• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Dodano produkt do koszyka

Motyw choroby w literaturze i kulturze Ukrainy oraz państw obszaru poradzieckiego

ebook

Format:

Motyw choroby w literaturze i kulturze Ukrainy oraz państw obszaru poradzieckiego

Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Cena: 18.00 brutto

Cena poprzednia: 20.30 zł

Koszty dostawy:
  • przesyłka email dla e-book 0.00 zł brutto
Opis produktu
Tytuł
Motyw choroby w literaturze i kulturze Ukrainy oraz państw obszaru poradzieckiego
Języki
polski, ukraiński
Wydawnictwo
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
ISBN
978-83-235-5323-6
Rok wydania
2021 Warszawa
Wydanie
1
Liczba stron
162
Format
epub, pdf, mobi
Spis treści
Marta Zambrzycka, Wstęp 7

Iwona Boruszkowska, Choroba – defekt – literatura: perspektywy badania narracji chorobowych 11

Marta Kaczmarczyk, Choroba miejscem autobiograficznym. O reprezentacji choroby w literaturze dokumentu osobistego Łesi Ukrainki (analiza autopatografii) 29

Paulina Olechowska, Chora dusza – chore ciało. Studium przypadku (Tania Malarczuk Bies głodu) 49

Marta Zambrzycka, Opowiadać i działać. O społecznym aspekcie narracji chorobowych na przykładzie ukraińskiej literatury popularnej 58

Оксана Вишневська, Християнський контекст мотиву сліпоти-прозріння в Повісті минулих літ Нестора Літописця і Kronice polskiej Ґалла Аноніма 73

Зінаїда Косицька, Мистецтво витинання як творчість і як арт-терапія (на матеріалах України середини XX – початку XXI століть) 88

Фелікс Штейнбук, Хворобливий сон Іванди у повісті Олеся Ульяненка Сєдой 103

Галина Жуковська, Семантичне поле мотиву відьомства всучасній українській літературі (на матеріалі Казки про калинову сопілку Оксани Забужко) 116

Michał Szymko, Motyw choroby w ukraińskiej sztuce kobiecej 135

Monika Zielińska-Dziubińska, Motyw choroby w powieści Jeleny Czyżowej Czas kobiet 146

Indeks osobowy 158
Krótkie streszczenie: Książka jest zaproszeniem do badań nad problematyką choroby w literaturze i kulturze Ukrainy oraz państw obszaru poradzieckiego. Miejsce, jakie motywy maladyczne zajmują w twórczości tego regionu, wiąże się przede wszystkim z doświadczeniem opresyjnej przeszłości. Autorzy prezentowanych tekstów traktują chorobę w sposób metaforyczny, łącząc obrazy dysfunkcyjnej cielesności z refleksją nad kondycją zmagających się z doświadczeniem traumy społeczeństw.

Problematyka monografii jest aktualna i nadzwyczajnie istotna […], analizuje bowiem stan świadomości społeczeństw przestrzeni poradzieckiej, ukazuje, na ile syndrom posttotalitarny jest niebezpieczny i wymaga «leczenia». Literatura nie tylko przedstawia motyw choroby, ale pełni też funkcję terapeutyczną, co podkreślają niemal wszyscy autorzy. (Z recenzji prof. Svitlany Kovpi)

*********

The Motif of Disease in the Literature and Culture of Ukraine and Other States of the Post-Soviet Area

This book constitutes an invitation to examine the question of disease in the literature and culture of Ukraine and other states of the post-Soviet space. The position occupied by the motifs of malady in works created in the region has to do, first and foremost, with its oppressive past. The authors of the texts collected in the volume treat disease as a metaphor that allows them to connect images of dysfunctional carnality with reflection on the condition of societies struggling to cope with traumatic experiences.

*********

Dr Marta Zambrzycka (ORCID 0000-0002-2123-8531) – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się antropologią literatury oraz ukraińską literaturą i sztuką XX wieku.
Prezentacja wideo produktu: Motyw choroby w literaturze i kulturze Ukrainy oraz państw obszaru poradzieckiego

Pobierz fragment

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt