• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Dodano produkt do koszyka

Nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi. Taktyczno-techniczne aspekty przeciwdziałania zjawisku

ebook

Format:

Nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi. Taktyczno-techniczne aspekty przeciwdziałania zjawisku

Wiesław Pływaczewski, Maciej Duda

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Cena: 10.00 brutto

Cena poprzednia: 13.66 zł

Koszty dostawy:
  • przesyłka email dla e-book 0.00 zł brutto
Opis produktu
Tytuł
Nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi. Taktyczno-techniczne aspekty przeciwdziałania zjawisku
Autorzy
Wiesław Pływaczewski, Maciej Duda
Język
polski
Wydawnictwo
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
ISBN
978-83-7462-436-7
Rok wydania
2014
Liczba stron
240
Format
pdf
Spis treści
OD REDAKTORÓW
From editors
(Wiesław Pływaczewski, Maciej Duda) 7
ROZDZIAŁ 1
Kryminalistyczne aspekty nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi. Wybrane elementy modus operandi sprawców przemytu
Criminalistic aspects of illegal turnover tobacco products. Selected issues of modus operandi of the perpetrators of smuggling
(Grażyna Kędzierska, Robert Łachacz) 11
ROZDZIAŁ 2
Odpowiedzialność karna i karnoskarbowa za nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi
Criminal and fiscal liability for illegal trade in tobacco products
(Joanna Narodowska, Maciej Duda) 35
ROZDZIAŁ 3
Wyrób tytoniowy jako produkt podrabiany. Wybrane aspekty kryminologiczne
Counterfeit tobacco product. Selected criminological aspects
(Szymon Michał Buczyński, Anna Lidia Czyż) 53
ROZDZIAŁ 4
Problematyka nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi z perspektywy ekonomicznej przestępczości zorganizowanej
Illegal turnover of tobacco products from the economic perspective of organized crime
(Waldemar Jaroch) 69
ROZDZIAŁ 5
Przestępczość przemytnicza w kontekście teorii przestępcy zawodowego. Studium przypadku
Smuggling crime in the context of the theory of the professional criminal. Case study
(Monika Kotowska) 83
ROZDZIAŁ 6
Przemyt papierosów z Ukrainy na Słowację — tunel przemytniczy
Smuggling of cigarettes from Ukraine to Slovakia — smuggling tunnel
(Pavel Kypta) 97
ROZDZIAŁ 7
E-papierosy — perspektywy i zagrożenia. Analiza
kryminologiczna zjawiska
E-cigarettes — prospects and risks. Criminological analysis of the phenomenon
(Wiesław Pływaczewski) 103
ROZDZIAŁ 8
Wyrób tytoniowy jako produkt podrabiany — analiza
cywilnoprawna
Counterfeit tobacco product — civil law analysis
(Anna Lidia Czyż, Szymon Michał Buczyński) 127
ROZDZIAŁ 9
Rola analizy kryminalnej w Służbie Celnej. Nowe możliwości przeciwdziałania przestępczości tytoniowej
Role of crime intelligence analysis within the Custom Service. New approach to fighting against cigarette smuggling
(Piotr Chlebowicz) 145
ROZDZIAŁ 10
Praktyczne możliwości przeciwdziałania nielegalnemu obrotowi wyrobami tytoniowymi z perspektywy Izby Celnej w Olsztynie
Practical countermeasures against illegal turnover of tobacco products from the perspective of the Customs Chamber in Olsztyn
(Zbigniew Brumer) 157
ROZDZIAŁ 11
Transgraniczny biznes tytoniowy z perspektywy Straży Granicznej. Oceny i zagrożenia
Trans-border tobacco business from the perspective of the Border Guard. Evaluations and threats
(Andrzej Wawrzusiszyn) 179
ROZDZIAŁ 12
Zwalczanie przestępczości tytoniowej z perspektywy Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie
Combating tobacco crimes from the perspective of the Department of Economic Crimes of the Provincial Police Office in Olsztyn
(Paweł Roczyński) 191
ROZDZIAŁ 13
Przeciwdziałanie przemytowi wyrobów tytoniowych z perspektywy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej
Prevention of tobacco smuggling from the perspective of the Warmia and Mazury Border Guard
(Magdalena Sokołowska-Böttcher, Piotr Gawlicki) 205
ROZDZIAŁ 14
Problematyka przeciwdziałania przemytowi wyrobów tytoniowych z perspektywy Urzędu Kontroli Skarbowej
Prevention of tobacco smuggling from the perspective of the Tax Control Office
(Dariusz Paluch) 211
ROZDZIAŁ 15
Przeciwdziałanie przestępczości ekonomicznej z perspektywy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Prevention of economic crime from the perspective
of the Internal Security Agency (Paweł Lubiewski, Adam Szwarc) 215
Wybrana literatura opracowanych zagadnień 229
Krótkie streszczenie: Publikacja składa się z 15 rozdziałów, których autorzy analizują zjawisko nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi z perspektywy szeroko pojętych nauk kryminologicznych(kryminologii, kryminalistyki, prawa karnego, prawa karnego skarbowego, prawa wykroczeń). Szczególnie eksponowanym we wszystkich wystąpieniach zagadnieniem są możliwości skutecznego przeciwdziałania temu patologicznemu zjawisku. Poszczególni autorzy proponują w tym kontekście rozwiązania z zakresu polityki kryminalnej(profilaktyki kryminalistycznej, profifi laktyki kryminologicznej, polityki karnej oraz polityki penitencjarnej), jak również polityki społecznej.
Praca niniejsza stanowi interdyscyplinarną analizę zjawiska nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi. Z jej teoretyczno-praktycznego charakteru wynika walor przydatności dla wielu środowisk. Książka ta stanowić może zarazem głos w akademickiej dyskusji naukowej, jest praktycznym kompendium wiedzy dla pracowników służb odpowiedzialnych za przeciwdziałanie przestępczości w tym obszarze, jak również stanowi materiał dydaktyczny dla studiujących na kierunkach: prawo, administracja lub bezpieczeństwo wewnętrzne. Może stać się ponadto inspiracją przy przygotowywaniu prac dyplomowych.
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt