• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Dodano produkt do koszyka

Meandry prawa karnego i kryminalistyki. Księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Stanisława Pikulskiego

ebook

Format:

Meandry prawa karnego i kryminalistyki. Księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Stanisława Pikulskiego

Jerzy Kasprzak, Wojciech Cieślak, Izabela Nowicka

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Cena: 40.00 brutto

Cena poprzednia: 55.49 zł

Koszty dostawy:
  • przesyłka email dla e-book 0.00 zł brutto
Opis produktu
Tytuł
Meandry prawa karnego i kryminalistyki. Księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Stanisława Pikulskiego
Autorzy
Jerzy Kasprzak, Wojciech Cieślak, Izabela Nowicka
Język
polski
Wydawnictwo
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
ISBN
978-83-7462-485-5
Rok wydania
2015
Liczba stron
798
Format
pdf
Spis treści
Profesor Stanisław Pikulski — wybitny człowiek nauki, prawnik, nauczyciel akademicki, dydaktyk i wychowawca 9
Dorobek naukowy Profesora Stanisława Pikulskiego 11
Prace dedykowane Profesorowi Stanisławowi Pikulskiemu
Część I. Prawo karne materialne
Kara śmierci u Prusów i Litwinów na przykładzie misji św. Wojciecha i św. Brunona (Grzegorz Białuński) 21
Wybrane rozważania nad przestępstwem brania udziału w bójce lub pobiciu — art. 158–159 k.k. (Janusz Bryk) 33
Ustawowy podział i propozycja klasyfikacji sankcji karnych określonych w kodeksie karnym (Wojciech Cieślak) 45
O potrzebie kodeksowych przepisów o obiektywnym przypisaniu skutku (Ryszard Dębski) 61
Odpowiedzialność za morderstwo i zabójstwo w świetle kodeksu karnego RFN (Ewa M. Guzik-Makaruk, Emil W. Pływaczewski) 77
Ściganie i karanie sprawców szpiegostwa (Stanisław Hoc) 89
O normach międzynarodowego prawa karnego(Krzysztof Indecki) 103
Agresja i zbrodnia agresji jako podstawa odpowiedzialności państwa i osoby fizycznej(Justyna Jurewicz) 115
Odpowiedzialność karna w sferze ochrony danych osobowych(Mirosław Karpiuk) 125
Prawnokarne aspekty ekshibicjonizmu (Radosław Krajewski) 135
Czy zgoda na ciężki uszczerbek na zdrowiu jest skuteczna prawnie (Rafał Kubiak) 145
Zbrodnia zamachu na państwo w polskim systemie prawa karnego(Tomasz Kuczur) 169
Nielegalna migracja cudzoziemców do Rosji w kontekście kryminologii i prawa karnego (Katarzyna Laskowska) 179
Sankcje alternatywne wobec kary pozbawienia wolności w polskim prawie
karnym na tle standardów międzynarodowych (Mirosława Melezini) 187
Kontrawencjonalizacja — kilka uwag (Izabela Nowicka) 209
Klauzule generalne w prawie karnym (Przemysław Palka) 221
Skrócenie okresu zakazu prowadzenia pojazdów (Ryszard A. Stefański) 235
Zmiany w zakresie sankcji karnych w nowelizacji kodeksu karnego — kilka uwag (Grażyna B. Szczygieł) 249
Prawna i prawnokarna ochrona życia dziecka poczętego(Ryszard Sztychmiler) 259
Kodeks karny w brzmieniu od 1 lipca 2015 r. — zagadnienia wybrane (Jarosław Warylewski) 271
Rozważania o odpowiedzialności karnej sprawców za błędy i zaniedbania popełnione przy zabiegu przetoczenia krwi (Damian Wąsik) 281
Czy kodeks karny jest jeszcze potrzebny? (Robert Zawłocki) 289
Część II. Bezpieczeństwo
Współczesne refl eksje na temat wojny w kontekście zderzenia cywilizacji (wojna a islam) (Jerzy Kasprzak, Krystyna Bronowska,
Elżbieta Żywucka-Kozłowska) 301
Generalna klauzula policyjna (Jarosław Dobkowski 313
Bezpieczeństwo w Europie w świetle dokumentów unijnych (Brunon Hołyst) 325
Międzynarodowe Konsorcjum do Walki z Przestępczością Przeciwko Dzikiej Przyrodzie — przykład globalnej inicjatywy na rzecz
ochrony światowych zasobów fauny i fl ory (Monika Kotowska, Wiesław Pływaczewski) 341
Zagrożenia związane z narkotykami w świetle instrukcji komendanta głównego MO z 1948 roku (Piotr Majer) 353
Część III. Prawo karne procesowe Sentencing in the Slovak Republic (Jozef Čentéš, Eduard Burda) 365
MTK — kontrowersje wokół międzynarodowego sądownictwa karnego (Jan Galster, Olga Łachacz) 377
Dylematy wokół rozstrzygania o władzy rodzicielskiej oraz opiece w postępowaniu karnym (Mieczysław Goettel) 389
Przesłuchanie w procesie karnym — wczoraj, dziś i jutro (Monika Klejnowska) 399
Warunkowe umorzenie postępowania w prawie karnym skarbowym jako narzędzie polityki prymatu sankcji o charakterze nie izolacyjnym (Małgorzata Szwejkowska, Michał Kurzyński) 415
Standardy ochrony pokrzywdzonego i świadków w procesie karnym (Monika Porwisz) 423
Dywersyfi kacja kompetencji dochodzeniowo-śledczych oraz operacyjno-rozpoznawczych Policji i służb specjalnych w przedprocesie karnym
(Feliks Prusak) 433
W kwestii dopuszczalności przeszukania biura poselskiego (Jerzy Skorupka) 445
Reforma procesu karnego z 1864 roku w Rosji (Denis Sołodov) 457
Sąd Apelacyjny w Toruniu i Bydgoszczy oraz wybrane sylwetki jego sędziów — szkic do dziejów wymiaru sprawiedliwości w Polsce w latach 1945–1950 (Dariusz Szpoper) 471
Ogólna charakterystyka zadań wykonywanych przez prezesa sądu pierwszej instancji w postępowaniu karnym (Danuta Tarnowska) 489
Część IV. Kryminalistyka
Dekompozycja struktury grafi czno-językowej jako środek ustalania przyczyn patologicznych pisma i miara jego zaburzenia (poziom dezintegracji oraz integracji pisma) (Antoni Feluś) 501
Wybrane obszary zastosowania technologii data mining w kryminalistyce (Wojciech Filipkowski) 513
Несколько слов о проекте нового федерального закона Российской Федерации «О судебно экспертной деятельности в Российской Федерации» (Stanisław Alimowicz Jałyszew) 525
Propozycje kierunków zmian w przeprowadzaniu oględzin w sprawach zabójstw (Kazimiera Juszka) 529
Terroryzm informatyczny wyzwaniem dla XXI wieku (Wojciech Kasprzak) 537
Zbiory rozmyte w antropologii sądowej (Bronisław Młodziejowski) 547
Badania naukowe, medyczno-sądowe i kryminalistyczne jako okoliczności wyłączające bezprawność czynu z art. 262 k.k.
(Marta Romańczuk-Grącka) 551
Psychologia śledztw według W.J. Zielińskiej (Ewa Sygit-Kowalkowska,Bogusław Sygit) 561
Status autora ekspertyzy pozasądowej (Tadeusz Widła) 573
Kryminalistyczne badania poligraficzne — krytykowane przez doktrynę, niedoceniane przez decydentów procesowych (Magdalena Zubańska) 583
Część V. Varia
Resocjalizacja inkluzyjna propozycją transracjonalnego prawa(Andrzej Bałandynowicz) 599
Zasady dochodzenia odszkodowania przez nieletniego z tytułu umieszczenia go w schronisku dla nieletnich (Małgorzata Czuryk) 609
Znaczenie pracy i ochrona praw pracowniczych w postulatach polskich ugrupowań międzywojennego Wilna — wybrane zagadnienia
(Przemysław Dąbrowski) 621
Koncepcja sprawiedliwości naprawczej w świetle kodeksu karnego — wybrane zagadnienia (Małgorzata Szwejkowska, Robert Szostak, Robert Dziembowski) 631
O funkcjach społecznych prawa (Bronisław Jastrzębski) 647
Rzecznik Praw Obywatelskich w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (zagadnienia wybrane) (Andrzej Kabat) 663
Źródła i charakter prawa ubezpieczeń gospodarczych (Eugeniusz Kędra) 673
Karno-społeczne aspekty łamania prawa naturalnego ludzi starszych (Kazimiera Atamańczuk) 685
Znaczenie zasobów jednostki w procesie inkluzji społecznej (Anna Kieszkowska) 701
Zwalczanie praktyk ograniczających konkurencję
(Maria Królikowska-Olczak) 713
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny fi nansów publicznych w zakresie zamówień publicznych — uwagi interdyscyplinarne (Mariola Lemonnier, Szymon Kisiel) 725
Namiestnik Królestwa Polskiego w konstytucji z 1815 roku i statucie organicznym z 1832 roku (Lech Mażewski) 739
Prawne podstawy działania archiwów w Polsce w pierwszych latach po II wojnie światowe (Mieczysław Różański) 753
Konstrukcja strony w austriackiej nauce postępowania administracyjnego i judykaturze (Agnieszka Skóra) 761
Akwinaty sprawiedliwość metodą oceny państwa (Andrzej Sylwestrzak) 777
Autorzy 795
Krótkie streszczenie: Publikacja zawiera artykuły z zakresu prawa, kryminologii, kryminalistyki oraz nauk pokrewnych. Charakteryzuje się wysokim poziomem naukowym. Stanowi istotny wkład w rozwój nauk pokrewnych.
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt