• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Dodano produkt do koszyka

Nowa jakość projektów teleinformatycznych IT a bezpieczeństwo organizacji Policji

ebook

Format:

Nowa jakość projektów teleinformatycznych IT a bezpieczeństwo organizacji Policji

Małgorzata Pawłowicz

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Cena: 10.00 brutto

Cena poprzednia: 14.51 zł

Koszty dostawy:
  • przesyłka email dla e-book 0.00 zł brutto
Opis produktu
Tytuł
Nowa jakość projektów teleinformatycznych IT a bezpieczeństwo organizacji Policji
Autor
Małgorzata Pawłowicz
Język
polski
Wydawnictwo
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
ISBN
978-83-7462-511-1
Rok wydania
2016
Liczba stron
204
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów i podstawowe wyjaśnienia terminologiczne 5
Wstęp 9
ROZDZIAŁ I
Teleinformatyka policyjna w obliczu globalnej informatyzacji 15
ROZDZIAŁ II
Jakość projektów teleinformatycznych w Policji 21
1. Pojęcie jakości projektów teleinformatycznych 21
2. Obowiązujące uwarunkowania w obszarze zarządzania projektami
teleinformatycznymi w Policji 53
3. Zdolność pionu teleinformatyki policyjnej do zapewnienia wysokiej jakości projektów teleinformatycznych 73
4. Wnioski 75
ROZDZIAŁ III
Organizacyjno-prawne kierunki zmian w obszarze zarządzania projektami teleinformatycznymi w Policji 77
1. Uzasadnienie potrzeby zmian w zarządzaniu projektami
teleinformatycznymi w Policji 77
2. Kierunki zmian w zarządzaniu projektami teleinformatycznymi w Policji 89
3. Wnioski 111
ROZDZIAŁ IV
Metodyka zarządzania projektami teleinformatycznymi w Policji 113
1. Zarządzanie projektami teleinformatycznymi w Policji
jako organizacji sektora publicznego 114
2. Elementy ogólnodostępnych metod zarządzania projektami teleinformatycznymi właściwe do zastosowania w Policji 117
3. Koncepcja metodyki zarządzania projektami teleinformatycznymi w Policji 138
4. Wnioski 158
ROZDZIAŁ V
Wpływ rezultatów projektów teleinformatycznych w Policji na bezpieczeństwo organizacji 161
1. Bezpieczeństwo Policji jako organizacji 161
2. Rola teleinformatyki w kształtowaniu bezpieczeństwa Policji 169
3. Efekty podejścia projektowego stosowanego
w teleinformatyce policyjnej 174
4. Prognoza skutków zmian proponowanych w obszarze zarządzania projektami teleinformatycznymi w Policji 178
5. Wnioski 183
Zakończenie 185
Bibliografia 189
Literatura 189
Akty prawne 196
Źródła internetowe 198
Wykaz tabel 201
Wykaz wykresów 202
Wykaz rysunków 203
Wykaz szablonów dokumentów 204
Krótkie streszczenie: W rozdziale pierwszym niniejszej pracy zobrazowano problem, w obliczu którego stanęła dzisiaj teleinformatyka policyjna. W dobie wszechobecnej informatyzacji wskazana została potrzeba budowy bezpieczeństwa Policji na podstawie jakości rozwiązań IT.
Rozdział drugi poświęcony został zagadnieniu jakości projektów teleinformatycznych realizowanych w Policji. Wychodząc od powszechnie przyjętych definicji projektów, określono kryteria oceny ich rezultatów. Korzystając z wiedzy teoretycznej oraz badań przeprowadzonych w dziedzinie zarządzania projektami, wskazane
zostały kluczowe aspekty, istotne dla zapewnienia efektywnego prowadzenia przedsięwzięć
teleinformatycznych. Wysoka jakość rezultatów projektów teleinformatycznych winna być troską i celem organizacji, która chce zapewnić sobie bezpieczeństwo w postaci dogodnych warunków do doskonalenia i rozwoju.
W rozdziale trzecim, na bazie diagnozy poziomu usług świadczonych przez pion teleinformatyki policyjnej uzasadniono potrzebę kontynuowania dotychczas przyjętego kierunku prac i zapewnienia projakościowej metody zarządzania, aby możliwe było skorzystanie z oferty innowacyjności otoczenia. Podkreśliwszy specyfikę rozwiązań IT, uznawanych powszechnie za projekty wysokiego ryzyka, wskazane zostały elementy, które w sposób istotny wpływają na poprawę jakości ich rezultatów. Skonkretyzowane zostały obszary wymagające wprowadzenia działań naprawczych i nowych rozwiązań. Opisane zmiany w podejściu
do zarządzania projektami mają służyć skutecznemu wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań i technologii, a w konsekwencji osiąganiu celów biznesowych organizacji.
Założenia budowy użytecznej metodyki zarządzania projektami teleinformatycznymi w Policji przedstawiono w sposób szczegółowy w rozdziale czwartym. Główną przesłanką opracowania metody zarządzania projektami była potrzeba wdrożenia narzędzia dostosowanego do możliwości i zidentyfikowanych potrzeb organizacji. Zaproponowane zostało heurystyczne podejście oparte na twórczym myśleniu, poprzedzone analizą ogólnodostępnych metod zarządzania projektami
IT.
W rozdziale piątym wykazany został związek pomiędzy jakością wdrażanych rozwiązań teleinformatycznych w Policji a jej bezpieczeństwem. Poruszona problematyka bezpieczeństwa daje obraz ewolucji tego pojęcia. Na podstawie istniejących definicji i poglądów omówiony został jego fenomen w różnych kontekstach.
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt