• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Dodano produkt do koszyka

Królestwa Merowingów 450-751. Władza - społeczeństwo - kultura

ebook

Format:

Królestwa Merowingów 450-751. Władza - społeczeństwo - kultura

Ian Wood

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

Cena: 53.00 brutto

Cena poprzednia: 59.00 zł

Koszty dostawy:
  • przesyłka email dla e-book 0.00 zł brutto
Opis produktu
Tytuł
Królestwa Merowingów 450-751. Władza - społeczeństwo - kultura
Autor
Ian Wood
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN
978-83-01-17692-1
Rok wydania
2009 Warszawa
Wydanie
1
Liczba stron
412
Format
mobi, epub
Spis treści
Przedmowa 11 Wstęp. Konstruowanie historii Merowingów 13 Rozdział I. Barbarzyńcy w Galii 17 Nadejście barbarzyńców 17 Wizygoci 18 Burgundowie 20 Osadnictwo barbarzyńskie 22 Słabość cesarstwa 25 Ostatni cesarze 26 Powstanie królestwa Wizygotów 29 Rozdział II. Literacka ciągłość i jej brak. Kultura schyłku V oraz VI w. 33 Sydoniusz Apolinary i ostatnie dni cesarstwa 34 Asceza a kultura V i VI w. 35 Epistolografia VI w. 37 Grzegorz z Tours i upadek kultury 41 Rozdział III. Krzepnięcie władzy Merowingów. Frankowie przed rokiem 537 46 Trojańska legenda Franków 46 Wczesne dzieje Franków 48 Reges Criniti – długowłosi królowie 49 Childeryk I 51 Chlodwig 54 Teuderyk I, Duńczycy i Turyngowie 64 Koniec królestwa Burgundów i kampania w Owernii 65 Rozdział IV. Królowie i królestwa. Struktura państwa Merowingów w VI w. 69 Podziały królestwa 69 Sukcesja w rodzie Merowingów 72 Sprawowanie władzy w królestwach dzielnicowych (Teilreiche) 74 Majątki królewskie 78 Ideologia królewska 80 Rozdział V. Władza kościelna a polityka. Granice jurysdykcji biskupów 85 Organizacja diecezjalna 85 Wspólnota chrześcijańska 86 Biskupi i kult świętych 87 Jurysdykcja biskupia 89 Sposób wyboru biskupów 92 Biskupi a lokalna społeczność. Owernia 94 Teodor z Marsylii 99 Grzegorz i Tours 101 Rozdział VI. Stabilność w braku jedności. Wojny domowe VI w. 104 Polityka dynastyczna w latach 511–613 105 Przyczyny wojny 107 Sprawa Gundowalda 109 Gundowald a opozycja wobec Childeberta II 113 Królowie i możni 115 Polityka akwitańska 117 Rozdział VII. Prawa i kodeksy. Prawodawstwo Merowingów 119 Childebert II 119 Prawodawstwo Merowingów 121 Lex Salica 126 Wersje i ratyfikacje Lex Salica 130 Pactus Legis Salicae a królestwo zachodniofrankijskie 131 Prawa trzech królestw 132 Lex Ribvaria oraz Prawa Alamanów i Bawarów 133 Prawodawstwo i arystokracja 135 Rozdział VIII. Kobiety z królewskiego rodu. Fredegunda, Brunhilda, Radegunda 137 Merowińskie księżniczki 137 Merowińskie królowe 138 Fredegunda 140 Królewskie wdowy 141 Brunhilda 143 Święte odosobnienie. Radegunda 154 Rozdział IX. O nowy kształt królestwa. Chlotar II, Dagobert I, Sigibert III i Chlodwig II 158 Początki potęgi Chlotara II 158 Burgundia i Austrazja 162 Polityka królewska 622–630 164 Dezyderiusz z Cahors a dwór Merowingów 167 Funkcjonowanie dworu królewskiego 171 Chlotar II, Dagobert I i Kościół 172 Sigibert III i Chlodwig II 174 Rozdział X. Merowingowie i ich sąsiedzi 177 Bretania 177 Fryzja i ziemie na wschód od Renu 178 Italia 182 Wizygoci 188 Baskonia 194 Anglowie 195 Rozdział XI. Miejsce klasztorów. Polityka i życie duchowe 613–664 201 Rozwój tradycji monastycznej 201 Klasztory królewskie 203 Monastycyzm kolumbański 205 Furseusz, Foilan i Pepinidzi 210 Wpływ Luxeuil. Ewangelizacja i reforma 211 Monastycyzm a dwór królewski w VII w. 212 Pobożność, teologia i polityka. Vita Columbani 215 Batylda i immunitety dla klasztorów 218 Rozdział XII. Ziemia, bogactwo i gospodarka 224 Dyplomy i immunitety 225 Merowińskie testamenty 227 Bertram z Le Mans 228 Abbo z Prowansji 231 Siła robocza 233 Saint-Wandrille 235 Merowińska gospodarka 236 Moneta 239 Skarby 240 Rozdział XIII. Niemożność porozumienia. Merowińska polityka, 656–680 243 Przewrót Grimoalda i jego następstwa 244 Chlotar III, Childeryk II i zachodnie królestwo (Neustria-Burgundia) 664–675 246 Powrót Ebroina 252 Dagobert II i Austrazja 253 Merowingowie i frakcje arystokratyczne w czasach Ebroina 257 Rozdział XIV. Kultura duchowieństwa. Edukacja, teologia i twórczość literacka pod koniec VII w. 262 Wiedza administratorów 263 Biskupi i ich pisma 264 Merowińska teologia i Rzym. Bonitus i Amand 266 Hagiografia i historiografia w VII w. 269 Merowińskie księgi 272 Stan merowińskiego Kościoła pod koniec VII w. 273 Northumbria i merowińska kultura kościelna 275 Rozdział XV. Gra ambicji. Merowińska polityka 680–721 278 Epoka Pepina II 278 Liber historiae Francorum, kontynuacje Fredegara i Annales Mettenses priores 280 Warattonidzi i Pepinidzi 282 Wartość źródłowa dyplomów 675–711 284 Pepin II i merowiński Kościół 287 Opozycja wobec Pepina II 289 Kryzys lat 714–717 290 Chilperyk II i jego sprzymierzeńcy 291 Początki władzy Karola Młota 293 Rozdział XVI. Ku powtórnemu zjednoczeniu. Wojna i polityka 721–751 296 Źródła karolińskie i Karol Młot 296 Spadkobiercy Sawaryka. Eucheriusz z Orleanu i Ainmar z Auxerre 298 Opaci z Saint-Wandrille (Fontenelle) 300 Karol Młot i ziemia kościelna 302 Prowansja. Abbo z Novalaise i Maurontus 304 Odo, Saraceni i Akwitania 305 Ludy na wschód od Renu 308 Osiągnięcia Karola Młota 310 Karloman i Pepin III Krótki 311 Gryfon i Bawaria 312 Pepin III Krótki i usunięcie Childeryka III 314 Rozdział XVII. Północne emporia. Quentovic, Dorestad i gospodarka oparta na monetach typu sceatta 317 Quentovic i Dorestad w czasach karolińskich 317 Merowińskie Quentovic 319 Dorestad w okresie merowińskim 320 Chronologia monet typu sceatta 323 Gospodarka oparta na monetach sceatta a wczesnośredniowieczne państwo 325 Rozdział XVIII. Misja spełniona. Merowiński Kościół na wschód od Renu 328 Żywot św. Bonifacego 329 Arbeo z Fryzyngi i Kościół bawarski 331 Pogaństwo, herezja i reforma Kościoła 334 Chrystianizacja w królestwie Merowingów 335 Wilfryd i uczniowie św. Egberta 339 Willibrord 341 Zakończenie. Osiągnięcia Merowingów 346 Bibliografia 349 Genealogia rodu Merowingów 364 Prozopografia rodu Merowingów 370 Mapy 381 Mapa 1 Podział królestwa Merowingów w 511 r. 381 Mapa 2 Podział królestwa Merowingów w 562 r. 382 Mapa 3 Podział królestwa Merowingów w 567 r. 383 Mapa 4 Kraj Franków i ziemie na wschód od Renu 384 Indeks nazwisk 386
Krótkie streszczenie:

Znakomite przedstawienie procesu kształtowania się wczesnośredniowiecznego świata europejskiego.

Jakimi władcami byli królowie z rodu Merowingów? Jaką rolę w polityce władców merowińskich odgrywał Kościół? Czy po upadku Cesarstwa Rzymskiego można było dostrzec jego dziedzictwo w państwie Franków?

Ian Wood, wysoko ceniony historyk zajmujący się dziejami wczesnośredniowiecznej Europy, w całościowy i niezwykle zajmujący sposób ukazuje dzieje panowania dynastii Merowingów. Omawia problematykę gospodarczą, społeczną, prawną, kulturową i religijną tej epoki w ujęciu chronologicznym, za punkt ogniskujący przyjmując moment historyczny, w którym dane wydarzenie zostało w najlepszy sposób udokumentowane.

Autor dokonuje krytycznej analizy źródeł i stara się zrekonstruować najbardziej prawdopodobny przebieg opisywanych wydarzeń. Zachowując chronologiczny porządek wywodu ukazuje dzieje Merowingów począwszy od ich legendarnego eponimicznego przodka Meroweusza, poprzez ekspansję za czasów Chlodwiga I, okres wojen domowych, odnowienie potęgi za Dagoberta I kończąc na przejęciu władzy przez Pepina III Krótkiego z rodu Karolingów. W barwny i dynamiczny sposób prezentuje liczne walki, sojusze, spiski królewskie, konflikty władców z arystokracją, relacje merowińskich królów z Kościołem i Cesarstwem Bizantyjskim, mechanizmy władzy i jej dziedziczenia, organizację kościelną, prawodawstwo oraz gospodarkę. Na uwagę zasługuje także charakterystyka kobiet, pełniących ważne funkcje na scenie politycznej.

Wraz z podbojem Burgundii proces przejmowania przez Franków władzy w Galii był prawie ukończony. (...) Królestwo Merowingów okrzepło i było stabilne i obejmowało większość terytorium dzisiejszej Francji z wyjątkiem dawnej rzymskiej prowincji Septymania leżącej między deltą Rodanu a Pirenejami, która do VIII w. pozostała pod władzą Wizygotów oraz Bretanii, która była raczej strefą wpływów Franków niż częścią ich królestwa. Na wschodzie Merowingowie kontrolowali romańsko- i germańskojęzyczne obszary dzisiejszej Szwajcarii oraz Belgii, Luksemburga i Nadrenii, a na północy ich terytorium rozciągało się co najmniej po Utrecht. (...) W okresie pomiędzy dojściem do władzy przez Chlodwiga w roku 481 a zdobyciem Prowansji w 537 Merowingowie stworzyli jedno z najsilniejszych państw sukcesyjnych Cesarstwa Rzymskiego na Zachodzie. Z czasem ich królestwo miało się stać największym z nich.

(Z tekstu)

Prezentacja wideo produktu: Królestwa Merowingów 450-751. Władza - społeczeństwo - kultura

Pobierz fragment

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt