• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • Zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2

ebook

Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2

Michał Knauff

W niniejszym, trzecim wydaniu książki „Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2”, podobnie jak w poprzednich dwóch wydaniach, zaprezentowano podstawowe zasady obliczania elementów żelbetowych według normy PN-EN 1992-1-1:2008 „Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1. Reguły ogólne i reguły dla budynków”. Ponadto, w węższym zakresie, omówiono także ciągle stosowaną normę PN z 2002 r.
W wydaniu trzecim dodano obszerny punkt dotyczący przebicia i cały rozdział o obliczaniu konstrukcji sprężonych. Uzupełniono i rozbudowano także rozdział dotyczący minimalnego zbrojenia ze względu na zarysowanie.
Metody obliczeń autor zilustrował licznymi przykładami. Najważniejsze z nich zostały przedstawione jako algorytmy, tablice i wykresy, które dzięki zwięzłej i przejrzystej formie umożliwiają jak najprostsze wykonanie niezbędnych obliczeń. Najważniejsze zasady konstruowania zostały podsumowane w formie prostych zestawień.
Dzięki tej publikacji Czytelnicy:
uporządkują informacje dotyczące zmodyfikowanego wieku i wyznaczania wytrzymałości betonu i współczynnika pełzania w zależności od tego wieku; poznają konsekwencje zastosowania tzw. alternatywnego wyboru kombinacji obciążeń w stanie granicznym nośności oraz zastosowania tych zasad do projektowania belek i płyt ciągłych; zastosują algorytmy do projektowania przekrojów obciążonych siła podłużną i momentem zginającym; zyskają wiedzę na temat wpływu ukośnego zarysowania na siły w rozciąganym zbrojeniu podłużnym. skorzystają z tablic do wyznaczania długości zakotwienia zbrojenia na podporach i zasady dotyczące kotwienia zbrojenia fundamentów.
Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 114.00  brutto

Dlaczego kupują u nas inni ? :
1.  Chroń drzewa! używane i elektroniczne książki są dobre
2.  Możliwość zamówienia emailem wieszcz.pl@wieszcz.pl
3.  Możliwość złożenia zamówienia SMSem 537-472-622
4.  Dobra opinia Google zobowiązuje 4.5/5 Sprawdź>>>
5.  Upominek gratis do każdego zamówienia fizycznego
6.  Możliwość zwrotu zamówienia fizycznego do 30 dni
7.  Ubezpieczenie każdego zakupu do 300zł
8.  Najtańsza wysyłka już od 1,99 zł !
9.  Dobrze zabezpieczona przesyłka
10.Masz zbędne książki? Sprawdź>>>
11. Kontakt 24h Sprawdź>>>

Sprawdź nasze opinie 4.5/5 Sprawdź>>>

Ilość:
Gwarantujemy szybkie i bezpieczne zakupy:

Formy

Koszty dostawy:
  • Przesyłka email dla e-book 0.00 zł brutto
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Tytuł
Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2
Autor
Michał Knauff
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN
978-83-01-19987-6
Rok wydania
2019 Warszawa
Wydanie
3
Liczba stron
700
Format
pdf
Spis treści
Podstawowe oznaczenia XVII Spis tablic XXIX 1. Wstęp 1 2. Właściwości betonu 5 2.1. Uwagi wstępne, struktura a właściwości mechaniczne betonu 5 2.2. Doświadczalne wyznaczanie wytrzymałości betonu 9 2.2.1. Wytrzymałość na ściskanie 9 2.2.2. Wytrzymałość na rozciąganie 12 2.3. Wytrzymałość na ściskanie jako zmienna losowa o rozkładzie normalnym 14 2.4. Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie 16 2.4.1. Definicja wytrzymałości charakterystycznej 16 2.4.2. Kontrola jakości i wyznaczanie wytrzymałości betonu 17 2.5. Klasy wytrzymałości i wytrzymałość obliczeniowa betonu 21 2.5.1. Klasy wytrzymałości i cechy mechaniczne betonu 21 2.5.2. Wytrzymałość obliczeniowa 23 2.6. Zależność naprężenie-odkształcenie przy obciążeniu krótkotrwałym 24 2.6.1. Zależność naprężenie-odkształcenie zalecana do analizy konstrukcji 24 2.6.2. Zależności stosowane do analizy nośności granicznej 26 2.7. Wpływ wieku betonu na jego wytrzymałość i moduł sprężystości 29 2.8. Wytrzymałość w trójosiowym stanie naprężenia i wytrzymałość betonu skrępowanego 31 2.8.1. Uwagi ogólne 31 2.8.2. Wpływ wytężenia w dwu- i trójosiowych stanach naprężenia według normy [N1] 33 2.9. Skurcz 35 2.9.1. Skurcz swobodny, wpływ skurczu na konstrukcję, rodzaje skurczu 35 2.9.2. Miarodajny wymiar h0 i współczynnik kh 38 2.9.3. Odkształcenia skurczowe – końcowe wartości i zależność od wieku betonu 39 2.10. Pełzanie 41 2.10.1. Definicja, pełzanie liniowe przy stałym naprężeniu 41 2.10.2. Pełzanie nieliniowe 43 2.10.3. Wyznaczanie wartości współczynnika pełzania 44 2.10.4. Zmodyfikowany wiek betonu t0 44 2.10.5. Końcowy współczynnik pełzania ϕ(∞, t0) 46 2.10.6. Współczynnik pełzania jako funkcja wieku betonu 48 2.10.7. Uwagi o wpływie pełzania na konstrukcje z betonu 49 2.11. Przykłady 51 3. Zbrojenie – właściwości i ogólne zasady konstruowania 54 3.1. Ogólna charakterystyka zbrojenia i wymagania norm projektowania 54 3.2. Właściwości stali zbrojeniowej 55 3.2.1. Podstawowe cechy zbrojenia i norma PN-EN 10080 55 3.2.2. Granica plastyczności i wytrzymałość stali zbrojeniowej 57 3.2.3. Zależność naprężenie-odkształcenie 57 3.2.4. Ciągliwość 58 3.2.5. Obliczeniowa granica plastyczności i uproszczony wykres σ-ε 59 3.2.6. Użebrowanie i średnica nominalna 61 3.2.7. Inne właściwości stali zbrojeniowej 62 3.3. Przykładowe rodzaje stali zbrojeniowej 62 3.3.1. Stal według polskiej normy projektowania PN 2002 63 3.3.2. Przykłady wyrobów dziś oferowanych na rynku 64 3.4. Ogólne zasady konstruowania i kotwienia zbrojenia 65 3.4.1. Uwagi wstępne 65 3.4.2. Odstępy pomiędzy prętami 67 3.4.3. Krzywizna prętów 67 3.4.4. Przyczepność i podstawowa, wymagana długość zakotwienia lb,rqd 71 3.4.5. Wyznaczanie i odmierzanie obliczeniowej długości zakotwienia 75 3.5. Połączenia prętów na zakład 79 3.5.1. Rozmieszczanie połączeń na zakład i prętów w połączeniach 79 3.5.2. Obliczeniowa długość zakładu 82 3.5.3. Zbrojenie poprzeczne w strefie zakładu 83 3.6. Połączenia na zakład siatek spajanych z prętów żebrowanych 85 3.6.1. Połączenia zbrojenia głównego 85 3.6.2. Zakłady zbrojenia drugorzędnego i rozdzielczego 86 3.7. Dodatkowe wymagania dotyczące grubych prętów i wiązek prętów 86 3.7.1. Pręty o dużych średnicach 86 3.7.2. Wiązki prętów 87 3.7.3. Zbrojenie przypowierzchniowe 88 4. Siły i naprężenia w przekrojach elementów żelbetowych 89 4.1. Uwagi wstępne 89 4.2. Fazowy opis stanu przekrojów żelbetowych 91 4.2.1. Osiowe rozciąganie 91 4.2.2. Zginanie 93 4.2.3. Przekroje z niezerową siłą podłużną i moment Ms1 94 4.3. Klasyczna teoria liniowa 97 4.3.1. Założenia, przekroje sprowadzone 97 4.3.2. Krzywizna i naprężenia 98 4.3.3. Faza I 101 4.3.4. Czyste zginanie w fazie II 101 4.3.5. Faza II przy N = 0 102 4.3.6. Faza II – rozciąganie z małym mimośrodem 104 4.3.7. Algorytmy teorii liniowej 105 4.3.8. Przykłady 107 5. Podstawy projektowania 115 5.1. Podstawowe wymagania 115 5.1.1. Uwagi wstępne i zastosowanie teorii niezawodności 115 5.1.2. Wymagania ogólne 118 5.2. Norma projektowania konstrukcji z betonu na tle systemu norm europejskich 120 5.3. Metoda współczynników częściowych (stanów granicznych) 123 5.3.1. Uwagi wstępne 123 5.3.2. Stany graniczne 123 5.3.3. Sytuacje obliczeniowe, oddziaływania charakterystyczne i reprezentatywne 125 5.3.4. Kombinacje oddziaływań i ogólne zasady sprawdzania stanów granicznych 127 5.3.5. Metoda współczynników częściowych – krótkie podsumowanie 130 5.4. Trwałość konstrukcji i otulenie zbrojenia 132 5.4.1. Podstawowe czynniki i zjawiska wpływające na trwałość 132 5.4.2. Środowisko – klasy ekspozycji i wymagane klasy wytrzymałości betonu 133 5.4.3. Ogólne zasady określania otulenia zbrojenia 137 5.4.4. Dodatkowe wymagania dotyczące otulenia 140 5.4.5. Odchyłki otulenia . 140 5.4.6. Wyznaczanie otulenia – ujęcie algorytmiczne i przykład 141 5.5. Uwzględnianie pożaru w projektowaniu konstrukcji 143 5.5.1. Uwagi wstępne 143 5.5.2. Ogólne zasady projektowania i wpływ temperatur pożarowych na właściwości betonu i zbrojenia 144 5.5.3. Pożar nominalny i kryteria R, E, I 146 5.5.4. Stosowanie metody częściowych współczynników do sprawdzania kryterium R 147 5.5.5. Projektowanie tabelaryczne 149 5.5.6. Odpryskiwanie i odpadanie betonu oraz konstrukcja połączeń 161 5.5.7. Beton wysokiej wytrzymałości 162 5.5.8. Obliczanie nośności w warunkach pożaru metodą izotermy 500 163 5.5.9. Zasady konstruowania zwiększające bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji 166 6. Nośność graniczna przekrojów normalnych – podstawy teorii 169 6.1. Uwagi wstępne 169 6.2. Nośność graniczna według Eurokodu 170 6.2.1. Założenia Eurokodu 170 6.2.2. Wybrane założenia Eurokodu zastosowane w książce 173 6.3. Naprężenia i siły w stanie granicznym nośności 175 6.4. Obliczanie nośności przekrojów o dowolnym kształcie 177 6.5. Graniczny zasięg strefy ściskanej i racjonalne zbrojenie belek 180 7. Zginanie 183 7.1. Przekroje prostokątne 183 7.1.1. Podstawowe zależności 183 7.1.2. Podstawowe zależności w funkcji zmiennych bezwymiarowych 186 7.1.3. Obliczanie przekrojów pojedynczo zbrojonych 189 7.1.4. Algorytmy, wykresy, tablice 190 7.1.5. Przekroje podwójnie zbrojone 199 7.2. Przekroje teowe i inne obliczane jako teowe 202 7.2.1. Uwagi wstępne 202 7.2.2. Stosowanie prostokątnego wykresu naprężeń w betonie 202 7.2.3. Obliczanie zbrojenia i nośności przekrojów teowych 205 7.2.4. Przekroje skrzynkowe i inne obliczane jako teowe 208 7.3. Minimalne i maksymalne zbrojenie podłużne elementów zginanych 210 7.3.1. Zbrojenie minimalne 210 7.3.2. Zbrojenie maksymalne 213 7.4. Przykłady 214 8. Obliczanie przekrojów, na które działa moment zginający i siła podłużna 221 8.1. Uwagi wstępne 221 8.2. Przekrój prostokątny – siły wewnętrzne i odkształcenia w stanie granicznym 222 8.3. Obliczanie momentu granicznego 225 8.4. Obliczanie przekrojów symetrycznie zbrojonych za pomocą krzywych granicznych 231 8.4.1. Stosowanie przekrojów symetrycznie zbrojonych 231 8.4.2. Krzywa graniczna przekroju 231 8.4.3. Obliczanie przekrojów prostokątnych i kołowych 233 8.5. Obliczanie zbrojenia niesymetrycznego 240 8.5.1. Podstawowe zależności – przypadki CT i CC 240 8.5.2. Obliczanie zbrojenia w przypadku CT 244 8.5.3. Obliczanie zbrojenia w przypadku CC 246 8.5.4. Algorytmy UU 247 8.6. Ukośne zginanie 249 8.7. Elementy rozciągane 251 8.8. Obliczanie zbrojenia za pomocą komputerów 254 8.9. Przykłady 256 9. Analiza konstrukcji 264 9.1. Zakres i zadania analizy konstrukcji 264 9.2. Idealizacja kształtu konstrukcji i obliczanie ustrojów jednokierunkowo zginanych 268 9.2.1. Uwagi wstępne 268 9.2.2. Płyty, belki, słupy, ściany, tarcze – podstawowe definicje 269 9.2.3. Schematy statyczne, rozpiętości efektywne i kombinacje obciążeń 271 9.2.4. Obliczanie belek ciągłych 278 9.2.5. Wymagania dotyczące minimalnych momentów w przęsłach i na podporach 285 9.2.6. Efektywna szerokość półek przekrojów teowych 286 9.3. Elementy usztywniające i usztywnione 287 9.4. Imperfekcje geometryczne konstrukcji i elementów wydzielonych 289 9.4.1. Definicja elementów wydzielonych 289 9.4.2. Rodzaje imperfekcji 289 9.4.3. Wpływ nachylenia konstrukcji na siły wewnętrzne 290 9.4.4. Trzy podstawowe zagadnienia związane z wpływem imperfekcji 292 9.4.5. Przykłady zastosowania przepisów normy do analizy wpływu imperfekcji 295 9.5. Wpływ efektów drugiego rzędu na elementy ściskane 302 9.5.1. Ogólne zasady uwzględniania efektów drugiego rzędu 302 9.5.2. Efektywna długość elementów wydzielonych 305 9.5.3. Wspólne zasady metod polegających na analizie wydzielonych elementów 309 9.5.4. Metoda nominalnej sztywności i współczynnik powiększenia momentu 310 9.5.5. Metoda nominalnej krzywizny 314 9.5.6. Pomijanie wpływu efektów drugiego rzędu na elementy wydzielone 316 9.5.7. Krytyczne przekroje wsłupach, algorytmy i postępowanie iteracyjne 319 9.5.8. Wpływ efektów drugiego rzędu na słupy w niektórych typach budynków 322 9.5.9. Globalne efekty drugiego rzędu 324 9.5.10. Przykłady 328 10. Ścinanie 336 10.1. Uwagi wstępne 336 10.2. Ogólne zasady sprawdzania nośności na ścinanie 342 10.3. Zasady konstruowania zbrojenia na ścinanie 344 10.4. Minimalne zbrojenie poprzeczne 347 10.5. Przypadki, w których obliczanie zbrojenia na ścinanie jest zbędne 349 10.5.1. Siła graniczna VRd,c 349 10.5.2. Obliczeniowa wartość siły poprzecznej VEd 352 10.5.3. Przykłady 353 10.6. Przypadki, w których należy obliczyć zbrojenie na ścinanie 356 10.6.1. Model kratownicowy i warunki równowagi 356 10.6.2. Pionowe zbrojenie na ścinanie 358 10.6.3. Ukośne strzemiona i pręty odgięte 363 10.6.4. Obliczeniowa wartość siły poprzecznej VEd 364 10.6.5. Optymalne projektowanie strzemion pionowych 365 10.6.6. Nośność jako funkcja zbrojenia i maksymalne zbrojenie na ścinanie 370 10.6.7. Elementy z nierównoległymi krawędziami 372 10.6.8. Projektowanie zbrojenia na ścinanie – podsumowanie 372 10.6.9. Przykłady 375 10.7. Ścinanie między półkami i środnikiem w elementach teowych 381 10.7.1. Naprężenia styczne w styku i graniczne wartości tych naprężeń 381 10.7.2. Miarodajne wartości siły Fd i naprężeń stycznych vEd 384 10.7.3. Rola zbrojenia na zginanie płyty i łączne zbrojenie poprzeczne w styku 388 10.7.4. Przykład 389 10.7.5. Uwagi o zbrojeniu układów płyta-żebro-podciąg 392 10.8. Przebicie 393 10.8.1. Uwagi wstępne 393 10.8.2. Podstawy teorii według [N1] 395 10.8.3. Sprawdzanie przebicia w ustrojach usztywnionych 400 10.8.4. Szczegółowe zasady wyznaczania obwodów kontrolnych 401 10.8.5. Wyznaczanie krytycznego obwodu kontrolnego w fundamentach 404 10.8.6. Współczynniki β i k w najważniejszych szczególnych przypadkach 405 10.8.7. Zbrojenie na przebicie 407 10.8.8. Algorytmy 415 10.8.9. Przykłady 419 10.8.10. Komentarz 423 11. Skręcanie 424 11.1. Uwagi wstępne 424 11.1.1. Przykłady skręcania i pomijanie skręcania w obliczeniach 424 11.1.2. Naprężenia styczne wywołane skręcaniem 426 11.2. Cienkościenny przekrój zamknięty jako model przekroju żelbetowego 427 11.3. Wymagania konstrukcyjne 429 11.4. Warunki równowagi w stanie granicznym nośności na skręcanie 430 11.5. Wymiarowanie przekrojów prostokątnych na jednoczesne skręcanie i ścinanie 433 11.5.1. Maksymalna nośność ze względu na beton 433 11.5.2. Przypadki, w których obliczanie zbrojenia poprzecznego jest zbędne 434 11.5.3. Obliczanie zbrojenia 434 11.6. Przykłady 434 12. Ogólne zasady analizy konstrukcji 438 12.1. Ogólna charakterystyka metod analizy zalecanych w normie 438 12.2. Działy mechaniki a modele do analizy konstrukcji z betonu 440 12.3. Stosowanie teorii plastyczności 441 12.3.1. Uwagi wstępne 441 12.3.2. Przeguby plastyczne, redystrybucja momentów zginających, przykład 442 12.3.3. Graniczny kąt obrotu w strefie przegubu plastycznego 445 12.3.4. Ograniczenia zastępujące sprawdzanie kątów obrotu 446 12.4. Liniowe i nieliniowe metody obliczeń i efekty drugiego rzędu 448 12.4.1. Zasady ogólne 448 12.4.2. Klasyfikacja metod obliczeń 450 13. Stany graniczne użytkowalności – wymagania ogólne, obliczanie naprężeń 454 13.1. Podstawowe wymagania i zasady 454 13.2. Ograniczenia naprężeń 456 13.2.1. Ograniczenia naprężeń ściskających w betonie 456 13.2.2. Ograniczenia naprężeń rozciągających w zbrojeniu 458 13.3. Siła rysująca i moment rysujący 459 13.4. Obliczanie naprężeń 462 13.4.1. Zastosowanie teorii klasycznej 462 13.4.2. Uproszczone obliczanie naprężeń 463 13.4.3. Przykłady 465 14. Zarysowanie 467 14.1. Zarysowanie jako zjawisko i wymagania normy 467 14.1.1. Rysy wywołane oddziaływaniami bezpośrednimi 468 14.1.2. Rysy spowodowane ograniczeniem swobody odkształceń 468 14.1.3. Przeciwdziałanie zarysowaniu spowodowanemu skrępowaniem odkształceń 472 14.2. Wymagania dotyczące zarysowania konstrukcji 473 14.3. Obliczanie rozstawu i szerokości rys 475 14.3.1. Założenia teorii 475 14.3.2. Wpływ przyczepności na rozstaw rys 478 14.3.3. Efektywne pole rozciągane 479 14.3.4. Wpływ otulenia i wymiarów strefy rozciąganej 480 14.3.5. Obliczanie rozstawu rys 481 14.3.6. Szerokość rys 482 14.4. Kontrola zarysowania na podstawie tablicy maksymalnych średnic zbrojenia 488 14.5. Przykład 490 15. Minimalne zbrojenie ze względu na zarysowanie 493 15.1. Do czego służy minimalne zbrojenie ze względu na zarysowanie? 493 15.2. Doktryna i podstawowy wzór normy [N1] oraz uzupełnienia niemieckie 496 15.2.1. Doktryna 496 15.2.2. Sprawdzanie minimalnego zbrojenia, efektywna wytrzymałość fct,eff i współczynnik k 496 15.2.3. Uzupełnienia niemieckie do normy europejskiej 499 15.3. Uproszczone wyznaczanie minimalnego zbrojenia 501 15.4. Minimalne zbrojenie ze względu na naprężenia termiczno-skurczowe 506 15.4.1. Naprężenia wywołane odpływem ciepła hydratacji i skurczem betonu 506 15.4.2. Obliczanie naprężeń wymuszonych 509 15.4.3. Termin 1 – temperatura i naprężenia wywoływane hydratacją cementu 513 15.4.4. Termin 2 – odkształcenia i naprężenia wywołane skurczem betonu 515 15.5. Przykłady 516 15.6. Podsumowanie 536 16. Sztywność, krzywizna i ugięcia elementów zginanych 538 16.1. Uwagi wstępne 538 16.2. Wymagania dotyczące ugięć 539 16.3. Sztywność 540 16.3.1. Sztywność elementów zginanych w fazach I i II 540 16.3.2. Sztywność elementów ściskanych 542 16.4. Uśredniona krzywizna i obliczanie ugięć przez całkowanie 542 16.5. Przybliżone obliczanie ugięć na podstawie najmniejszej sztywności przęsła 547 16.5.1. Podstawowe wzory 547 16.5.2. Obliczanie ugięć wywołanych przyrostami obciążenia 549 16.6. Kontrola ugięć przez ograniczenie smukłości elementów zginanych 550 16.7. Przykłady 553 17. Dwuosiowy rozkład naprężeń i projektowanie za pomocą modeli ST 559 17.1. Uwagi wstępne 559 17.2. Obliczanie zbrojenia na podstawie naprężeń 560 17.2.1. Obliczanie zbrojenia według Załącznika F do normy [N1] 560 17.3. Projektowanie za pomocą modeli ST 567 17.3.1. Uwagi wstępne 567 17.3.2. Obszary typu B i typu D – schemat projektowania metodą ST 568 17.3.3. Naprężenia graniczne w prętach S i T 570 17.3.4. Węzły i strefy węzłowe 573 17.3.5. Przykład 577 17.4. Krótkie wsporniki 579 17.4.1. Kształt, podstawowe wymagania 579 17.4.2. Obliczanie zbrojenia głównego 581 17.4.3. Obliczanie strzemion 584 17.4.4. Przykład 586 18. Zasady konstruowania 590 18.1. Uwagi wstępne 590 18.2. Wpływ siły poprzecznej na siłę w zbrojeniu podłużnym 591 18.3. Rozciągane zbrojenie podłużne – rozmieszczanie i kotwienie na podporach 596 18.3.1. Rozmieszczanie zbrojenia podłużnego 596 18.3.2. Kotwienie zbrojenia dolnego na podporach skrajnych 596 18.4. Płyty 600 18.4.1. Grubość, głębokość oparcia i zakotwienie zbrojenia na podporach 600 18.4.2. Zbrojenie na zginanie 601 18.4.3. Zbrojenie krawędzi swobodnych i naroży 604 18.4.4. Zbrojenie na ścinanie 605 18.4.5. Wpływ elementów ograniczających ugięcia stropów, obciążenia lokalne i obrzeża otworów 605 18.5. Belki 606 18.5.1. Kształt, wysokość i proporcje belek, zbrojenie minimalne i maksymalne 606 18.5.2. Zakotwienia zbrojenia przęsłowego na podporach 609 18.5.3. Zbrojenie górne nad podporami belek 610 18.5.4. Ściskane zbrojenie podłużne 611 18.5.5. Zbrojenie na ścinanie i na skręcanie 611 18.5.6. Zbrojenie w skrzyżowaniach belek 611 18.5.7. Zbrojenie przypowierzchniowe i zbrojenie wysokich belek 612 18.6. Słupy 613 18.6.1. Zbrojenie podłużne 613 18.6.2. Zbrojenie poprzeczne 613 18.7. Ściany 615 18.8. Systemy wiążące i wieńce 616 18.8.1. Podstawowe zasady 616 18.8.2. Wieńce obwodowe 617 18.8.3. Wieńce wewnętrzne 617 18.8.4. Powiązania poziome stropów ze słupami i/lub ścianami 618 18.8.5. Powiązania pionowe 618 18.9. Fundamenty 619 18.9.1. Ławy i stopy niezbrojone 619 18.9.2. Zakotwienie zbrojenia głównego fundamentów 619 18.10. Zbrojenie elementów załamanych i zakrzywionych 622 19. Konstrukcje sprężone 624 19.1. Uwagi wstępne, idea konstrukcji sprężonych 624 19.1.1. Uwagi wstępne 624 19.1.2. Oddziaływanie siły sprężającej na beton 625 19.2. Obliczanie naprężeń w przekrojach elementów sprężonych 632 19.3. Stal sprężająca – właściwości, naprężenia graniczne 633 19.3.1. Rodzaje stali sprężającej, wymagania, zależność naprężenie-odkształcenie 633 19.3.2. Stal sprężająca według normy [N5] 634 19.3.3. Relaksacja 634 19.3.4. Naprężenia graniczne 636 19.4. Straty sprężenia 637 19.4.1. Rodzaje strat sprężenia 637 19.4.2. Straty wywołane pielęgnacją cieplną betonu 637 19.4.3. Straty spowodowane odkształceniem sprężystym betonu 638 19.4.4. Relaksacja stali sprężającej jako przyczyna strat sprężenia 641 19.4.5. Tarcie kabli o ścianki kanałów 642 19.4.6. Straty w zakotwieniu 644 19.4.7. Straty opóźnione 648 19.5. Stan graniczny użytkowalności – wymagania 652 19.5.1. Zasady ogólne 652 19.5.2. Ograniczenia naprężeń w betonie w sytuacji początkowej 653 19.5.3. Ograniczenia naprężeń w betonie w sytuacji trwałej 654 19.5.4. Graniczna szerokość rys i warunek dekompresji 655 19.5.5. Moment rysujący, siła rysująca i minimalne zbrojenie 656 19.5.6. Graniczne ugięcia 657 19.5.7. Niejawne wymagania implikowane przez metodę obliczeń 658 19.5.8. Stosowanie wytrzymałości fctm, f l w elementach zginanych 658 19.5.9. Stosowanie wymagań dotyczących naprężeń i zarysowania 659 19.6. Obliczanie szerokości rys, minimalnego zbrojenia i sprawdzanie wymagania dekompresji 662 19.6.1. Szerokość rys i minimalne zbrojenie ze względu na zarysowanie 662 19.6.2. Minimalne zbrojenie ze względu na zarysowanie 665 19.6.3. Sprawdzanie wymagania dekompresji 666 19.7. Obliczanie ugięć 666 19.8. Nośność graniczna przekrojów sprężonych 668 19.8.1. Zasady ogólne 668 19.8.2. Nośność graniczna na zginanie w sytuacji trwałej 670 19.8.3. Nośność graniczna na zginanie w sytuacji początkowej 674 19.9. Ścinanie 677 19.9.1. Uwagi ogólne 677 19.9.2. Ścinanie na odcinkach niezarysowanych 679 19.9.3. Ścinanie na odcinkach zarysowanych 682 19.10. Strefa przypodporowa 683 19.10.1. Strefa zakotwień 683 19.10.2. Strefa zakotwień i zakotwienie cięgien w strunobetonie 687 19.11. Osiowo sprężone słupy o przekroju prostokątnym 691 19.12. Przykłady 695 Załączniki 712 Literatura 723
Prezentacja wideo produktu: Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2

Pobierz fragment