• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Dodano produkt do koszyka

Nowa Historia Meksyku

ebook

Format:

Nowa Historia Meksyku

Erik Velasquez Garcia

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

Cena: 80.00 brutto

Cena poprzednia: 89.00 zł

Koszty dostawy:
  • przesyłka email dla e-book 0.00 zł brutto
Opis produktu
Tytuł
Nowa Historia Meksyku
Autor
Erik Velasquez Garcia
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN
978-83-01-19045-3
Rok wydania
2016 Warszawa
Wydanie
1
Liczba stron
880
Format
epub, mobi
Spis treści
Wstęp do meksykańskiego wydania 15 Wstęp do polskiego wydania 18 Rozdział I Najdawniejsi mieszkańcy obecnego terytorium Meksyku 21 Zasiedlenie Ameryki 21 Okres lityczny (33 000–5000 p.n.e.) 23 Okres archeolityczny (33 000–12 000 p.n.e.) 24 Wczesny okres cenolityczny (12 000–7000 p.n.e.) 26 Późny okres cenolityczny (7000–5000 p.n.e.) 29 Okres protoneolityczny (5000–2500 p.n.e.) 33 Okres preklasyczny w Mezomeryce (2500 p.n.e.–200 n.e.) 36 Wczesny okres preklasyczny (2500–1200 p.n.e.) 36 Środkowy okres preklasyczny (1200–400 p.n.e.) 43 Środkowy okres preklasyczny w regionie olmeckim (1200–400 p.n.e.) 46 Środkowy okres preklasyczny w pozostałej części Mezoameryki (1200–400 p.n.e.) 50 Późny okres preklasyczny (400 p.n.e.–200 n.e.) 57 Bibliografia 70 Rozdział II Okres klasyczny w dawnym Meksyku 75 Wstęp 75 Okres klasyczny jako czas rozkwitu kultury 78 Dolina Oaxaki 79 Obszar Majów 80 Ponowna ocena 84 Okres klasyczny jako proces koncentracji ludności i kolonizacji terytoriów północnych 84 Okres klasyczny i procesy urbanizacji 89 Okres klasyczny jako czas intensyfikacji wymiany dóbr 98 Okres klasyczny jako czas pojawienia się bardziej złożonych form organizacji 103 Zmierzch ośrodków okresu klasycznego 108 „Upadek” Teotihuacan 109 Zmierzch kultury Majów 111 Nowe rozdanie: pojawienie się nowych ośrodków i dominiów oraz przywrócenie złożoności społecznej 114 Bibliografia 120 Rozdział III Okres postklasyczny w Mezoameryce 122 Wczesny okres postklasyczny (900–1168) 122 Chichimekowie 124 Tula i jej otoczenie 125 Toltekowie, kupcy i Majowie 129 Tula i ród Quetzalcoatla 132 Tula i Mixtekowie 133 Cholula i tradycja Mixteca-Puebla 135 Późny okres postklasyczny (1168–1521) 138 Odrodzenie tolteckie i masowy napływ Chichimeków 139 Tożsamość chichimecka według źródeł kolonialnych 140 Wiek XIV: nowe miasta, chwiejna władza 142 Mexikowie i ich Trójprzymierze 144 Wiek hegemonii i splendoru Mexico-Tenochtitlan 147 Dolina Puebli i Tlaxcali oraz jej okolice 150 Morelos, Toluca i zachód 151 Zatoka Meksykańska 154 Południe 156 Społeczeństwa okresu postklasycznego 157 Ludność i jej rozmieszczenie 157 Podział społeczny 160 Zbrojne ramię imperium 162 Porządek publiczny i edukacja 164 Ostatnia stolica imperium 166 Epilog 168 Bibliografia 169 Rozdział IV Lata konkwisty 172 Wstęp 172 Na początku były wyspy 172 Konkwistadorzy in spe 174 Ludy, podboje i władza pośrednia 175 Królowie małych królestw 175 Wojny i sojusze 178 Wielka Konkwista 179 Imperialna Nowa Hiszpania 181 Encomiendas i doctrinas 182 Świat panów i władców 185 Rozważania ideologiczne 189 Lata anarchii 190 Podstawy porządku prawnego 193 Społeczeństwo pokonane i społeczeństwo osadzone 197 Epidemie i inne tragedie 197 Pejzaże zniszczone i pejzaże nowe 199 Przybycie świętych 200 Przybysze i założyciele 204 Vecinos, ladinos i mestizos 205 Nowe wyzwania ekonomiczne 208 Nowe zasady dotyczące praw własności 211 Duch króla 215 Biskupstwa i katedry 216 …i pierwsze lata epoki kolonialnej były jednocześnie ostatnimi prehiszpańskiej 218 Bibliografia 219 Rozdział V Lata ekspansji 220 Wstęp 220 Siła władzy 220 Nowe figury i stare projekty 222 Nowe elementy w mozaice społecznej 222 Sen o społeczeństwie idealnym 224 Przeszłość, przyszłość, pomysły i represje 226 Wtargnięcie pieniądza 231 Zmiany strukturalne i organizacyjne 234 Kryzys władzy caciques 235 Ostatni zryw konkwistadorów 237 Ekspansja i jej ograniczenie 239 Lekceważenie wschodu 239 Zew zachodu 240 Srebro Zacatecas i wojna chichimecka 242 Ziemia wielkich możliwości 245 Nowa Baskonia i odległe refleksy 247 Granice, floty i zarys imperialny 249 Droga ku dojrzałości 251 Junta Magna i jej następstwa 251 Pierwsze profity 254 Nowe pejzaże 255 Narodziny hacjendy 258 Kraj z przeszłością 259 Pragnienie odnowy 261 … a Nowa Hiszpania osiągnęła dojrzałość pod znakiem ekspansji i dbania o autonomię 263 Bibliografia 264 Rozdział VI Nowa Hiszpania: lata autonomii 265 Kryzys, którego nie było 265 Monarchia hiszpańska w połowie xVII w. 266 Indie Zachodnie 267 Nowa Hiszpania w kontekście monarchii 269 Gospodarcza organizacja Nowej Hiszpanii 274 Eksport 277 Rolnictwo i hodowla 279 Gospodarka 283 Ekspansja na północ 284 Porządek społeczny w Nowej Hiszpanii 289 Kultura i sztuka 294 Religia 295 Wiedza 297 Konkluzje 304 Bibliografia 305 Rozdział VII Królestwo czy kolonia? 307 Kreolska wizja królestwa 307 Imperialna wizja królestwa 311 Reformy podatkowe w burbońskim meksyku 321 Obciążenia podatkowe, finanse i wojny imperialne pod koniec XVIII w. 325 Gospodarka Nowej Hiszpanii w drugiej połowie xVIII w. 327 Władze kolonialne a gminy indiańskie 332 Zmiany proponowane przez Indian 336 Edukacja pod koniec xVIII w. 339 Społeczeństwo 345 Bibliografia 352 Rozdział VIII Rozpad monarchii hiszpańskiej i proces niepodległości 354 Ostatnie lata Nowej Hiszpanii 354 Kryzys legitymizacji 357 Nowa Hiszpania. Między konstytucjonalizmem a restauracją 362 Szlak powstańczy 370 Gospodarka Nowej Hiszpanii w czasie wojny 376 Społeczeństwo i kultura 382 Niepodległość 385 Bibliografia 391 Rozdział IX Nowy porządek (1821–1848) 393 Wstęp 393 O własne miejsce na świecie 394 Od cesarstwa do republiki federalnej (1821–1824) 397 Republika federalna z perspektywy stanów (1824–1828) 403 Ogólnokrajowe życie polityczne 405 Ludność i gospodarka – powolny wzrost 407 Kryzys federalizmu 412 Kwestia Teksasu 416 Teksas i Zacatecas w roku 1835 418 Centralistyczne systemy polityczne w latach 1836–1843 420 Meksyk wobec ekspansjonizmu Stanów Zjednoczonych 427 Kultura meksykańska 1821–1850 432 Bibliografia 436 Rozdział X Od katastrofy do rekonstrukcji republiki (1848–1876) 438 Wstęp 438 Lata 1848–1857 438 Naród i terytorium (1848–1853) 438 Dyktatura Santa Anny (1853–1855) 441 Rewolucja z Ayutli i nowy porządek liberalny (1854–1857) 443 Zmiana pokoleniowa 450 Ożywienie i recesja 456 Lata 1858–1867 459 Wojna domowa (1858–1860) 459 Obca interwencja (1861–1863) 462 II Cesarstwo (1863–1867) 464 Życie kulturalne 469 Działalność gospodarcza 471 Lata 1867–1876 472 Konstytucja i rządzenie: ku liberalizmowi konserwatywnemu 473 Przyjemniejsza strona życia 475 Życie gospodarcze 478 Bibliografia 480 Rozdział XI Porfiriat 481 Wstęp 481 Wymiar polityczny 482 „Wymuszony pokój”, czyli funkcjonowanie systemu 485 Gubernatorzy i przywódcy polityczni: układ sił w regionach 486 Sędziowie i ustawodawcy 488 Poplecznicy i powinowaci 490 Opozycja 493 Prasa, kluby i partie polityczne; koniec reżimu 495 Gospodarka 498 Stabilność, ożywienie i wzrost gospodarczy 498 Od odrodzenia gospodarki do wzrostu gospodarczego epoki nowoczesności 501 Boom eksportowy, modernizacja gospodarcza i industrializacja 503 Nierówności w rozwoju 506 Ludność i społeczeństwo 508 Przekrój społeczny 509 Wysiłki modernizacyjne 513 Rozłam i kontrola 514 Kultura 517 Idee i symbole 517 Wagon postępu 521 Inny wagon 523 Bibliografia 526 Rozdział XII Rewolucja meksykańska 528 Działania zbrojne i ich uczestnicy 528 Kryzys i opozycja 528 Nowy rząd: zmiany i ograniczenia 531 Rządy Huerty 537 Walki konstytucyjonalistów 538 Opcje rewolucyjne 546 Ku nowemu państwu 549 Podsumowanie dekady 556 Wpływ rewolucji na gospodarkę 556 Restrukturyzacja społeczeństwa 565 Robotnicy rewolucyjni? 569 Meksykańska rewolucja kulturalna 572 Bibliografia 579 Rozdział XIII Budowa nowego państwa (1920–1945) 582 Wstęp 582 Dojście do władzy Obregona i Callesa (1920–1928) 583 Działania rządu 586 Kryzys gospodarczy, konflikt religijny i walka o sukcesję prezydencką 591 Edukacja, kultura i życie codzienne 596 Kryzys światowy i wzrost radykalizmu (1929–1938) 603 Trudności wewnętrzne 603 Wielki kryzys 605 Ludowy radykalizm 607 Walka na rzecz interwencjonizmu państwowego 610 Konflikt Calles–Cárdenas 612 Radykalizm cardenistowski 615 Kontekst międzynarodowy 620 Debaty kulturalne i ideologiczne 622 Wywłaszczenie przedsiębiorstw naftowych i koniec radykalizmu 625 Era jedności narodowej (1939–1945) 627 Wybory 1940 627 II wojna światowa i zbliżenie ze Stanami Zjednoczonymi 629 Epilog 632 Bibliografia 634 Rozdział XIV Autorytarna modernizacja w cieniu supermocarstwa (1944−1968) 637 Wstęp 637 Założycielskie czterolecie (1944−1948) 639 Wybory prezydenckie w aurze niepewności 642 Reorganizacja sił politycznych 645 Klęska ugrupowań lewicowych i niezależnego ruchu związkowego 646 Szczyt rozwoju „Państwa rewolucji” (1949−1957) 648 Pakt na rzecz industrializacji i wzrost gospodarczy 650 Państwo – modernizator 654 Kraj w budowie 657 Sojusz ideologiczny ze Stanami Zjednoczonymi 659 Dylematy rozwoju (1957−1968) 661 Stabilizujący rozwój (1958−1970) 664 Podzielone społeczeństwo 666 Rewolucja kończy 50 lat 668 Dziesięcioletnia fala protestów 672 Przemiany kultury 675 Podsumowanie 677 Bibliografia 679 Rozdział XV Fiasko sukcesu (1970−1985) 681 Populacja i wzrost gospodarczy 681 Sukcesy i ograniczenia wzrostu gospodarczego 684 Edukacja i kultura 692 Polityka i społeczeństwo 707 Obraz i słowo 721 Bibliografia 725 Rozdział XVI Od wyeksploatowanego autorytaryzmu do kruchej demokracji (1985−2010) 727 Wstęp 727 Wielki kontekst globalny 728 Koniec zimnej wojny 728 Ameryka Łacińska 729 Meksykanie 1985−2010 729 Profil demograficzny 729 Bonus demograficzny 730 Trzęsienie ziemi i oznaki niezadowolenia 731 Bilans straconej dekady 731 Trzęsienie ziemi w 1985 r. i zachwianie równowagi 731 Pamiętne wybory 733 Triumfalny marsz neoliberalizmu, system prezydencki w ofensywie, autorytaryzm w odwrocie 735 Zostać prezydentem, będąc prezydentem 735 Neozapatyzm jako probierz problemu społecznego 738 Zabójstwa, bankructwa, pęknięcia w kierownictwie i wybory 739 Kryzys 1994–1995: „błąd grudniowy” i „efekt tequili” 739 Ratowanie banków 741 Przemoc 742 Relacje ze Stanami Zjednoczonymi 743 U progu nowego stulecia 744 Reguły gry 744 Gospodarka i nowy wiek 746 Życie kulturalne między końcem wieku a nowym tysiącleciem 748 Teraźniejszość i przyszłość: Meksyk w XXI wieku 755 Sfera polityczna 755 Zaczynają się problemy 756 Trudne relacje ze światem zewnętrznym 760 Konflikt z lewicą, PRI wiecznie żywa 762 Perspektywy polityczne 765 Perspektywy gospodarcze 766 Epilog 768 Bibliografia 769 Spis ilustracji 771 Indeks 780
Krótkie streszczenie: Pasjonująca i bogata panorama historii Meksyku, od narodzin świata Majów i Azteków poprzez epokę kolonialną i uzyskanie niepodległości aż po dzień dzisiejszy
-pierwsza na polskim rynku wydawniczym historia Meksyku napisana przez zespół meksykańskich specjalistów
-pokazuje historię przez analizę zmian warunków bytowania całych warstw i klas społecznych
-prezentuje ewolucję meksykańskiej wspólnoty narodowej
-przedstawia specyfikę Meksyku jako kraju pogranicza kulturowego, podlegającego zarówno wpływom tradycji indiańskiej, jak i hiszpańskiej
-analizuje stosunki między państwem a Kościołem katolickim, partiami politycznymi i związkami zawodowymi
-przedstawia aspekty polityczne i społeczne dziejów Meksyku, omawia zróżnicowanie kulturowe
-pierwsza synteza od czasów wydanej 30 lat temu Historii Meksyku Tadeusza Łepkowskiego
-doskonałe przygotowanie do lektury dzieł wyspecjalizowanych w poszczególnych etapach historycznych
Autorami syntezy są meksykańscy historycy, od lat znani i cenieni w polskich ośrodkach naukowych. Pisząc o dziejach swojego państwa i narodu, prezentują meksykański punkt widzenia na historię tej części Ameryki, ale potrafią jednocześnie zachować godny uznania obiektywizm w formułowaniu ocen i sądów, wystrzegając się uproszczeń.
Książka ukazała się pod auspicjami El Colegio de México. Ta powstała w 1940 roku placówka jest jedną z najbardziej prestiżowych i skupiających najwybitniejszych badaczy instytucji naukowych Meksyku w zakresie nauk społecznych i humanistyki.
Prezentacja wideo produktu: Nowa Historia Meksyku

Pobierz fragment

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt