a) Wszelkie zniekształcenia, okaleczenia lub inne zmiany albo wszelkie inne działania na szkodę dzieła
b) Ujma dla czci lub dobrego imienia
c) Zniszczenie dzieła
3.3.3. Prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu dzieła
3.3.3.1. Definicja i funkcja przesłanki „publikacji dzieła” w art. 3 ust. 3
3.3.3.2. Ochrona prawa do decydowania o pierwszymudostępnieniu dzieła w art. 10, 10bis, 11bis oraz 13 ust. 1
3.4. Egzekwowanie zobowiązań traktatowych oraz rozstrzyganie sporów
3.5. Podsumowanie

Rozdział 4. Ochrona autorskich praw osobistych w powszechnej konwencji o prawie autorskim

4.1. Wprowadzenie
4.2. Uwarunkowania historyczne powstania powszechnej konwencji
4.3. Zakres podmiotowy ochrony Powszechnej Konwencji
4.4. Zakres przedmiotowy ochrony Powszechnej Konwencji
4.5. Podstawowe zasady ochrony konwencyjnej
4.5.1. Zasada traktowania narodowego
4.5.2. Zasada braku formalności
4.5.3. Czas trwania ochrony uprawnień przewidzianych w Powszechnej Konwencji
4.5.4. Uprawnienia majątkowe autora podlegające ochronie Powszechnej Konwencji
4.6. Ochrona autorskich praw osobistych w Powszechnej Konwencji
4.6.1. Odrzucenie propozycji bezpośredniej ochrony uprawnień osobistych autora – zapewnienie minimalnego standardu ochrony
4.6.2. Ochrona autorskich praw osobistych w art. V Powszechnej Konwencji
4.6.3. Ochrona autorskich praw osobistych w art. Vbis, Vter oraz Vquarter Powszechnej Konwencji
4.6.4. Ochrona autorskich praw osobistych w art. I Powszechnej Konwencji
4.7. Egzekwowanie zobowiązań konwencyjnych oraz rozstrzyganie sporów
4.8. Podsumowanie

Rozdział 5. Ochrona autorskich praw osobistych w traktatach ONZ, WTO oraz WIPO

5.1. Wprowadzenie
5.2. Ochrona autorskich praw osobistych - jako praw człowieka na forum ONZ
5.2.1. Wprowadzenie
5.2.2. Ochrona autorskich praw osobistych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
5.2.3. Ochrona autorskich praw osobistych w Międzynarodowym Pakcie Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych
5.3. Ochrona autorskich praw osobistych na forum WTO – Porozumienie w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej
5.3.1. Wprowadzenie
5.3.2. Podstawowe zasady ochrony TRIPS w zakresie prawa autorskiego
5.3.2.1. Zakres podmiotowy, przedmiotowy oraz czas trwania ochrony
5.3.3. Ochrona autorskich praw majątkowych w TRIPS
5.3.4. Ochrona autorskich praw osobistych w TRIPS
5.3.4.1. Wprowadzenie
5.3.4.2. Zakres wyłączenia ochrony autorskich praw osobistych w art. 9 TRIPS
5.3.4.3. Prawa nadane na podstawie art. 6bis lub wynikłe z niego
5.3.4.4. Prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu dzieła publiczności – art. 3 ust. 3, 10, 10bis, 11bis oraz 13 ust. 1 Konwencji Berneńskiej
5.3.4.5. Prawo do autorstwa – art. 10 ust. 3 oraz 10bis ust. 1 Konwencji Berneńskiej
5.3.4.6. Autorskie prawa osobiste – art. 11bis Konwencji Berneńskiej
5.3.5. Egzekucja uprawnień oraz rozstrzyganie sporów w kontekście ochrony autorskich praw osobistych na gruncie TRIPS
5.4. Ochrona autorskich praw osobistych na forum WIPO – Traktat WIPO o prawie autorskim
5.4.1. Wprowadzenie
5.4.2. Podstawowe zasady ochrony WCT
5.4.2.1. Zakres podmiotowy ochrony WCT
5.4.2.2. Czas trwania ochrony uprawnień przewidzianych w WCT
5.4.2.3. Zakres przedmiotowy ochrony WTC
5.4.3. Uprawnienia majątkowe podlegające ochronie WCT
a) Prawo wprowadzenia do obrotu
b) Prawo najmu
c) Prawo publicznego komunikowania
5.4.4. Ochrona autorskich praw osobistych w WCT
5.4.4.1. Zakres ochrony autorskich praw osobistych inkorporowany do WCT z Konwencji Berneńskiej
5.4.4.2. Prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności
5.4.5. Ograniczenia ochrony na gruncie WCT w kontekście uprawnień osobistych
5.4.6. Egzekwowanie uprawnień oraz rozstrzyganie sporów na gruncie WCT
5.5. Podsumowanie

Wnioski końcowe

Bibliografia
Prezentacja wideo produktu: Ochrona autorskich praw osobistych w powszechnym prawie międzynarodowym

Pobierz fragment