• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • Zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Koszyk

Dodano produkt do koszyka

Katalonia. Między pragmatyką konfliktu a tożsamością

ebook

- 9%

Katalonia. Między pragmatyką konfliktu a tożsamością

Maja Biernacka

Książka Mai Biernackiej jest zwięzłą, dobrze skonstruowaną i napisaną rozprawą, poświęconą współczesnej Katalonii, targanej potężnymi konfliktami (...). Omawia problemy bardzo ważne i nad wyraz aktualne (...). Dostarcza informacji o kształcie współczesnego państwa hiszpańskiego oraz sporach o prawne umocowanie pojęcia narodu i narodowości. Są tu m.in. odwołania do historii Hiszpanii, prawna i porównawczo-językowa analiza dokumentów wyznaczających ustrój państwa, a wreszcie przedstawienie własnych badań empirycznych. (...).
Maja Biernacka dobrze i bez uproszczeń pokazuje w swych badaniach rzeczywistość. Są one źródłem informacji o poglądach mieszkańców Katalonii pokazując dowodnie olbrzymie zróżnicowanie wiedzy, stopnia znajomości języka katalońskiego i zakresu dyglosji, postaw, deklarowanych oczekiwań, możliwych zachowań i wyborów politycznych (...). Wyniki badań dobrze tłumaczą przebieg niedawnych wydarzeń politycznych i społecznych i pomagają Czytelnikowi zrozumieć skomplikowaną sytuację Katalonii (...). Badania mają także walor ogólniejszy, dostarczając argumentów w tak ostatnio żywej, zarówno w literaturze polskiej jak i światowej, teoretycznej debacie na temat narodu i grup etnicznych (...).
Na szczególne podkreślenie zasługują kompetencje językowe Autorki, rzadko który badacz byłby w stanie przeprowadzić w języku obcym tak rozbudowane wywiady, wymagające specyficznego słownictwa (...).

z recenzji prof. dr. hab. Marka Ziółkowskiego

Książka Mai Biernackiej jest bardzo ciekawa i wartościowa (...). Wypełnia lukę w istniejącym stanie wiedzy na gruncie dyscypliny naukowej, jaką jest socjologia. Wybór tematu badawczego uważam za interesujący, trafny i nowatorski (...). Ogromną wartością pracy jest odniesienie się do badań własnych, które Autorka przeprowadziła w Katalonii, stanowią one bardzo istotny materiał źródłowy.
Ze względu na aktualność poruszanej tematyki książka ma szansę stać się publikacją, po którą chętnie będą sięgać Czytelnicy. Może być polecana studentom takich kierunków jak socjologia, politologia czy bezpieczeństwo.

z recenzji dr hab. Małgorzaty Myśliwiec, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Maja Biernacka – socjolog (doktorat – Instytut Studiów Politycznych PAN), tłumacz (studia translatorskie – Instytut Lingwistyki Stosowanej UW), lektor i licencjonowany egzaminator języka angielskiego (Pearson 2006), a także licencjonowany pilot wycieczek zagranicznych (UKFiT 3/1992). Autorka licznych artykułów publikowanych m.in. w czasopismach: Kultura i Społeczeństwo (2016), Kultura Popularna (2016), Polityka i Społeczeństwo (2016), Czas Kultury (2016, 2017), Przegląd Socjologii Jakościowej (2017), Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny (2017), Przegląd Humanistyczny (2017), Sensus Historiae (2017), Studia Historica Gedanensia (2017), Kultura i Edukacja (2017), Journal of Urban Ethnology (2017), Politeja (2018).
Autorka książek: Człowiek korporacji. Od normatywizmu do afirmacji własnego Ja (2009) oraz Hiszpania wielokulturowa. Problemy z odmiennością (2012), redaktor naukowa i współautorka tomu Od Ameryki Łacińskiej do Gwinei Równikowej. Tożsamość, granice, naród (2017). Adiunkt w Instytucie Socjologii i Kognitywistyki Uniwersytetu w Białymstoku, wykłada również w Collegium Civitas, mieszka w Warszawie.
Opinie: Wystaw opinię
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Wydawnictwo: SCHOLAR

Cena: 32.00 zł 29.00  brutto

Dlaczego kupują u nas inni ? :
1.  Chroń drzewa! używane i elektroniczne książki są dobre
2.  Możliwość zamówienia emailem wieszcz.pl@wieszcz.pl
3.  Możliwość złożenia zamówienia SMSem 537-472-622
4.  Dobra opinia Google zobowiązuje 4.5/5 Sprawdź>>>
5.  Upominek gratis do każdego zamówienia fizycznego
6.  Możliwość zwrotu zamówienia fizycznego do 30 dni
7.  Ubezpieczenie każdego zakupu do 300zł
8.  Najtańsza wysyłka już od 1,99 zł !
9.  Dobrze zabezpieczona przesyłka
10.Masz zbędne książki? Sprawdź>>>
11. Kontakt 24h Sprawdź>>>

Sprawdź nasze opinie 4.5/5 Sprawdź>>>

Ilość:
Gwarantujemy szybkie i bezpieczne zakupy:

Formy

Koszty dostawy:
  • Przesyłka email dla e-book 0.00 zł brutto
Zapytaj o produkt

Wszystkie pola są wymagane

Opis produktu

Tytuł
Katalonia. Między pragmatyką konfliktu a tożsamością
Autor
Maja Biernacka
Język
polski
Wydawnictwo
Scholar
ISBN
978-83-7383-947-2
Rok wydania
2018
Liczba stron
258
Format
pdf
Spis treści
Spis treści
Wstęp   9
Rozdział 1 – –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kształt współczesnego państwa hiszpańskiego.
Konsensus i kwestie zapalne   15
1.1. Od frankistowskiego unitaryzmu do państwa autonomii   17
1.2. Hiszpania jako państwo autonomii   20
1.3. Proces autonomiczny, czyli o trybie oddolnym
i odgórnym formowania wspólnot 23
1.4. Semantyczne przeobrażenia pojęcia „autonomia”… jako signum
temporis transformacji systemowej w Hiszpanii   24
1.5. In brevi. Paradoks pojęcia „autonomia” a podział terytorialny
Hiszpanii 26
Rozdział 2 – –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Czym jest w Hiszpanii naród? Oś sporu o Katalonię 28
2.1. Naród czy narody Hiszpanii?   28
2.2. Lud i ludy Hiszpanii   30
2.3. Spór o projekt nowego statutu Wspólnoty Autonomicznej
Katalonii…. Ku reformie konstytucyjnej?   32
2.4. Konstytucja Hiszpanii w służbie pluralizmu politycznego
i kulturowego   35
2.5. Czy Katalonia może „wypisać się” z Hiszpanii? Zapora
konstytucyjna wobec konkurencyjnych form ustrojowych   39
2.6. Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym… a ograniczenie możliwości
wyrażania dążeń secesjonistycznych   40
2.7. Flaga a dążenia niepodległościowe…. Czy katalońskie symbole
stanowią kontestację Hiszpanii w przestrzeni publicznej?   41


Rozdział 3 – –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Katalonizm a secesjonizm kataloński.
Aparat pojęciowy i geneza zjawiska 47
3.1. Katalonizm jako termin zbiorczy.
Wykraczając poza secesjonizm   50
3.2. Katalonizm polityczny i jego warianty   53
3.3. Katalonizm kulturowy 54
3.4. La Renaixença i kształtowanie się katalońskiej
idei narodowej   55
3.5. „Oda a la Pàtria”, czyli o roli języka… w tworzeniu się
katalońskiej świadomości narodowej   59
3.6. Początki katalonizmu politycznego….
Czy wyłącznie chodziło o niepodległość? 60
3.7. Katalonizm a nacjonalizm kataloński.
Wykraczając poza ideę narodową   66
3.8. Katalonizm a europejskość.
Aspiracje cywilizacyjne jako czynnik secesjonizmu   68
Rozdział 4 – –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Reperkusje substancjalizmu…,
czyli o dychotomicznych wizjach odmienności
narodowo-etnicznej   72
4.1. Substancjalizm a kategorie narodowo-etniczne   74
4.2. Wbrew substancjalizmowi. Co zrobić z ludzką
podmiotowością?   77
4.3. Tożsamość terytorialna a więzy ze wspólnotą wyobrażoną   79
4.4. Odrębność narodowo-etniczna?   80
4.5. Język a tożsamość   83
4.6. Co zrobić z substancją etniczną?…
Od holizmu do indywidualizmu metodologicznego 84
Rozdział 5 – –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Koncepcja Krain Katalońskich i jej ciężar ideowy   86
5.1. Pankatalonizm, czyli co może oznaczać Katalonia   86
5.2. Katalońska wspólnota wyobrażeniowa
i jej odniesienia terytorialne   87
5.3. Katalońska Aragonia czy aragońska Katalonia?
Język i tożsamość   90
5.4. Walencja i jej powiązania z Katalonią 93
5.5. Baleary i podtrzymywanie katalońskiego dziedzictwa   95
5.6. Katalońskie dziedzictwo poza granicami
państwa hiszpańskiego  101

5.7. Krainy Katalońskie jako przedmiot postulatów…
w partyjnych manifestach ideowych 104
5.8. Naród bez państwa, czyli „poćwiartowanie”...
i okupacja Krain Katalońskich w manifeście ideowym ERC 106
5.9. Krainy Katalońskie i „wyzwolenie klasy robotniczej”…
w manifeście ideowym PSAN  111
5.10. Między nauką a interesem symbolicznym….
O akademickim umocowaniu idei Krain Katalońskich  113
5.11. Fantasmagoria Krain Katalońskich, czyli o wizji krytycznej
secesjonizmu  114
Rozdział 6 – –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Badania własne
na terenie Wspólnoty Autonomicznej Katalonii  116
6.1. Wprowadzenie i zakres badań. Cel, hipotezy
i pytania badawcze 116
6.2. Dobór próby i charakterystyka osób badanych  117
6.3. Metoda, procedura badawcza, pytania i hipotezy  120
6.4. Dodatkowe uwarunkowania procedury badawczej  122
6.5. Wyniki badań własnych  126
6.6. Weryfikacja hipotez i wnioski  184
Zakończenie  189
Aneks
Część pierwsza 194
Część druga  206
Literatura  211
Indeks nazwisk 245
Indeks rzeczowy  256