• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • Zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Miejscowa wentylacja wywiewna. Optymalizacja parametrów powietrza w pomieszczeniach pracy

ebook

- 15%

Miejscowa wentylacja wywiewna. Optymalizacja parametrów powietrza w pomieszczeniach pracy

Maciej Gliński

Cel i zakres opracowania
Z obserwacji warunków istniejących w pomieszczeniach pracy wynika np., że
przyczyną pogorszenia warunków pracy bywa niejednokrotnie zła lokalizacja i konstrukcja
budynku, pomieszczenia nie są zabezpieczone przed promieniowaniem słonecznym
oraz emitowane są w nich różne zanieczyszczenia. Dlatego też postanowiliśmy
spojrzeć dużo szerzej, analizując warunki zapewnienia optymalnych parametrów
i czystości środowiska powietrznego. Obejmują one likwidację lub ograniczenie
źródeł ciepła, wilgoci i zanieczyszczeń. Zasygnalizowano więc możliwość doboru
różnego rodzaju środków technicznych i organizacyjnych, ułatwiających utrzymywanie właściwych warunków pracy oraz podano przykłady prawidłowych działań
w tym zakresie.
Celem opracowania jest więc upowszechnienie rozwiązań technicznych i organizacyjnych,
dzięki którym można zapewnić w pomieszczeniach mikroklimat i czystość
powietrza, zgodne z obowiązującymi przepisami [P-1, P-2, P-3, P-5, P-17]. Szczegółowo
omówiono miejscową wentylację wywiewną (odciągi miejscowe), jej działanie zilustrowano
licznymi przykładami. Natomiast problematyka wentylacji ogólnej i klimatyzacji
wykracza poza zakres opracowania – podano głównie informacje niezbędne
dla zapewnienia jej współpracy z odciągami miejscowymi.
Podane zasady eliminowania zanieczyszczeń środowiska powietrznego w pomieszczeniach
mają ułatwić prawidłowy dobór tych środków, w szczególności wentylacji
– jako środka ochrony zbiorowej pracowników przed zanieczyszczeniami. Stosowanie
optymalnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w omawianym zakresie
powinno być korzystne również z punktu widzenia ekonomicznego, prowadzi
do zwiększenia produkcji, polepszenia jakości wyrobów itp. [21, 26, N-21].
Publikacja jest przeznaczona dla bardzo szerokiego kręgu czytelników: pracodawców
i pracowników służb technicznych oraz bezpośrednio sprawujących nadzór nad
egzekwowaniem prawidłowych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Wiadomości
zawarte w Poradniku mogą być wykorzystywane przy prowadzeniu kontroli
warunków pracy, dokonywanych zarówno przez organy pracodawcy, związków zawodowych,
jak i Państwową Inspekcję Pracy. Powinny też przyczynić się do wzajemnej
współpracy technologów i instalatorów, inspirować ich do opracowywania nowych
rozwiązań technicznych i organizacyjnych mających na celu optymalizację warunków
pracy. Poradnik może stanowić uzupełnienie wiedzy projektantów instalacji
wentylacyjnych, z zastrzeżeniem, że nie powinni oni polegać jedynie na firmowych
katalogach urządzeń, prymitywnie dobierać rozwiązań wentylacji bez stosownej analizy
jej koncepcji i pełnego wykorzystania aktualnej fachowej literatury oraz przepisów
w omawianym zakresie (dołączono obszerny wykaz piśmiennictwa). Opracowanie
może okazać się również przydatne dla uczniów i studentów.
Aby zapoznać czytelników ze sposobem wykonywania pomiarów podstawowych
parametrów związanych z pracą instalacji wentylacyjnych, omówiono zasady ich prowadzenia
oraz stosowanej aparatury.
Obszerne zestawienie aktów prawnych związanych z zapewnieniem bezpiecznych
warunków pracy zawiera wykazy obowiązków pracodawców, pracowników,
nadzoru technicznego, wymagania dotyczące maszyn i urządzeń, budynków,
surowców i materiałów oraz różnych obiektów. Lista ta nigdy nie będzie zamknięta.
Należy zawsze sprawdzić aktualność przepisów, korzystając np. z portalu
http://www.abc.com.pl/. Dotyczy to również norm, których wykaz jest dostępny
pod adresem http://www.pkn.pl/index.php?m=katalog.
Załączone rysunki i fotografie przedstawiają przykłady rozwiązań technicznych
i sposobów organizacji pracy przyczyniających się do eliminowania lub ograniczania
źródeł zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniach oraz doboru urządzeń wentylacyjnych.
Materiał ilustracyjny ma przyczynić się do popularyzacji sposobów prawidłowego
rozwiązywania poszczególnych zadań, z reguły zamieszczone fotografie nie
wymagają już szczegółowych opisów.
Do opracowania dołączono jako aneksy: wykaz adresów internetowych zawierających
przydatne informacje dotyczące tematów poruszanych w opracowaniu oraz informacje
o komputerowym wspomaganiu projektowania wentylacji.
Opracowanie nie dotyczy stanowisk pracy, na których jest przetwarzany azbest,
wykonywane są wyroby, w skład których wchodzi ten surowiec oraz prac związanych
z użytkowaniem, zabezpieczaniem lub usuwaniem materiałów zawierających azbest
– prace te muszą prowadzić ekipy, posiadające odpowiednie uprawnienia i wykorzystujące
przeznaczone do tego rodzaju prac urządzenia oraz środki ochrony zbiorowej
i indywidualnej. Nie dotyczy również stanowisk w górnictwie, pomieszczeń na statkach
i w budynkach o charakterze specjalnym. Nie podano też zasad doboru i stosowania
środków ochrony osobistej.
Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Wydawnictwo: Medium

Cena: 65.00 zł 55.00  brutto

Dlaczego kupują u nas inni ? :
1.  Chroń drzewa! używane i elektroniczne książki są dobre
2.  Możliwość zamówienia emailem wieszcz.pl@wieszcz.pl
3.  Możliwość złożenia zamówienia SMSem 537-472-622
4.  Dobra opinia Google zobowiązuje 4.5/5 Sprawdź>>>
5.  Upominek gratis do każdego zamówienia fizycznego
6.  Możliwość zwrotu zamówienia fizycznego do 30 dni
7.  Ubezpieczenie każdego zakupu do 300zł
8.  Najtańsza wysyłka już od 1,99 zł !
9.  Dobrze zabezpieczona przesyłka
10.Masz zbędne książki? Sprawdź>>>
11. Kontakt 24h Sprawdź>>>

Sprawdź nasze opinie 4.5/5 Sprawdź>>>

Ilość:
Gwarantujemy szybkie i bezpieczne zakupy:

Formy

Koszty dostawy:
  • Przesyłka email dla e-book 0.00 zł brutto
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Tytuł
Miejscowa wentylacja wywiewna. Optymalizacja parametrów powietrza w pomieszczeniach pracy
Autor
Maciej Gliński
Język
polski
Wydawnictwo
Medium
ISBN
83-919132-5-2
Rok wydania
2007 Warszawa
Liczba stron
265
Format
pdf
Spis treści
Spis treści
1. Wprowadzenie 7
2. Czynniki kształtujące środowisko powietrzne w pomieszczeniach pracy 13
2.1. Mikroklimat 13
2.2. Zanieczyszczenia powietrza gazami, parami i aerozolami ciekłymi 19
2.3. Zanieczyszczenia powietrza pyłami 21
2.4. Rozprzestrzenianie zanieczyszczeń w pomieszczeniach 28
3. Środki techniczne zmierzające do zapewnienia żądanych parametrów i czystości
środowiska powietrznego 33
3.1. Wymagania dotyczące pomieszczeń i przegród budowlanych 37
3.1.1. Pomieszczenia 37
3.1.2. Przegrody budowlane 38
3.2. Wymagania dotyczące procesów technologicznych 42
3.3. Wymagania dotyczące maszyn i urządzeń 43
3.4. Wymagania dotyczące organizacji produkcji 46
3.5. Szczegółowe wymagania dotyczące różnych czynników,
technologii i pomieszczeń 46
3.5.1. Procesy galwanotechniczne 47
3.5.2. Procesy produkcji szkła i wyrobów ze szkła 47
3.5.3. Procesy produkcji wyrobów gumowych 48
3.5.4. Procesy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym
i natryskiwaniu cieplnym 49
3.5.5. Procesy w zakładach przemysłu cukierniczego 50
3.5.6. Pomieszczenia i urządzenia zakładów opieki zdrowotnej 51
3.5.7. Pomieszczenia magazynowe środków ochrony roślin oraz nawozów
mineralnych i organiczno-mineralnych 54
3.5.8. Szkodliwe czynniki biologiczne 54
3.5.9. Szkodliwe czynniki chemiczne 54
3.6. Instalacje i urządzenia ułatwiające utrzymanie czystości środowiska
powietrznego w pomieszczeniach 55
3.6.1. Odkurzacze przemysłowe i podciśnieniowe instalacje
do usuwania osiadłego pyłu 55
3.6.2. Transport pneumatyczny 60
3.6.3. Kurtyny powietrzne 63
4. Wentylacja pomieszczeń przemysłowych 65
4.1. Rodzaje i zadania wentylacji 65
4.2. Ogólna wentylacja mechaniczna 69
4.2.1. Wentylacja mechaniczna pomieszczeń przemysłowych 72
4.2.1.1. Wentylacja mieszająca 73
4.2.1.2. Wentylacja wyporowa 74
4.3. Podstawowe informacje o projektowania wentylacji ogólnej 76
4.4. Źródła hałasu w urządzeniach wentylacyjnych
oraz sposoby ich ograniczania 81
5. Wentylacja miejscowa wywiewna 83
5.1. Główne elementy i zespoły instalacji i urządzeń wentylacyjnych 83
5.2. Obudowy wentylacyjne 90
5.3. Odciągi zewnętrzne 104
5.3.1. Prędkość porywania 104
5.3.2. Ssawki 107
5.3.3. Ssawki szczelinowe 116
5.3.4. Okapy 118
5.3.5. Materiały, z jakich wykonuje się ssawki i okapy
oraz ich wyposażenie 121
5.4. Zespoły i urządzenia do oczyszczania powietrza,
agregaty filtracyjno-wentylacyjne 121
5.5. Ogóle zasady projektowania instalacji odciągów miejscowych 130
6. Zasady współdziałania wentylacji ogólnej pomieszczeń
z miejscową wentylacją wywiewną 133
6.1. Analiza bilansu odprowadzenia ciepła i zanieczyszczeń w pomieszczeniu 138
6.2. Nawiewniki powietrza stosowane przy wentylacji ogólnej współpracującej
z odciągami miejscowymi 141
7. Przykłady rozwiązań miejscowej wentylacji wywiewnej 145
7.1. Ograniczanie emisji pyłów 145
7.1.1. Przykłady zastosowań wentylacji miejscowej wywiewnej
przy różnych pylących procesach 150
7.2. Ograniczanie emisji gazów, par i ciekłych aerozoli 156
7.2.1. Przykłady zastosowań wentylacji miejscowej wywiewnej
przy ograniczaniu emisji gazów, par i ciekłych aerozoli 160
7.3. Ograniczanie emisji zanieczyszczeń powstających podczas spawania łukowego
i technologii pokrewnych 170
7.4. Ograniczanie emisji zanieczyszczeń na ruchomych stanowiskach pracy 183
7.5. Ograniczanie emisji zanieczyszczeń w kuchniach zbiorowego żywienia 191
8. Zasady prawidłowej eksploatacji urządzeń wentylacyjnych 201
8.1. Odbiory instalacji wentylacyjnych 202
8.2. Zalecenia dotyczące eksploatacji 206
9. Przyczyny nieprawidłowego działania urządzeń wentylacyjnych 215
5
10. Ogólne zalecenia dotyczące pomiarów podstawowych parametrów instalacji
wentylacyjnych 225
11. Wykaz literatury
11.1. Piśmiennictwo 239
11.2. Przepisy 242
11.3. Normy 244
11.4. Dyrektywy 245
Aneks I
Wykaz stron internetowych zawierających przydatne informacje 247
Aneks II
Wspomaganie komputerowe projektowania wentylacji – dr inż. Piotr Bartkiewicz 248
Skorowidz 262