• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Dodano produkt do koszyka

Królowie i królestwa Anglii w czasach Anglosasów. 600-900

ebook

Format:

Królowie i królestwa Anglii w czasach Anglosasów. 600-900

Barbara Yorke

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

Cena: 53.00 brutto

Cena poprzednia: 59.00 zł

Koszty dostawy:
  • przesyłka email dla e-book 0.00 zł brutto
Opis produktu
Tytuł
Królowie i królestwa Anglii w czasach Anglosasów. 600-900
Autor
Barbara Yorke
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN
978-83-01-17728-7
Rok wydania
2010 Warszawa
Wydanie
1
Liczba stron
272
Format
mobi, epub
Spis treści
Przedmowa 7 Rozdział I. Wstęp: powstanie królestw anglosaskich 9 Źródła pisane: brytyjskie 10 Źródła pisane: anglosaskie 11 Materiał archeologiczny 14 Struktura polityczna anglosaskiej Anglii ok. 600 r. 21 Natura wczesnej anglosaskiej władzy królewskiej 28 Źródła do badań nad królami i królestwami od VII do IX w. 34 Rozdział II. Kent 41 Źródła 41 Początki królestwa Kentu 42 Dzieje królestwa Kentu 45 Ród królów Kentu 51 Królewskie zasoby i sposób sprawowania rządów 60 Podsumowanie 65 Rozdział III. Wschodni Sasi 67 Źródła 67 Początki królestwa Wschodnich Sasów 69 Dzieje królestwa Wschodnich Sasów ok. 600–825 71 Wschodniosaska dynastia królewska 77 Podsumowanie 84 Rozdział IV. Wschodni Anglowie 85 Źródła 85 Początki królestwa Wschodnich Anglów 89 Dzieje królestwa Wschodnich Anglów 90 Źródła władzy królewskiej 94 Królewski ród i administracja 98 Podsumowanie 104 Rozdział V. Northumbria 105 Źródła 105 Królewskie rody Bernicji i Deiry a początki Northumbrii 108 Wcześni królowie Northumbrii a królestwa południowej Anglii 116 Northumbria i królestwa celtyckie w VII w. 119 Władza królewska w Northumbrii w VIII w. 124 VIII-wieczni królowie Northumbrii a inne królestwa Brytanii 134 Northumbria w IX w. 136 Podsumowanie 139 Rozdział VI. Mercja 141 Źródła 141 Początki Mercji 143 Mercja w VII w. 145 Mercja w VIII w. 156 Mercja w IX w. 165 Podsumowanie: ewolucja państwa mercyjskiego 173 Rozdział VII. Zachodni Sasi 177 Źródła 177 Początki królestwa Wessex 181 Wzrost terytorialny królestwa Wessex do 802 r. 183 Wzorce zachodniosaskiej władzy królewskiej do 802 r. 195 Królestwo zachodniosaskie 802–899 203 Podsumowanie 212 Rozdział VIII. Kształtowanie się władzy królewskiej ok. 600–900 214 Władza królewska i władza zwierzchnia 214 Królewskie zasoby 220 Ród królewski i arystokracja 227 Król i Kościół 234 Podsumowanie 240 Bibliografia 242 Indeks osób 258 Spis map 264 Spis tablic 265 Spis ilustracji 266
Krótkie streszczenie:

Ile królestw anglosaskich istniało we wczesnym średniowieczu? Czy Anglosasi naprawdę podbili Brytow, Celtów i Piktów? Jak przebiegał konflikt między Northumbrią a Mercją – dwoma największymi królestwami?

Barbara Yorke w przejrzysty sposób prezentuje porzymskie dzieje Anglii w czasach osadnictwa i ekspansji germańskich plemion anglosaskich. Autorka bardzo rzetelnie rekonstruuje historię polityczną wybranych królestw anglosaskich w VII, VIII i IX wieku: Kentu, Wschodnich Sasów, Wschodnich Angolów, Northumbrii, Mercji i Zachodnich Sasów, omawiając źródła pisane i materiał archeologiczny dla każdego królestwa osobno. Przedstawia genezę i dzieje rodów królewskich, spory i małżeństwa dynastyczne, zmienne strategie i systemy władzy, wzajemne kontakty oraz rolę wczesnośredniowiecznego Kościoła. Pokazuje, co królowie anglosascy przyswoili sobie z cywilizacji rzymskiej oraz omawia ich kontakty z krajem Franków.

Wersja elektroniczna książki nie zawiera wkładki ilustracyjnej.

Prezentacja wideo produktu: Królowie i królestwa Anglii w czasach Anglosasów. 600-900

Pobierz fragment

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt