• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Dodano produkt do koszyka

Maryna Mniszchówna

ebook

Format:

Maryna Mniszchówna

Aleksander Hirschberg

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Cena: 23.00 brutto

Cena poprzednia: 26.00 zł

Koszty dostawy:
  • przesyłka email dla e-book 0.00 zł brutto
Opis produktu
Tytuł
Maryna Mniszchówna
Autor
Aleksander Hirschberg
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN
978-83-231-3629-3
Rok wydania
2017 Toruń
Liczba stron
354
Format
pdf
Spis treści
Nota edytorska 9
Słowo wstępne 11
Rozdział I
Rodzina Mniszchów • Młodość Maryny • Współczesne stosunki w Moskwie
? Dymitr Samozwaniec • Czy Maryna istotnie była piękna? • Powierzchowność
Dymitra • Z jakich pobudek wojewodzianka, jako też
ojciec jej postanowili oddać mu jej rękę? • Powodzenie Dymitra • Ślub
Maryny w Krakowie i uroczystości weselne w Moskwie 15
Rozdział II
Rzeź w Moskwie • Wybór Wasyla Szujskiego • Zabiegi jego nieprzyjaciół
? Wasyl Szujski stara się władzę swą utrwalić • Sprowadzenie zwłok
carewicza Dymitra • Zaburzenia w stolicy • Bunt w ziemi siewierskiej 29
Rozdział III
Położenie Polaków w Moskwie • Wasyl Szujski rozsyła ich do kilku
grodów oddalonych • Ciężkie życie więźniów polskich w Biełoziersku
? Pobyt Mniszchów w Jarosławiu • Zabiegi nieprzyjaciół Wasyla Szujskiego
? Iwan Bołotnikow i inni przywódcy tego stronnictwa • Piotraszko
? Zwycięstwa odniesione przez Wasyla Szujskiego 45
Rozdział IV
Pojawienie się drugiego Dymitra • Mikołaj Miechowiecki • Zabiegi popleczników
Dymitra Samozwańca • Pierwsze działania wojenne • Spory
z Romanem Rożyńskim • Starania o pomoc Zygmunta III • Memoriał
Jerzego Mniszcha 59
Rozdział V
Bitwa pod Bołchowem • Dymitr Samozwaniec podstępuje pod Moskwę
? Bitwa nad rzeką Chodynką • Rokowania między Polską a Moskwą
? Zawarcie rozejmu czteroletniego 75
Rozdział VI
Nowe wojska polskie pod Moskwą • Koniec rokoszu Mikołaja Zebrzydowskiego
? Dalsze zabiegi malkontentów • Przybycie Jana Piotra Sapiehy
? Jego stanowisko polityczne • Konfederacja zawiązana przez wojsko
Jana Piotra Sapiehy • Utarczki pod Smoleńskiem • Spotkanie z partią
więźniów polskich • Maryna dowiaduje się o śmierci pierwszego Dymitra
? Targi Mniszchów z Samozwańcem • Niekorzystne wrażenie wywołane
postępowaniem wojewodzianki • Rokowania Wasyla Szujskiego
z Dymitrem 87
Rozdział VII
Plan wygłodzenia stolicy • Bitwa pod Rachmancewem • Oblężenie Siergiejewa
? Coraz nowe grody poddają się Dymitrowi • Obóz w Tuszynie
? Nieporozumienia między wojskiem a Dymitrem • Jerzy Mniszech powraca
do Polski 109
Rozdział VIII
Zabiegi popleczników Dymitra Samozwańca, ażeby pozyskać dlań pomoc
Zygmunta i poparcie Stolicy Apostolskiej • Misja Fiedora Niechoroszego
Łopuchina • Korespondencja z Rzymem • Nadużycia poborców
i rozboje pacholików • Powstanie przeciw Dymitrowi • Rokowania
z wojskiem o wypłatę żołdu • Niepowodzenia pod Kołomną, Siergiejewem
i Moskwą • Walki pod Twierem i Kalazinem • Życie Maryny
w obozie tuszyńskim 123
Rozdział IX
Wasyl Szujski nie dotrzymuje rozejmu zawartego w lipcu roku 1608
? Głosy przemawiające za wojną z Moskwą • Chwiejność i nieudolność
Zygmunta • Polacy z niechęcią patrzą na plany królewskie • Rady hetmana
Stanisława Żółkiewskiego • Wyprawa Zygmunta pod Smoleńsk
? Próby zawiązania rokowań z Michałem Szeinem • Liczba i skład wojska
polskiego • Stan ówczesny Smoleńska • Pierwsze usiłowania zdobycia
tej twierdzy 147
Rozdział X
Wojsko polskie w Tuszynie zawiązuje konfederację • Odmienne stanowisko
Jana Piotra Sapiehy • Zuchwałe żądania konfederatów • Poselstwo
Zygmunta pod Moskwę • Układy z wojskiem skonfederowanym
Samozwańca
? Ugoda z 14 lutego roku 1610 161
Rozdział XI
Duma Maryny • Coraz trudniejsze jej położenie • Zabiegi stronników
Dymitra • „Bunt” Dońców • Maryna w Dymitrowie • Wojewodzianka
odjeżdża do Kaługi 179
Rozdział XII
Zaburzenia w Tuszynie • Polacy ustępują spod Moskwy • Rozdział wojska
? Trudne położenie Zygmunta • Śmierć Michała Skopina Szujskiego
? Zwycięski pochód wojsk szwedzko-moskiewskich • Zygmunt stara się
porozumieć z Dymitrem • Rola Jana Piotra Sapiehy 193
Rozdział XIII
Dymitr Szujski idzie na odsiecz Smoleńska • Utarczki pod Cariewem
Zajmiszczem • Bitwa pod Kłuszynem • Dymitr Samozwaniec podstępuje
pod stolicę • Zamieszanie w Moskwie • Złożenie z tronu Wasyla
Szujskiego • Kandydaci do korony carskiej 209
Rozdział XIV
Stanisław Żółkiewski podstępuje pod stolicę • Stanowisko dumy bojarskiej
w Moskwie • Rokowania jej z hetmanem • Układ z 27 sierpnia
? Rokowania Stanisława Żółkiewskiego z Janem Piotrem Sapiehą
? Ucieczka Dymitra 227
Rozdział XV
Bojarowie moskiewscy wysyłają poselstwo do Zygmunta • Rola Wasyla
Golicyna • Rokowania pod Smoleńskiem • Niezadowolenie w stolicy
? Odjazd Stanisława Żółkiewskiego • Aleksander Gosiewski surowo karze
wybryki żołnierzy polskich • Nieprzyjaciele Zygmunta porozumiewają
się z Samozwańcem • Uraz-Mahmet • Śmierć drugiego Dymitra
? Zamieszanie w Kałudze 241
Rozdział XVI
Nowy zwrot w stosunkach moskiewskich • Błędy popełnione przez
Zygmunta • Powstanie przeciw Polakom • Usposobienie sapieżyńców
? Ich rokowania z Prokopem Lapunowem i Iwanem Zarudzkim w Moskwie • Wybuch powstania • Uwięzienie patriarchy • Powstańcy oblegają
stolicę 261
Rozdział XVII
Bezowocne rokowania z załogą smoleńską • Uwięzienie posłów moskiewskich
? Dalsze usiłowania zdobycia tej twierdzy • Ostatni szturm
uwieńczony zdobyciem zamku 279
Rozdział XVIII
Wojsko Jana Piotra Sapiehy powraca pod stolicę • Dwuznaczna rola starosty
uświatskiego • Jana Piotra Sapiehy wyprawa po żywność • Utrata
i odzyskanie „białych murów” • Śmierć Prokopa Lapunowa • Rozprzężenie
w wojsku polskim • Śmierć Jana Piotra Sapiehy • Jan Karol Chodkiewicz
wyrusza pod Moskwę 289
Rozdział XIX
Powrót tryumfalny Zygmunta • Rozprawy o stosunkach naszych z Moskwą
na sejmie z roku 1611 • Ostatni występ Jerzego Mniszcha • Nowe
poselstwo moskiewskie w Warszawie 305
Rozdział XX
Jan Karol Chodkiewicz przybywa pod Moskwę • Brak żywności zmusza
Polaków do odstąpienia od stolicy • Wojsko polskie zawiązuje konfederację
? Przybycie Mikołaja Strusia • Zygmunt przez pół roku wybiera
się na wyprawę do Moskwy • Iwan Zarudzki • Nowy ruch w państwie
moskiewskim • Jan Karol Chodkiewicz usiłuje zaopatrzyć w żywność
stolicę • Zygmunt pod Fiedorowskiem • Straszny głód w Moskwie
? Poddanie się załogi polskiej • Zygmunt stara się o zawiązanie rokowań
? Śmiałe zamysły i ostatnie walki Iwana Zarudzkiego • Charakterystyka
Maryny 313
Krótkie streszczenie: Redakcja naukowa: Wojciech Polak

Maryna Mniszchówna – postać tajemnicza, podobnie jak jej mąż Dymitr I Samozwaniec. Co o niej wiadomo? Jaka była naprawdę? Co czuła? Czego pragnęła? Tę zagadkę niczym detektyw dziejów próbuje rozwikłać Aleksander Hirschberg. Zmaga się z mrokami historii, usiłując wyciągnąć na światło dzienne skrawki informacji przemycane w różnych źródłach, wyśledzić fakty ukrywające się w zakamarkach kronik, listów, pamiętników i stworzyć z nich logiczną całość. Szkieletem, na którym autor buduje swoją książkę, jest pytanie: jaka była Maryna, caryca Rosji? Czy była tylko bezwolnym pionkiem w grze prowadzanej przez jej ród – uwikłanych w intrygi i długi Mniszchów? Czy raczej była wdową, samotną matką, która za wszelką cenę usiłowała ochronić siebie i dziecko? Może była przebiegłą manipulantką, opętaną rządzą władzy? A może odpowiedź jest jeszcze inna? Sprawdź.

Maryna Mniszchówna to nie kolejny podręcznik historii ani suche połączenie faktów biograficznych. To opowieść pełna nagłych zwrotów akcji, ludzkich namiętności, zbrodni i bohaterskich czynów. Przede wszystkim jednak to powieść o kobiecie, która chciała być kimś więcej niż tylko córką wojewody sandomierskiego.
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt