• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • Zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Licencja na używanie znaku towarowego. Studium prawnoporównawcze

ebook

Licencja na używanie znaku towarowego. Studium prawnoporównawcze

Mariusz Załucki

" />-->
Stan prawny na 1.12.2007 r.


Książka to pierwsza polska monografia prezentująca licencjęna używanie znaku towarowego, instytucję prawacywilnego, która budzi szerokie zainteresowanie w nauceobcej, jak również odgrywa znaczącą rolę w praktyce, jakoże wiele zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami umówdotyczy upoważnienia do używania znaku towarowego.

Opracowanie obejmuje analizę tego narzędzia prawnegow świetle teorii prawa cywilnego, zawiera jednocześnieliczne przykłady orzecznictwa i szerokie odniesienie doustawodawstw państw obcych. Szeroko powoływana jestw pracy również doktryna polska i obca. Wszystko to pozwalana ukazanie genezy, rozwoju oraz możliwych formzastosowania licencji.

Praca stanowi interesującą pozycję zarówno dla praktyków,jak i teoretyków prawa. Rozważania teoretyczne podporządkowanezostały bowiem idei, według której teoria stanowi metodę rozwiązywania problemów praktycznych.

Książka dostępna także w wersji elektronicznej. Kliknij i sprawdź --->
Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.


Cena: 57.00  brutto

Dlaczego kupują u nas inni ? :
1.  Chroń drzewa! używane i elektroniczne książki są dobre
2.  Możliwość zamówienia emailem wieszcz.pl@wieszcz.pl
3.  Możliwość złożenia zamówienia SMSem 537-472-622
4.  Dobra opinia Google zobowiązuje 4.5/5 Sprawdź>>>
5.  Upominek gratis do każdego zamówienia fizycznego
6.  Możliwość zwrotu zamówienia fizycznego do 30 dni
7.  Ubezpieczenie każdego zakupu do 300zł
8.  Najtańsza wysyłka już od 1,99 zł !
9.  Dobrze zabezpieczona przesyłka
10.Masz zbędne książki? Sprawdź>>>
11. Kontakt 24h Sprawdź>>>

Sprawdź nasze opinie 4.5/5 Sprawdź>>>

Ilość:
Gwarantujemy szybkie i bezpieczne zakupy:

Formy

Koszty dostawy:
  • Przesyłka email dla e-book 0.00 zł brutto
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Tytuł
Licencja na używanie znaku towarowego. Studium prawnoporównawcze
Autor
Mariusz Załucki
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-1892-1
Rok wydania
2008
Liczba stron
324
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów
str. 13
Akty prawne
str. 13
Publikatory, czasopisma
str. 13
Inne
str. 15

Słowo wstępne
str. 17

Część pierwsza
Wprowadzenie do problematyki licencji na używanie znaku towarowego

Rozdział I
Zagadnienia ogólne i niektóre problemy terminologiczne
str. 25

1. Uwagi ogólne
str. 25
2. Pojęcie własności intelektualnej
str. 28
3. Licencja przedmiotów własności intelektualnej
str. 32
4. Znaczenie umów licencyjnych
str. 34

Rozdział II
Konstrukcja licencji
str. 37

1. Charakter prawny znaku towarowego
str. 37
1.1. Istota i funkcje
str. 37
1.2. Pojęcie i ochrona prawna
str. 39
2. Ogólne założenia licencji
str. 44
2.1. Geneza
str. 44
2.2. Istota i pojęcie
str. 46
3. Wymogi dotyczące zawarcia licencji
str. 51
3.1. Strony
str. 51
3.2. Forma
str. 53
3.3. Treść
str. 55
3.4. Znaczenie wpisu do rejestru znaków towarowych
str. 56

Rozdział III
Klasyfikacja licencji i odgraniczenie od instytucji pokrewnych
str. 58

1. Rodzaje licencji
str. 58
1.1. Uwagi ogólne
str. 58
1.2. Licencje niewyłączne i wyłączne
str. 60
1.3. Licencje pełne i ograniczone
str. 63
1.4. Licencje pasywne i aktywne
str. 65
2. Odgraniczenie licencji od instytucji pokrewnych
str. 66
2.1. Uwagi ogólne
str. 66
2.2. Licencja a sublicencja
str. 67
2.3. Licencja a umowa franchisingowa
str. 70
2.4. Licencja a umowy o przeniesienie prawa ochronnego na znak towarowy
str. 72
2.5. Licencja a użytkowanie
str. 74
2.6. Licencja a najem i dzierżawa
str. 78

Część druga
Licencja na używanie znaku towarowego w wybranych systemach prawnych

Rozdział I
System prawny Unii Europejskiej
str. 83

1. Uwagi ogólne
str. 83
2. Dyrektywa o harmonizacji prawa znaków towarowych
str. 85
3. Rozporządzenie o wspólnotowym znaku towarowym
str. 92

Rozdział II
System prawa niemieckiego
str. 100

1. Uwagi ogólne
str. 100
2. Umowy o korzystanie ze znaku towarowego
str. 102
2.1. Dopuszczalność obrotu znakiem towarowym
str. 102
2.2. Podstawy normatywne licencji
str. 103
3. Prawa i obowiązki stron umowy licencyjnej
str. 105
3.1. Prawa i obowiązki licencjodawcy
str. 105
3.2. Prawa i obowiązki licencjobiorcy
str. 108
4. Przesłanki ważności umowy licencyjnej
str. 113
5. Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy przez osobę trzecią a sytuacja prawna licencjobiorcy
str. 115
6. Zakończenie stosunku licencyjnego
str. 117

Rozdział III
System prawa angielskiego
str. 120

1. Uwagi ogólne
str. 120
2. Umowy o korzystanie ze znaku towarowego
str. 122
2.1. Dopuszczalność obrotu znakiem towarowym
str. 122
2.2. Podstawy normatywne licencji
str. 124
3. Prawa i obowiązki stron umowy licencyjnej
str. 126
3.1. Prawa i obowiązki licencjodawcy
str. 126
3.2. Prawa i obowiązki licencjobiorcy
str. 130
4. Przesłanki ważności umowy licencyjnej
str. 135
5. Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy przez osobę trzecią a sytuacja prawna licencjobiorcy
str. 137
6. Zakończenie stosunku licencyjnego
str. 140

Rozdział IV
Tendencje rozwoju ustawodawstwa
str. 143

1. Uwagi ogólne
str. 143
2. Wpływ aktów prawa międzynarodowego na prawo krajowe
str. 144
3. Wpływ aktów prawa wspólnotowego na prawo krajowe
str. 148

Część trzecia
Licencja na używanie znaku towarowego w prawie polskim

Rozdział I
Ewolucja uregulowań
str. 155

1. Uwagi ogólne
str. 155
2. Okres międzywojenny
str. 158
3. Ustawa o znakach towarowych z 1963 r.
str. 160
4. Ustawa o znakach towarowych z 1985 r.
str. 166
5. Obecna regulacja
str. 173
6. Zagadnienia intertemporalne
str. 174

Rozdział II
Zawarcie licencji
str. 180

1. Zasady i granice swobody kontraktowania
str. 180
2. Tryb zawarcia
str. 184
3. Wymogi formalne
str. 190
3.1. Forma
str. 190
3.2. Wpis do rejestru znaków towarowych
str. 193
4. Problem jakości towarów wprowadzanych do obrotu przez licencjobiorcę
str. 200

Rozdział III
Pozycja prawna stron
str. 207

1. Uwagi ogólne
str. 207
2. Pozycja prawna licencjodawcy względem licencjobiorcy
str. 210
2.1. Prawo do pobierania opłat licencyjnych i ich wysokość
str. 210
2.2. Prawo dalszego używania znaku towarowego i udzielania dalszych licencji
str. 215
2.3. Prawo kontroli działań licencjobiorcy
str. 217
2.4. Prawo do żądania umieszczenia wzmianki o licencji
str. 219
2.5. Obowiązek znoszenia używania znaku towarowego przez licencjobiorcę
str. 221
2.6. Obowiązek utrzymania prawa do znaku towarowego
str. 222
3. Pozycja prawna licencjobiorcy względem licencjodawcy
str. 226
3.1. Prawo używania znaku towarowego
str. 226
3.2. Obowiązek używania znaku towarowego
str. 230
3.3. Prawo udzielania sublicencji
str. 234
3.4. Obowiązek powiadomienia o działaniach osób trzecich naruszających prawo do znaku towarowego
str. 237
3.5. Obowiązek nieagresji
str. 238
4. Pozycja prawna stron względem osób trzecich
str. 239
4.1. Wyłączność używania znaku towarowego
str. 240
4.2. Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia prawa do znaku towarowego
str. 241
4.3. Następstwo prawne stron
str. 254

Rozdział IV
Zasady odpowiedzialności stron
str. 261

1. Uwagi ogólne
str. 261
2. Nawiązanie stosunku licencyjnego
str. 262
3. Stosunek licencyjny
str. 268
4. Ustanie stosunku licencyjnego
str. 273

Rozdział V
Kwalifikacja licencji
str. 281

1. Uwagi ogólne
str. 281
2. Charakter licencji
str. 284
2.1. Przesłanki wyodrębnienia poszczególnych postaci czynności prawnych
str. 284
2.2. Dotychczasowe próby zaszeregowania licencji
str. 289
2.3. Licencja jako obciążenie prawa do znaku towarowego
str. 300
2.4. Skutki licencji
str. 304

Wnioski
str. 309

Wykaz ważniejszej literatury
str. 315