• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Dodano produkt do koszyka

Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu Studia postzależnościowe w perspektywie porównawczej

ebook

Format:

Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu Studia postzależnościowe w perspektywie porównawczej

Hanna Gosk, Dorota Kołodziejczyk

Wydawnictwo: UNIVERSITAS

Cena: 12.00 brutto

Cena poprzednia: 16.00 zł

Koszty dostawy:
  • przesyłka email dla e-book 0.00 zł brutto
Opis produktu
Tytuł
Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu
Podtytuł
Studia postzależnościowe w perspektywie porównawczej
Autorzy
Hanna Gosk, Dorota Kołodziejczyk
Język
polski
Wydawnictwo
Universitas
ISBN
978-83-242-2421-0
Rok wydania
2014 Kraków
Wydanie
1
Liczba stron
522
Format
pdf
Spis treści
Spis treści Wprowadzenie 9 ZAPROSZENIE DO LEKTURY TOMU Grant Farred, Post – refleksja nad zależnością 23 I. POSTZALEŻNOŚĆ I POSTKOMUNIZM W DYSKURSACH NAUKOWYCH Tatiana Kostadinova, Rebecca Salokar, Sprawiedliwość i lustracja w krajach postkomunistycznych. Rola sądów konstytucyjnych 37 Marcin Brocki, Postzależność w perspektywie antropologicznej: granice stosowalności ramy naukowej 61 Hana Cervinkova, Na ratunek wrocławskim krasnoludkom. Antropologia zaangażowana w neoliberalnej przestrzeni miejskiej 73 Wojciech Małecki, Ziemia wyklętego ludu albo rzecz o zielonym postkolonializmie 97 Dirk Uffelmann, Problem pamięci o kresach w polskich studiach postkolonialnych 111 Marta Skwara, Czy literatura polska może być po prostu literaturą europejską? (O konieczności przekraczania zadawnionych zależności) 123 II. EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA MIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM – POSTKOLONIALNE DYLEMATY Bogusław Bakuła, Współczesne debaty narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej 141 Mykoła Riabczuk, „Eurazja” jako eufemizm. „Nowa Europa Wschodnia” i dyskurs wykluczenia 167 Dariusz Skórczewski, Obrazy wschodniej tożsamości. Wystawa fotografii Franka Gaudlitza Casa mare i jej implikacje w kontekście europejskiej imagologii 181 Dorota Kołodziejczyk, Światowa Republika Literatury czy tandetnysupermarket? Peryferyjne miejsca i globalne szlaki handlowe we współczesnej literaturze porównawczej 203 III. PODRÓŻE ZE WSCHODU, PODRÓŻE Z ZACHODU – MY O NICH, ONI O NAS Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz, „Co czuć, kiedy stara Niemka szuka zaginionego na <> brata?” Polskie zależności a lektura prozy zachodnich sąsiadów i ich okołokolonialnego dyskursu 229 Agnieszka Sadecka, Reporter z PRL w Indiach. Polska literatura podróżnicza a dyskurs kolonialny 249 Dorota Wojda, Inni o nas w relacjach z podróży do Polski w dobie transformacji. Ku „Innej Europie”, ale inaczej 267 IV. POLSKA O SAMEJ SOBIE W LITERACKIM DYSKURSIE „KOLONIZATORA” I „SKOLONIZOWANEGO” Krzysztof Zajas, „Litwo! Ojczyzno moja!” Kolonialne perspektywy literatury polskiej 291 Hanna Gosk, Postzależnościowe cechy czasu postzależności. Przypadek współczesnej prozy polskiej 301 Bożena Karwowska, „Mały słowniczek niezrozumiałych słów” współczesnej literatury polskiej czytanej w transkulturowym kontekście: Ojczyzna 315 Wojciech Browarny, Konsumpcja wyobrażeń. Cielesno-przedmiotowe doświadczenie Zachodu w prozie Tadeusza Różewicza lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych 327 V. PAMIĘĆ I PRZESTRZEŃ Andrzej Zieniewicz, Topograficzna orientacja biografii. Mity terenowe jako sposoby radzenia sobie (i nieradzenia) z przeszłością: Artur Sandauer, Adolf Rudnicki, Adam Ważyk (i inni) 343 Bogdan Ştefănescu, W poszukiwaniu straconego „post”. Stylowy powrót do traumy komunizmu 355 Tomasz Rawski, O marginalizacji pamięci. Narracja pułkownika Ludowego Wojska Polskiego 371 Cristina Şandru, Przeszłość jako źródło cierpień. Pamięć kulturowa i polityczna amnezja w Europie Środkowo-Wschodniej po zimnej wojnie 387 Jagoda Wierzejska, Hermeneutyka przestrzeni postsowieckiej. Próba zarysu 405 Tatiana Czerska, Granice w pamięci. Pisarstwo autobiograficzne kobiet jako forma dyskursu neokolonialnego 423 VI. O SUBALTERNACH Tomasz Bilczewski, Komparatystyka postkolonialna, ginące języki, wspólnoty wyobrażone. O pewnym locus środkowoeuropejskiej wielokulturowości 437 Helena Duć-Fajfer, „Jestem u siebie” – tekstualna opozycja przeciw symbolicznemu wykorzenianiu wpisana w dyskurs mniejszościowy w Polsce 449 Emilia Kledzik, Pochwała imagologii. Rozważania o obrazie Romów w literaturze polskiej XX wieku 477 Noty o autorach 497 Indeks nazwisk 507
Krótkie streszczenie: Teksty zebrane w tomie Historie, społeczeństwa, przestrzenie dialogu... dowodzą komparatystycznego potencjału studiów postzależnościowych. Pokazują kierunki dialogu regionalnego podejmowanego w różnych ujęciach i z różnych perspektyw naświetlającego problematykę Europy Środkowej i Wschodniej. To dialog transdyscyplinarny, w którym uczestniczą: antropologia kulturowa, socjologia, historia i teoria prawa, filozofia, studia polonistyczne, ukrainistyczne, amerykańskie studia etniczne, komparatystyka czy studia kulturowe. Autorzy artykułów włączają refleksję nad sytuacją społeczno-kulturową krajów Europy Środkowej i Wschodniej w obszar debaty naukowej nad odmianami postkolonialności, formami społecznych nierówności doby późnego kapitalizmu, często ujawniającymi się jako procesy globalizacyjne. Dołączają swój głos do dyskusji nad nowymi (lub na nowo odkrywanymi i opisywanymi) tożsamościami społecznymi, które wyłaniają się na skutek omawianych tu zjawisk. Czytelnicy tomu będą mogli odpowiedzieć na pytanie, czy taki transnarodowy i transdyscyplinarny projekt prowadzi do powstania swoistej regionalnej wspólnoty uczuć i odczuć, bliskiej idei community of sentiment Arjuna Appaduraia – czy wyłania się z zamieszczonych tu prac wspólna wrażliwość Europy Środkowej i Wschodniej, ukazująca nowy podmiot krytycznego myślenia i kreująca nową lokalność w globalnych przepływach.
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt